Hopp til innhold

Høyesterett forkastet anken etter Tranby-drapet

Høyesterett har forkastet anken fra kvinnen som er dømt drapet på ektemannen i Tranby i Buskerud i 2013. Dommen på fengsel i 21 år blir dermed stående.

Høyesterett behandler anken i Tranby-saken

Høyesterett har behandlet anken i tranby-saken.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Kvinnen anket dommen fordi hun mente hun ikke hadde fått en rettferdig rettergang i lagmannsretten, og det har ikke Høyesterett funnet noe som tyder på.

Personlighetsdiagnoser

Anken handler om de psykiatrisk sakkyndiges forklaring om personlighetsdiagnoser, som de avgav før lagretten hadde avgjort skyldspørsmålet. Ifølge Høyesterett etterlot ikke opplysningene i saken inntrykk av at de sakkyndige ikke hadde opptrådt med den distansen som kreves i i slike saker.

Kvinnen ble funnet skyldig i overlagt drap på ektemannen Per Gunnar Asheim i mars 2013. Han ble funnet død i en utbrent bil på en parkeringsplass på Tranby, og hun ble pågrepet og siktet for drap samme dag.

Hun ble først frikjent for drapet i tingretten, men saken ble anket og kvinnen ble dømt for drapet i lagmannsretten.

Hvis Høyesterett hadde kommet fram til at det ble begått saksbehandlingsfeil i lagmannsretten hadde drapsdommen mot Tranbykvinnen blitt opphevet og saken behandlet på nytt.

Fornøyd aktor

Statsadvokat Trude Elisabeth Sparre har vært aktor i saken. Hun ble assistert av kollega Kristian Jarland i lagmannsretten, og han førte saken i Høyesterett.

– Vi er fornøyd med at Høyesterett er enige med oss, sier Sparre til NTB.

Hun tilføyer at forsvaret ikke angrep selve kjennelsen fra lagmannsretten.

– Vi har vært overbevist om hennes skyld hele veien. Vi mener at tingrettens flertall gjorde en feil ved at de ikke så på hele bildet. Det viser jo også lagmannsrettens avgjørelse. Høyesterett har nå sagt at vi kan bruke sakkyndige i lagmannsretten også når det gjelder personlighetsforstyrrelse, men at vi viser varsomhet, sier statsadvokaten.

Mente det var vage bevis

Tranbysaken har blitt betegnet som en indisiesak som ikke hadde klare og fellende bevis, men som besto av en rekke vage bevis – såkalte indisier – som pekte i retning av kvinnen.

Både i tingretten og lagmannsretten var kvinnens forsvarere kritiske til at det ble lagt stor vekt på de sakkyndiges vurderinger. Advokat Anders Westeng mener at de psykiatrisk sakkyndige fratok 55-åringen all troverdighet.

Det har vært steile fronter mellom aktoratet og forsvarere i både tingretten og lagmannsretten. Mens forsvarerne fastholdt at enken etter Frontline-direktør Per Gunnar Asheim (57) drepte sin ektemann med overlegg, sto forsvaret urokkelig fast på at det dreier seg om selvmord.

– Kontrollerende og materialistisk

Ifølge datteren til avdøde Per Gunnar Asheim og den drapsdømte kvinnen skal forholdet mellom de to foreldrene har vært turbulent.

– Hun er veldig materialistisk, opptatt av penger, klær og status. I tillegg var hun veldig kontrollerende og empatiløs. Hun hadde mye makt over faren min og mange måter å få viljen sin på, sa hun da hun vitnet i retten.

Hun fortalte om et konfliktfylt familieliv hjemme på Tranby.

– For eksempel kunne jeg komme hjem fra skolen og fortelle at jeg ble mobbet. Det trodde hun ikke på, fortalte hun.

Den drapsdømte enken fikk det siste ordet da Tranby-saken ble avsluttet etter sju uker i lagmannsretten i november i fjor.