Jonny Enger dømt til fengsel etter søppelkaoset i Oslo

Tidligere sjef i Veireno, Jonny Enger, er dømt til ett år og tre måneder ubetinget fengsel for å ha latt sine arbeidere jobbe ulovlig mye overtid under søppelkaoset i Vestfold og Oslo i 2015, 2016 og 2017.

Jonny Enger, Veireno

DØMT: Tidligere sjef for Veireno, Jonny Enger (t.h.), snakker med sin forsvarer Christian Lundin på vei inn i Follo tingrett til første dag i retten.

Foto: Gøril Furu / NRK

Straffen er strengere enn påstanden fra aktor Daniel Sollie, som ba retten dømme Jonny Enger til ett års ubetinget fengsel.

– Man har valgt å la de kommersielle interessene trumfe medarbeidernes vel, sa politiadvokaten siste dag i Follo tingrett.

Saken har stått om Jonny Enger og VT-gruppen, som eide Veireno frem til det gikk konkurs, kunne bebreides for ulovlig overtid da Veireno hadde ansvar for søppeltømmingen i Oslo og ti Vestfold-kommuner i 2015, 2016 og 2017.

I dommen er VT-gruppen i dømt en foretaksstraff på 4,5 millioner.

Dommen mot Enger er historisk streng for brudd på arbeidsmiljøloven.

Engers forsvarer, Christian Lundin, sier til NRK at dommen vil bli anket.

– Enger er skuffet over resultatet. Han mener at dommen er uriktig for så vidt gjelder skyldspørsmålet. Dernest bryter straffeutmålingen etter hans mening fullstendig med gjeldende rett, sier han.

Lovens strafferamme ble i 2015 økt fra tre måneder til ett år i fengsel, og fra to til tre år med ved særlig skjerpende omstendigheter.

Nødrett

– I valget mellom den enkelte arbeidstakers helse og sikkerhet, eller å få jobben gjort, burde han valgt de ansattes vel, sa Sollie.

Jonny Enger bestrider ikke overtida som er beskrevet i tiltalebeslutningen. Men han mener ikke han skal straffes for dette, fordi han gjorde det han måtte i en vanskelig situasjon.

På rettssakens siste dag påberopte forsvarer Christian Lundin seg nødrett som årsak til at Veireno lot de ansatte jobbe ulovlig mye.

Christian Lundin

Jonny Engers forsvarer Christian Lundin.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Enger mener det var bedre å hente søpla ved at de ansatte jobbet mye overtid, enn å la den ligge og risikere fare for spredning av sykdommer, samt tiltrekke seg rotter og mus i stort omfang, forklarte Lundin.

Nødrett er å bryte loven bevisst for å unngå fare for liv, helse eller skade på eiendom.

Enger var tiltalt for totalt 1078 brudd på arbeidsmiljølovens overtidsbestemmelser.

Dommerfullmektig Håvard Andreassen skriver i dommen:

«Retten fester ingen lit til at Enger som en erfaren forretningsmann trodde at Veireno var forpliktet til å innhente forsinkelsene selv om dette ville innebære overtredelser av arbeidsmiljøloven.»

Videre skriver retten av det er skjerpende for dommen at mye av overtiden ligger langt over tillatt grense, samt at renovasjonsbransjen har stort skadepotensial.

«Enger har over tid systematisk og bevisst latt sine ansatte begå grove og gjentatte brudd på sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven som skal ivareta hensynet til de ansattes liv og helse.»

Les også: Alt om søppelkaoset i Oslo

– Vi er dagdyr

Overlege Tone Eriksen er spesialist i arbeidsmedisin og vitnet som sakkyndig i rettssaken mot Jonny Enger. I Follo tingrett sa hun at det er viktig at mennesker får syv timers søvn.

– Renselsesprosessen som hjernen gjør mens vi sover, tar seks til åtte timer. Vi vet at nattarbeid øker faren for hjertesykdom og sukkersyke. Hormonet melatonin, som styrer oppvåkningen vår, styrer også insulinnivået, sa hun.

Hun la til at det er en risiko for å bli syk ved langvarig mangel på søvn.

– Undersøkelser viser også en mulig sammenheng mellom nattarbeid og sykdommer som bryst- og prostatakreft. Vi er dagdyr, sa hun.

Etter loven regnes nattarbeid mellom 21.00 og 06.00.

De ansatte i Veireno jobbet opptil 17,75 timer sammenhengende og opp til 88 timer i uka.

– Et menneske som har sovet for lite kan få såkalte mikrosøvnanfall som vi selv ikke nødvendigvis legger merke til. Slike små søvnanfall kan vare fra ett sekund til ett minutt, sa Eriksen.

I tillegg blir vi mer ukonsentrerte når vi mangler søvn. Har man vært våken mellom 17 og 19 timer tilsvarer det reaksjonstiden til en som har 0,5 i promille. Har du vært våken mellom 20 og 25 timer øker den tenkte alkoholpromillen til 1,0.

Søppelkaos i Oslo

Søppel hopet seg opp en rekke steder i Oslo vinteren 2016-2017, da Veireno hadde ansvaret for søppelhentingen.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

Tjente ikke penger på søppelkjøringen

Lundin sier til NRK at Enger opplever dette som en absurd situasjon.

– Han opplever det derfor som svært urimelig at han skal havne i fengsel for å ha gjort det Oslo kommune krevde at han gjorde, nemlig å tømme søppelet. Ingen av de ansatte ble pålagt å jobbe overtid, og ingen ble skadet som følge av bruddene. Enger tjente ikke på bruddene. Tvert imot tapte han cirka 40 millioner på søppelkjøringen, sier han.

Politiinspektør Tor Anders Persen i Øst politidistrikt er godt fornøyd med dommen.

– Dette er en riktig og god dom. Dommen har en god allmennpreventiv side hvor det gis et klart signal om at en skal ta arbeidstidsbestemmelsene på alvor. Dette er sentrale regler som skal ivareta ansattes liv, helse og sikkerhet, sier han.