Hopp til innhold

Ba Høyesterett forkaste anken i «søppel-saken»

Landets høyeste rettsinstans skal vurdere om tidligere Veireno-sjef Jonny Enger skal i fengsel for å la sine ansatte jobbe ulovlig mye.

Tidligere Veireno-sjef Jonny Enger i samtale med sin advokat John Christian Elden i Høyesterett tirsdag.

HAR ERKJENT STRAFFSKYLD: Tidligere Veireno-sjef Jonny Enger i prat med sin advokat John Christian Elden i Høyesterett tirsdag.

Foto: Anders Fehn / NRK

– Jeg ser frem til å få en avklaring fra Høyesterett om hva som skal være straffenivået for overtidsbruk i Norge, sier advokat John Christian Elden til NRK.

Han er Jonny Engers forsvarer.

Da søppelet lå strødd i Oslos gater høsten 2016 og vinteren 2017, var det private selskapet Veireno ansvarlig for avfallshåndteringen. De ansatte jobbet opptil 17,75 timer i strekk og opp til 90,5 timer i uka.

Enger ble i fjor dømt til ni måneders fengsel i lagmannsretten for 1085 brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Dommen som er Norges strengeste straff for brudd på arbeidsmiljøloven, ble anket til Høyesterett av Enger.

I retten tirsdag ba Elden om bøter på en «viss størrelse» i stedet for fengsel for tidligere Veireno-sjef Johnny Enger.

– Loven er brutt, men det er spesielle omstendigheter som ligger bak. Det er i oppstarts- og innkjøringsfasen av nye ruter at det ble nødvendig med bruk av frivillig overtid.

Søppel Holmlia Senter

Slik så det ut flere steder etter manglende søppelhenting. Bildet er fra Holmlia Senter. Kommunen mottok over 30.000 klager fra frustrerte innbyggere som var lei av at søpla ikke ble hentet.

Foto: Jannicke Engan / NRK

Jobbet frivillig overtid for å rydde opp

– Det var mange lange dager, fra ende til annen. Det var tøft, sier Morten Bråthen Øyen.

Han har jobbet som renovatør i Oslo siden 2014. Han beskriver tiden som ansatt i Veireno som svært krevende.

– Du kjenner det på kroppen. Etter hvert så merker du at det begynner å gå tomt for ekstra ressurser, for å si det på den måten.

– Men det var ingen som tvang meg til å jobbe en eneste time overtid, sier han.

Morten Bråthen Øyen, renovatør i Oslo kommune

Renovatør Morten Bråthen Øyen forteller om slitsomme dager under Veireno. Arbeidshverdagen har blitt betydelig bedre etter at kommunen tok over som arbeidsgiver.

Foto: Anders Fehn / NRK

Mener fengselsstraff er for strengt

Jonny Enger har erkjent straffskyld. Spørsmålet landets øverste domstol nå skal ta stilling til er hvilken straff han skal få.

– Slik skulle det ikke ha vært. Han skulle heller hatt flere ansatte, eller rett og slett vært senere ute med tømming av søppelet. Det var han ikke, han prioriterte å få søpla unna, og da brøt han loven, sier Elden til NRK.

Oslo kommune overtok søppelhentingen fra Veireno i 2017. Siden da har NRK avslørt at kommunen selv har brutt arbeidsmiljøloven.

 Jonny Enger, tidligere leder i renovasjonsselskapet Veireno, på vei inn i Follo tingrett.

Veireno AS gikk konkurs våren 2017. Jonny Enger var daglig leder i selskapet. VT Gruppen, morselskapet til Veireno, ble frikjent.

Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Det har blant annet vært 885 brudd i Renovasjonsetaten, som er ansvarlig for å hente søpla. I Energigjenvinningsetaten, som tar imot søppelet, har det vært over 850 brudd.

– Vi mener at saken skal avgjøres med bøter, ikke ved å sette den som er ansvarlig for en bedrift i fengsel. Det vil være det samme som å sette en byråd i fengsel i årevis fordi kommunen bryter arbeidsmiljøloven, sier Elden.

Carl Graff Hartmann

Statsadvokat Carl Graff Hartmann ba Høyesterett opprettholde dommen på 9 måneders fengsel for Enger.

Foto: Kjell Olav Nordberg/NRK

Aktor i saken, statsadvokat Carl Graff Hartmann ba Høyesterett forkaste anken og opprettholde dommen.

En prinsipielt viktig sak for arbeidslivet

Den såkalte Veireno-saken er unik i rettssystemet. Det finnes ingen rettspraksis på bruk av fengselsstraff for slike brudd på arbeidstidsbestemmelsene tidligere.

Det betyr at når Høyesterett konkluderer i saken, vil dommen også ha stor betydning for andre lignende saker i fremtiden.

– Dette er en veldig interessant sak. Målet er å få en avklaring på hvor straffenivået skal ligge. Hvis man er daglig leder i en bedrift kan man etter denne dommen risikere å straffeforfølges, sier Mari Verling, advokat i Kvale advokatfirma.

Mari Verling, advokat Kvale advokatfirma

Mari Verling, advokat i arbeidsrettsavdelingen til Kvale advokatfirma.

Foto: Kvale advokatfirma

Alvorlige brudd skal straffes hardere

I 2015 vedtok Stortinget å heve strafferammene for brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser.

– Da uttalte lovgiver at dersom dette regelverket skal ha en reell preventiv effekt, så må strafferammen ha en avskrekkende effekt. Regelverket skal være holdningsskapende så ikke denne typen brudd er så utbredt. Det er et ønske om strengere straffer i slike saker, sier Verling til NRK.

Dommen fra Høyesterett er ventet å være klar i slutten av februar.

Det var søppelkaoset i Oslo vinteren 2016-2017. Veirenosjef Jonny Enger ble tiltalt og dømt for brudd på arbeidsmiljøloven. Saken skal nå opp i Høyesterett.

Det var søppelkaos i Oslo vinteren 2016–2017. Veireno-sjef Jonny Enger ble tiltalt og dømt for brudd på arbeidsmiljøloven. Saken skal nå opp i Høyesterett.