Hopp til innhold

Ingen tør anslå hvor mange som selger sex i Oslo

Hverken politiet eller Prosenteret har oversikt over hvor mange som selger sex i Norge. Annonsemarkedet er for uoversiktlig.

Sexannonser

MANGE TILBUD: Prosenteret og politiet sier at annonsemarkedet er uoversiktlig, der antallet som selger seksuelle tjenester i annonser, ikke tilsvarer det faktiske antall prostituerte.

Foto: Skjermdump

Tidligere har Prosenteret gjort et anslag på antall prostituerte basert på det de ser på gata, annonsemarkedet og møter med folk gjennom året. I årsrapporten for 2013 som ble lagt ut i april, finnes ingen slike estimater.

Antall enkeltpersoner som var i kontakt med senteret var 1198, og har holdt seg ganske stabilt de siste årene, bortsett fra toppåret 2008 da 1585 enkeltpersoner ble registrert.

Bjørg Norli

FOR RESSURSKREVENDE: Bjørg Norli, leder for Prosenteret, sier at de ikke har mulighet til å overvåke annonsemarkedet godt nok.

Foto: Eirin Eikås / NRK

– Vi har tidligere estimert hvor mange som selger sex i hele landet i løpet av et år. Årsaken til at vi ikke har gjort det for 2013, er at det er veldig ressurskrevende å kunne ha oversikt over aktiviteten i markedet, sier leder for Prosenteret, Bjørg Norli til NRK.

– Gateprostitusjon er én ting, der kan vi få informasjon fra andre instanser i byer der det finnes prostitusjonstiltak. Men den aktiviteten som er på internett, har vi ikke ressurser til å følge. Tallene vi kunne ha fått ut, ville ikke nødvendigvis gitt et riktig bilde av virkeligheten. Derfor har vi valgt å la være.

I rapporten for 2012 viste Prosenterets tall en nedgang på de fleste innsatsområdene. «Dette tror vi skyldes vår reduserte innsats heller enn en faktisk nedgang i prostitusjonsmarkedet.» står det i rapporten. Dette året flyttet senteret fra Tollbugata til Storgata, og hadde også færre ansatte enn vanlig.

I årsrapporten for 2011, viste stipulerte tall 850 personer i gateprostitusjon i Oslo, og 1780 på innemarkedet på landsbasis. Tallene på innemarkedet er basert på regelmessige registreringer gjennom året, og er et akkumulert antall kvinner og menn som annonserer med sextjenester i løpet av et år.

Uoversiktlig annonsemarked

Men prostitusjonsmarkedet er stadig i forandring, og Bjørg Norli forteller at annonsemarkedet har blitt mer krevende å følge med på.

– Før var det klassiske annonser der de som solgte seksuelle tjenester, satte inn en annonse om seg selv og tjenester, og hvordan kjøperen kunne komme i kontakt med dem. De finnes også i dag, men vi ser også større bruk av sosiale medier, egne blogger, eller at de oppretter kontakt i ulike chattekanaler, sier hun.

At én person kan stå bak flere annonser med ulike navn, bilder og telefonnumre, og at én annonse kan lede kunden inn til flere som selger sex, gjør annonsemarkedet ekstra vanskelig å holde oversikt over.

Vi ser at mange prostituerte har mange forskjellige annonser med ulike telefonnumre. I de leilighetene vi kommer til, finner vi svært mange mobiltelefoner per kvinne.

Harald Bøhler i Oslo politidistrikt

Politioverbetjent og etterforskningsleder Harald Bøhler i Oslo politidistrikt har heller ikke noen oversikt over omfanget av prostitusjon i Oslo.

Politioverbetjent Harald Bøhler

VET IKKE: Politioverbetjent Harald Bøhler sier at de ikke vet, men tror det er færre prostituerte nå, enn i 2008.

Foto: NRK

– Vi har ikke noe direkte antall, men anslår at det til enhver tid er mellom 70 og 130 personer som prostituerer seg på gatemarkedet, med hovedvekt på afrikanere og østeuropeere, sier han.

Bøhler forteller at den siste skikkelige tellingen av prostituerte var i 2008, da det ble gjennomført en stor undersøkelse ved Fafo.

– Da anslo de at det var ca. 260 personer på innemarkedet i Oslo. To år etterpå anslo vi at det var nede i rundt hundre personer. Hvor mange det er nå, vet vi ikke. Vi tør ikke anslå noe, men vi mener at det fortsatt er lavere enn i 2008.

Én av grunnene til at Bøhler regner med at tallet fortsatt er lavere, er at 2008 var et spesielt år med stor tilstrømming fra Europa, etterfulgt av sexkjøpsloven og mer målrettet innsats fra politiet.

Bøhler deler Prosenterets inntrykk av et uoversiktlig annonsemarked, der antallet som selger seksuelle tjenester i annonser, ikke tilsvarer det faktiske antall prostituerte.

– Vi ser at mange prostituerte har mange forskjellige annonser med ulike telefonnumre. I de leilighetene vi kommer til, finner vi svært mange mobiltelefoner per kvinne.

– Ikke et debattinnlegg mot loven

I vinter ble det igjen liv i debatten om prostitusjon og sexkjøpsloven, som ble innført av den rødgrønne regjeringen i 2009. Ifølge loven er salg av sex tillatt, mens kjøp av sex er forbudt, også i utlandet.

Nå har partiene som var imot sexkjøploven flertall i Stortinget, og loven blir evaluert av Vista Analyse, på oppdrag for regjeringen. Rapporten skal leveres i slutten av juni. Flere eksperter mener at loven fører til at prostituerte ikke tør anmelde vold.

Prosenteret var også imot innføring av loven.

Ønsker dere å vise at markedet har blitt mer uoversiktlig etter innføringen av sexkjøpsloven?

– Det er overhodet ikke et innlegg i den debatten. Vi gir ikke et estimat fordi vi ikke har ressurser til å gjøre det på en forsvarlig måte, sier Bjørg Norli.

Hun sier at det stadig stilles spørsmål om sexkjøpsloven har ført til flere prostituerte på innemarkedet, men at det ikke finnes noen god empiri som gir svar. I tillegg minner hun om at innemarkedet alltid har vært størst, også før loven kom.

– Vi var imot sexkjøploven da den ble debattert i 2008. Så ble den innført, og det forholder vi oss helt greit til. Men vi forbeholder oss retten til å si noe om konsekvensene av det lovverket som til enhver tid finnes, og hvordan det håndheves. Vi har ikke bedt om noen omkamp, det er det politikerne selv som har satt i gang.

Prosenteret i Oslo

ANONYM INNGANG: I 2012 flyttet Prosenteret til nye lokaler i Storgata 11 i Oslo sentrum.

Foto: Eirin Eikås / NRK