– Fjerning av skatteklasse gir ikke flere innvandrerkvinner jobb

Regjeringen vil fjerne skatteklasse 2, men får kritikk av innvandrerorganisasjon. – Kvinnene vil ha jobb, men får det ikke, sier gründer og fembarnsmor.

Nasim Rizvi

TVIL: Nasim Rizvi er skeptisk til om integrering av innvandrerkvinner er det som gjør at regjeringen vil fjerne skatteklasse 2. Hun er styremedlem i Buskerud innvandrerråd, gründer og fembarnsmor.

Foto: Tove Bø / NRK

Forslaget om å fjerne skatteklasse 2 (se faktaboks) kom i dag på nytt fra regjeringen etter å ha blitt stanset av KrF i forrige omgang. I denne stortingsperioden kan flertallet bli sikret med andre partier. Det vil gi mange ektepar med innvandrerbakgrunn høyere skatt og hensikten er å få flere kvinner ut i jobb.

– Dette er ikke godt nok. For meg virker det som at «kvinner i arbeid» igjen blir misbrukt til å få politiske forslag gjennom, sier Nasim Rizvi.

I tillegg til å være styremedlem i Buskerud innvandrerråd, gründer og fembarnsmor sitter hun i styret til Innvandrernes landsorganisasjon (ILNO). Selv om mange kvinner med minoritetsbakgrunn står utenfor arbeidslivet mener hun skatteklasse 2 blir et feilspor i integreringsdebatten.

Jon Helgheim

NY: Jon Helgheim er fersk stortingsrepresentant for Frp fra Buskerud og partiets innvandringspolitiske talsperson. Han forsvarer budsjettforslaget og avviser kritikken fra Rizvi.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen / Fremskrittspartiet

– Det blir et svakt argument som mistenkeliggjør flere innvandrere og gjør det vanskelig for mange familier. Problemet for disse kvinnene er ikke skatteklassen, men arbeidsgivere som ikke ansetter dem.

– Må ta ansvar selv

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim mener innvandrere, både menn og kvinner, må ta ansvar selv.

– Det er ikke riktig at innvandrere blir diskriminert. Den jevne nordmann har ikke problemer med å ansatte innvandrere så lenge de snakker veldig godt norsk, sier Helgheim.

Ap enig, men angriper støtte

Arbeiderpartiet vil også ta bort skatteklassen av integreringshensyn. Stortingsrepresentant Masud Gharahkhani (Ap) fra Drammen er likevel kritisk til hensikten bak regjeringens budsjettforslag.

– Vi skal ikke belønne folk til å være hjemme. Da er det spesielt at regjeringen bruker skatteproblematikken for å si at man kutter ut en skatteklasse samtidig som de bruker av skattepengene til å gi 7500 kroner i kontantstøtte hver måned for at innvandrerkvinner skal være hjemme.

Masud Gharahkhani

TJA: Masud Gharahkhani fra Ap er også ny på Stortinget denne perioden, der han skal sitte i familie-, kirke- og kulturkomiteen. Nå varsler han kamp om kontantstøtten og barnehagesatser for å integrere flere kvinner med innvandrerbakgrunn.

Foto: Arbeiderpartiet

Selv om de tre største partiene i Stortinget er enige er det altså ikke gitt at forslaget får stemmen fra Gharahkhani og Ap.

Vil ha flere krav

– Det er helheten vi må se på før vi stemmer. I Drammen ser vi for eksempel at nesten 60 prosent av innvandrerkvinnene ikke deltar i arbeidslivet. Da må kontantstøtten bort, sier Gharahkhani.

– Kontantstøtte er bra for dem som bruker den riktig, men det er for mange som misbruker den. Vi må se på om det bør stilles krav til enten utdanning eller arbeid året før du får kontantstøtte. På den måten blir en ikke belønnet for å være borte og ikke delta. Det ville hatt en god effekt for hjemmeværende innvandrerkvinner at de vet at en må ha vært i utdanning eller jobb for å få kontantstøtte, sier Jon Helgheim til NRK.