Hopp til innhold

– De psykiatrisk sakkyndige påvirket lagretten

OSLO (NRK): Hvis Høyesterett kommer fram til at det ble begått saksbehandlingsfeil i lagmannsretten, blir drapsdommen mot Tranbykvinnen opphevet og saken behandlet på nytt.

Utbrent bil Tranby

TRANBYSAKEN: Spørsmålet i Høyesterett er om det ble begått en saksbehandlingsfeil da Tranbykvinnen ble dømt for å ha drept mannen sin og tent på bilen.

Foto: NRK

Det er kvinnens forsvarer, Anders Westeng, som startet med å holde foredraget sitt for Høyesterett. Han brukte mesteparten av dagen før statsadvokat Kristian Jarland overtok. Jarland avslutter foredraget sitt i løpet av onsdagen.

I løpet av disse to dagene skal de fem Høyesterettsdommerne få høre argumenter for og mot at det ble begått saksbehandlingsfeil i Borgarting lagmannsrett der drapssaken mot Tranbykvinnen ble ført.

Selv sitter kvinnen som er dømt til fengsel i 21 år, på publikumsbenken. Det er ingen vitneførsel eller forklaringer i Høyesterett.

Høyesterett behandler anken i Tranby-saken

Høyesterett behandler Tranbysaken.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

I lagmannsretten ble hun funnet skyldig i overlagt drap på ektemannen Per Gunnar Asheim i mars 2013. Han ble funnet død i en utbrent bil på en parkeringsplass på Tranby, og kona ble pågrepet og siktet for drap samme dag.

Bruken av rettspsykiatrisk sakkyndige

Stridens kjerne står om bruken av de to psykiaterne i Borgarting lagmannsrett og hvorvidt de ble brukt som bevis i saken. Tranbysaken har blitt betegnet som en indisiesak som ikke hadde klare og fellende bevis, men som besto av en rekke vage bevis – såkalte indisier – som pekte i retning av kona.

Påtalemyndigheten ønsket derfor å ha de to rettssakkyndige til stede i lagmannsretten og la dem fortelle hvilke observasjoner de hadde gjort av kvinnen. Det måtte en egen rettsbehandling til for å avgjøre om de to sakkyndige skulle være til stede.

Advokat Anders Westeng

Forsvarer Anders Westeng mener rettspsykiaterne ble brukt som løgndetektorer.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

– Vi mener det er feil at retten tillot bruk av rettspsykiatrisk sakkyndige, sa Anders Westeng til Høyesterett tirsdag.

Under behandlingen av drapssaken i lagmannsretten konkluderte de to psykiaterne at kvinnen kvalifiserte til å ha en dramatiserende og dyssosial personlighetsforstyrrelse. Ergo, hun kunne vært i stand til å ta livet av mannen sin.

– Vi mener at innholdet i innlegget deres påvirket lagjuryen, sa han.

– Ble brukt som løgndetektorer

Bruken av psykiatrisk sakkyndige i en rettssak brukes ofte for å vurdere tiltaltes tilregnelighet eller når det er spørsmål om forvaringsdom. Ingen av delene har vært tema i Tranbysaken.

De ble brukt som løgndetektorer som vurderte tiltaltes troverdighet. De sakkyndiges rolle skal begrenses til det de kan uttale seg om, sier han til dommerne i Høyesterett.

Westeng peker også på bevisene i saken som han omtaler som springende og mangelfulle.

Fri bevisførsel

Påtalemyndigheten mener det ikke er tvil om at summen av indisier er nok til å dømme kvinnen for overlagt drap. Om bruken av de sakkyndige, sa statsadvokat Kristian Jarland følgende:

Statsadvokat Kristian Jarland

Statsadvokat Kristian Jarland tilbakeviser at det var feil å bruke psykiatrisk sakkyndige.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

Fri bevisførsel er en bærebjelke i norsk rettsvesen.

Han mener det var riktig å bruke psykiaterne og viser til at forsvarne ikke protesterte i første rettsrunde da saken gikk i Drammen tingrett.