Tranby-saken: Enken dømt til 21 år for drap

Borgarting lagmannsrett har dømt enken etter Frontline-direktør Per Gunnar Asheim til fengsel i 21 år slik aktor la ned påstand om.

Utbrent bil i drapssaken i Tranby i Lier

Per Gunnar Asheim ble funnet i denne utbrente bilen på Tranby i Lier i påsken 2013.

I tillegg til dommen på 21 års fengsel, fradømmes enken retten til forsikringsytelser, arv og til å sitte i uskiftet bo etter ektemannen.

Kvinnen må betale erstatning for tap av forsørger og oppreisning til barna. Totalt er hun dømt til å betale i overkant av 3,6 millioner kroner.

Paret hadde fem gjenlevende barn sammen, mens ektemannen hadde et barn fra tidligere.

Statsadvokat og aktor, Trude Elisabeth Sperre, har så langt ikke lest premissene for straffeutmålingen i dommen, men hun er fornøyd med at lagmannsretten valgte å høre på hennes påstand.

Trude Elisabeth Sparre

Statsadvokat Trude Elisabeth Sparre har vært aktor både i tingretten og i lagmannsretten.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

– Vi er fornøyd med at lagmannsrettene har vært enig i vårt syn, både når det gjelder bevisene og straffeutmålingen, sier Sparre.

Først frikjent, nå lovens strengeste straff

I Drammen tingrett ble kvinnen frikjent for drapet, men påtalemyndigheten anket. Lagmannsrettens kom altså til motsatt konklusjon etter sju ukers hovedforhandling.

I saken har det vært mange indisier og få konkrete bevis. Det mener Sparre er noe av grunnen til at kvinnen ble frikjent i tingretten, men nå altså er dømt til lovens strengeste straff.

– I tingretten var det dissens. To dommere mente hun var skyldig, mens tre dommere frikjente henne. Dette er en indisiesak med et stort bevisbilde, hvor man må se alle bevisene samlet. Det har lagmannsretten gjort, og det mener vi tingretten ikke gjorde, sier Sparre.

Den 54 år gamle kvinnen har hele tiden nektet straffskyld for at hun drepte sin ektemann på Tranby i Lier påsken 2013.

Kvinnen kan anke straffeutmålingen til høyesterett, og dommen kan ankes hvis kvinnen eller hennes forsvarer mener lagmannsretten har gjort en saksbehandlingsfeil eller en lovanvendelsesfeil. Selve dommen for overlagt drap kan ikke ankes.

Ankeretten er på 14 dager fra kvinnen har fått dommen forkynt.

Ikke overrasket

En av 54-åringens forsvarere, Hilde Marie Ims, har heller ikke lest hele dommen. Hun er imidlertid ikke overrasket over straffeutmålingen.

Hilde Marie Ims og Anders Westeng

Forsvarer Hilde Marie Ims i samtale med 54-åringes andre forsvarer Anders Westeng under forhandlingene i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– På bakgrunn av juryens svar er ikke resultatet overraskende, men vi vil gå nærmere inn i dommen for å se på ankemulighetene. Det er i så fall saksbehandlingsfeil som kan ha betydning for dommens innhold, sier Ims.

Hun mener det er problematisk at kvinnen fikk en begrunnet frifinnelse i tingretten, mens i lagmannsretten trenger ikke juryen å begrunne sin kjennelse.

– Det er et stort tankekors. Som en profesjonell aktør er jeg nødt til å respektere juryens kjennelse, men vi argumenterte sterkt for en frifinnelse. Sett med mine øyne er ikke det uten grunn, sier Ims.

Hvordan reagerer din klient?

– Hun tok juryens kjennelse svært tungt. Fra første stund har hun vært krystallklar på at dette har hun ikke gjort, sier Ims.