Hopp til innhold

– Har blitt mer forsiktig med å anbefale anmeldelse

«Victorias» bistandsadvokat mener det ikke er alle som tåler ventetiden.

Ane Sofie Tømmerås

Bistandsadvokat Ane Sofie Tømmerås er ikke sikker på om hun vil anbefale ofre for seksuelle overgrep å anmelde saken.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Jenta som NRK har valgt å kalle «Victoria», opplevde å bli kalt inn på kontoret til en eldre lærer og spurt om hun ville ligge med ham. Selv om saken er ferdig etterforsket, har den blitt liggende på pulten til politijuristen i snart åtte måneder.

Bistandsadvokat Ane Sofie Tømmerås forteller at hun kvier seg for å ringe jenta gang på gang for å si at saken er utsatt.

– Jeg ser hvor tungt det er for henne å få den beskjeden, sier hun.

– Hukommelsen svekkes

Advokaten er redd for at forsinkelsene vil svekke klientens sak, og at det i verste fall ikke vil bli tatt ut tiltalte mot læreren. Det mener hun kan gå ut over rettssikkerheten.

– Hukommelsen til alle involverte blir svekket, og hva man husker forandres. Det kan ende med at gjerningsmannen slipper unna, sier hun.

Tømmerås anbefaler vanligvis alle klientene sine å anmelde hvis de har opplevd noe straffbart. Nå er hun ikke like sikker på om det er en god idé.

– Jeg må innrømme at den lange ventetiden på sedelighetssaker har gjort meg mer forsiktig med å anbefale anmeldelse. Det er noen som ikke takler å stå i en så belastende ventetid. De må være veldig klar over hva de går inn i, sier advokaten.

– Hvordan opplever dine klienter ventetiden?

– Det er vondt å ha det hengende over seg. Jeg har sett at for flere blir det en skikkelig reduksjon i livskvaliteten. Å få framdrift i straffesaken gjør at de kan avslutte et kapittel og gå videre i livet, sier Tømmerås.

– Et problem for rettssikkerheten

Påtaleleder Mona Hertzenberg i Øst politidistrikt er enig med Tømmerås at køen av sedelighetssaker kan gå utover rettssikkerheten.

– Vi har økt oppklaringsprosenten det siste året, men det er i seg selv et problem for rettssikkerheten at sakene blir såpass gamle. Det må vi bare erkjenne, sier hun.

Hertzenberg peker på at innføringen av politireformen har tatt mye av oppmerksomheten det siste året. Det har også vært en økning i seksuelle overgrep som er anmeldt, samtidig som politiet har store problemer med å rekruttere nok politijurister på kort tid.

– Det er et betydelig arbeid som ligger foran oss med å avgjøre de sakene som allerede har blitt gamle. Men dette er et område vi vil sette alt inn på å forbredre, sier Hertzenberg.