Nye standardiserte tobakkspakker

Røyk og snus i Norge

Oppsummert

Helsemyndighetene vil ha enda strengere regler for tobakk for å få ned andelen som røyker og snuser.

 • Flere kvinner enn menn røyker

  I 2021 var det 8 prosent av befolkningen i alderen 16–74 år som opplyste at de røyker daglig, ifølge tall fra SSB. Dette er en svak nedgang fra 2020, da andelen dagligrøykere var 9 prosent. Røykemønsteret til kvinner og menn har vært relativt likt de siste ti årene.

  For første gang er det flere kvinner enn menn som opplyser at de er dagligrøykere. 9 prosent kvinner røyker, mot 6 prosent menn. Personer i alderen 55–64 år røyker mest.

  15 prosent av befolkningen i alderen 16 – 74 år brukte snus daglig i 2021. Det er mer enn dobbelt så mange menn som kvinner som snuser.

  – Andelen daglige snusbrukere er nå på det høyeste den har vært noen gang. På 10 år har andelen i befolkningen som bruker snus daglig nesten doblet seg, fra 8 til 15 prosent, sier førstekonsulent Sindre Mikael Haugen i SSB.

  Det er blant de yngste at snusbruken er mest utbredt. I løpet av de siste ti årene har andelen som snuser daglig i aldersgruppen 25–34 år økt fra 12 til 25 prosent.

  Røyking
  Foto: Frank May / NTB
 • Foreslår aldersgrense for e-sigg

  Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring et forslag om å innføre 25-års aldersgrense for e-sigaretter. Det skriver departementet i en pressemelding.

  Det foreslås også forbud mot smakstilsetninger i e-sigaretter og mot pakningsdesign som tiltrekker unge. For å beskytte barn mot passiv røyking, foreslår departementet også å utvide røykeforbudet til å gjelde i biler hvor barn er passasjer, på utendørs lekeplasser, holdeplasser og idrettsområder.

 • Store endringer i røykevaner

  En av fire røykere har røyket mer enn de pleier det siste året, mens omkring like mange har røykt mindre. I morgen er det Verdens tobakksfrie dag.

  I alt 23 prosent av røykerne sier de har røyka mer enn før. De vanligste årsakene de oppgir, er at de kjeder seg, føler på stress, uro og ensomhet og trøster seg i hverdagen.

  Samtidig sier 24 prosent at de har røyka mindre enn før. De kutter forbruket fordi det har vært mindre sosial omgang, av hensyn til familien, av bekymring for helsa og fordi de er lei av å være avhengig.

 • Snusbruk i eldre aldersgrupper øker

  Snusbruken går opp i aldersgruppene over 25 år, viser tall fra FHI. I 2019 var andelen daglige snusere blant menn i aldersgruppen 25 til 49 større enn i aldersgruppen under, for første gang siden 2002. Bruken blant kvinner i aldersgruppene øker også.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no