NRK Meny
Normal

Tranby-drapet opp i lagmannsretten

Anken i drapssaken fra Lier i Buskerud skal behandles i Borgarting lagmannsrett denne uken.

Utbrent bil i drapssaken i Tranby i Lier

UTBRENT: Per Gunnar Asheim ble funnet død i denne utbrente bilen på Tranby i Lier i påsken 2013.

Kvinnen som står tiltalt for å ha drept sin ektemann, har sittet i varetekt siden i mars 2013. Den 54 år gamle kvinnen har hele tiden nektet for drapet på Frontline-direktør Per Gunnar Asheim (57) som ble funnet død i en utbrent bil i Tranby i påsken for to og et halvt år siden.

Da hun ble frikjent for drapet i Drammen tingrett i mars, delte retten seg i skyldspørsmålet. Flertallet mente det ikke var bevist at hun drepte ham, mens mindretallet mente det motsatte.

Det er satt av nær seks uker til saken som starter tirsdag 13. oktober.

Sakkyndige

Kort tid før ankesaken kommer opp, fikk aktoratet medhold i at de to sakkyndige fra tingretten også får følge saken i Oslo.

Da saken gikk for tingretten, reagerte forsvaret på desakkyndiges utredning av kvinnens psyke og mente at de ikke skulle si noe om andre forhold som kan påvirke rettens vurdering av troverdighet.

Retten kom til at de ville høre hva de sakkyndige hadde å si, men at de ikke skulle komme inn på bevisførselen.

Psykiaterne konkluderte med at kvinnen lider av en dramatiserende personlighetsforstyrrelse med overdrevne følelsesuttrykk og overfladisk følelsesliv. I tillegg mente de at hun har en dyssosial personlighetsforstyrrelse som innebærer likegyldighet for andres følelser og manglende evne til å oppleve skyldfølelse.

– Vi har begge konkludert med at hun også lider av psykopati som omfatter egosentrisitet, manipulering og løgn. Dette er vår kliniske vurdering, sa psykiater Gunnar Johannessen som altså igjen vil møte med sin kollega Audun Møller.

Prinsipiell innsigelse

– Før sommeren skrev vi at vi ønsket at de sakkyndige skulle forklare seg før lagretten tar stilling til skyldspørsmålet. I september hadde vi et møte hvor forsvarerne motsatte seg det. Nylig avgjorde lagmannsretten at de kan være til stede, sier
statsadvokat Trude Elisabeth Sparre til NTB.

Hun skal føre saken sammen med statsadvokat Kristian Jarland, mens advokatene Anders Westeng og Hilde Marie Ims igjen er forsvarere.

– Vi har gjort gjeldende vårt standpunkt med hensyn til de sakkyndiges rolle i denne saken. Vår innsigelse har vært av prinsipiell art: Spørsmålene til behandling i denne saken er om tiltalte har gjort de handlinger hun er tiltalt for eller ikke. Kompetansen til å avgjøre dette er i vår prosessordning lagt hos en lagrette, ikke hos sakkyndige, sier Westeng til NTB.

Skuffet

Westeng sier at hans klient var veldig skuffet over at saken ble anket og hadde håp om at den skulle bli avgjort i tingretten.

– Når det først ble slik, så er hun innstilt på å ta den belastningen det er. Hun har snart sittet to og et halvt år i varetekt. Det sier seg selv at det er umenneskelig, sier
forsvareren.

Rettens administrator er Agnar A. Nilsen jr. Bistandsadvokatene er de samme som i tingretten, Anne Elisabeth Kroken og Anders Green.

– Dette er en ny behandling, men basert på akkurat de samme bevisene. Det har ikke fremkommet noe nytt til støtte for at Drammen tingrett har vurdert dette feil, bemerker Westeng.