Hopp til innhold

Her står striden med Venstre og KrF

Regjeringen er avhengig av støtte fra Venstre og KrF for få flertall for budsjettet. Her er noen punkter som kan skape trøbbel i forhandlingene.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Terje Breivik (V) i diskusjon med Nikolai Astrup (H)

KAN SETTE KRAV: KrFs Kjell Ingolf Ropstad (til venstre) og Venstres Terje Breivik (i midten) i diskusjon med Høyres finanspolitiske talsperson Nikolai Astrup i vandrehallen i Stortinget.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Tunge elbiler blir dyrere

Den såkalte Tesla-avgiften gjør det dyrere med stor elbil. Regjeringen fjerner fritaket for engangsavgift for elbiler og innfører samme vektfradrag som for ladbare hybridbiler. Dette innebærer at bare de aller tyngste elbilene, med vekt over 2 tonn, som får engangsavgift.

Finanspolitisk talsperson i Venstre Terje Breivik.

HETT TEMA: Finanspolitisk talsperson i Venstre Terje Breivik tror kvoteflyktninger og elbilavgift vil bli hete temaer i regjeringsforhandlingene.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Vi registrerer at regjeringen ikke følge opp avtalen for nullutslippsbiler gjennom å foreslå engangsavgift som rammer de tyngste bilene. Hvorvidt dette er godt gjennomtenkt, er det grunn til å sette spørsmålstegn ved. Vi har ikke mer enn passert mer enn 100.000 elbiler av en bilpark på 2,7 mill. Det er langt fram til målet. Det er tross alt disse bilene som har vist vei og gjort elbil til reelt førstevalg, sier Venstres finanspolitiske talsmann Terje Breivik.

Han er også redd for at dette rammer satsingen på elvarebiler.

– At dette blir tema i forhandlingene, er det ingen tvil om, sier Breivik.

KrF er også svært misfornøyd med forslaget om å innføre en ny engangsavgift på de tyngste elbilene, som de mener bryter med avtalen som er inngått på borgerlig side.

Skatteklasse 2

Skatteklasse 2 fjernes. Regjeringen foreslår at skattebetalere som forsørger sine ektefeller som har liten/ingen inntekt ikke lenger skal få lavere skatt.

Finansminister Siv Jensen (Frp) på vei til pressekonferanse om statsbudsjettet

GODE TIDER: Finansminister Siv Jensen (Frp) på vei til pressekonferanse om statsbudsjettet

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

For inntektsåret 2017 er skattefordelen 6036 kroner, som følge av et høyere personfradrag enn i skatteklasse 1. Dermed vil de som mister skatteklasse 2 i praksis betale i snitt 500 kroner i høyere skatt hver måned for inntektsåret 2018.

– Det ligger inne en skatteskjerpelse for familiene. Det er ikke en sak som KrF er glad for, kommenterer Kjell Ingolf Ropstad.

– Dere hindret dette i 2014. Vil dere klare det igjen?

– Ja, dette er noe de har prøvd seg på tidligere. Vi ønsker ikke denne endringen. Men vi går ikke inn i forhandlinger med ultimatum, sier Ropstad.

Regjeringen mener ordningen er et hinder for å få flere ut i arbeidslivet, særlig innvandrerkvinner.

– Innvandrerfamilier er overrepresentert i gruppen med familier med vedvarende lavinntekt. Det skyldes at kvinnen ofte har lav eller ingen inntekt, sa finansminister Siv Jensen i finanstalen.

Kutt i dagpenger

Regjeringen ønsker å kutte i dagpengeordningen med 305 millioner kroner i budsjettet for 2018. De ønsker å stramme inn på retten til å få dagpenger til å gjelde de som ikke har vært arbeidsledige så lenge, foreslår å avvikle retten til å få dagpenger basert på opptjeningsperiode på tre år.

Hensikten skal ifølge regjeringen være å «hindre passivitet og misbruk av dagpengeordningen» og motivere til aktiv jobbsøking.

KrF mener dette er usosialt.

– Vi ser det gjøres grep for opptjening av dagpenger. Dette er en sak vi vil gå inn i så det ikke blir et urettferdig kutt, sier Ropstad.

Dyrere barnehage

Regjeringen foreslår det den kaller en reell økning i maksprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned. Det innebærer 2910 kroner fra 1. januar 2018.

Med dagens makspris på 2730 kroner innebærer det en prisvekst på 6,6 prosent opp fra dagens nivå. Det er langt over forventet prisvekst, som Finansdepartementet beregner til 1,6 prosent.

Illustrasjonsbilde barnehage

KAN BLI DYRERE: Regjeringen vil gjøre det 110 kroner dyrere i måneden å ha barn i barnehage.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

KrF er ikke fornøyd med denne prisøkningen. Sammen med fjerningen av skatteklasse 2 innebærer dette økte utgifter for familien.

Finansminister Siv Jenssen mener at de som har minst skjermes.

– Så dette har en god sosial profil.

Pleiepenger

Nye regler fra 1. oktober gjør at flere blir omfattet av reglene for pleiepenger, men gir mindre økonomisk støtte til de sykeste.

KrF vil kjempe for at de med de sykeste barna ikke rammes.

Lærernorm

Et av KrFs viktigste krav var en lærernorm – flere lærere per elev.

– Vi er veldig fornøyd med at de 1,3 milliardene til flere lærere som KrF kjempet inn i forrige periode er videreført, men vi vil videre. Og det betyr at vi fikk inn i forhandlingene med et tydelig mål om en lærernorm så det blir flere lærere for de yngste elevene for å hjelpe de mest sårbare elevene til å fullføre skolen på en god måte. Dette vil vi kjempe for i forhandlingene, sier Ropstad.

Bistand

En viktig sak for KrF hvert år er penger til bistand. Regjeringen øker bistanden med 1,3 milliarder kroner til 35 milliarder kroner, men KrF vil kreve mer.

Grunnen til at regjeringen ikke kommer helt opp til 1 prosent av bruttonasjonalprodukt, er at anslagene er hevet etter at beregningene ble gjort i mars.

– Selv om det er en styrking, lykkes ikke regjeringen med å nå målet på 1 prosent bistand. Så der vil vi ha en dialog for å styrke bistanden og bedre innretningen på den, sier Ropstad.

Kvoteflyktninger

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at Norge skal ta imot 1.120 FN-flyktninger neste år. Den viser til at Norge har tatt imot 8.000 syriske flyktninger fra 2015-2017, og mener at det nå er riktig å gå tilbake til det de omtaler som «opprinnelig kvotestørrelse».

Storskog

FLYKTNINGER: I 2015 eksploderte tilstrømmingen av asylsøkere til Norge via Storskog. Totalt 5500 asylanter tok seg inn til Norge fra Russland.

Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

– Dette blir nok tema i forhandlingene. I Norge er det rom for å ta imot flere kvoteflyktninger, sier Venstres Terje Breivik til NTB.

Men KrF, som regjeringspartiene også må søke støtte hos for å få flertall for budsjettet, vil ikke slå fast at dette er en sak de vil prioritere.

– Det kan jeg ikke varsle ennå. Jeg må innrømme at jeg hadde fryktet at de hadde tatt det enda mer tilbake til nivået som var før de rødgrønne, sier Kjell Ingolf Ropstad.

AKTUELT NÅ