Hopp til innhold

Helseministeren vil stramme inn røykelova

Ingvild Kjerkol (Ap) har lagt fram folkehelsemeldinga. Tobakksbruk og usunt kosthald blir trekt fram som årsaker til sjukdom og tidleg død.

Helseminister Ingvild Kjerkol

FOLKEHELSE: Ingvild Kjerkol (Ap) meiner folkehelsemeldinga dei har lagt fram no, vil jamne ut sosiale helseskilnader.

Foto: Martin Leigland / NRK

Kvart fjerde år blir folkehelsemeldinga presentert. Helse- og omsorgsdepartementet legg dette fram for Stortinget. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har bidrege med dokument og anbefalingar.

Eg er stolt av det vi legg fram, innleia Ingvild Kjerkol med under pressekonferansen.

Helseministeren presenterer tiltak for perioden 2023–2027. Ifølge ministeren vil dei jamne ut dei sosiale forskjellane i helse med denne meldinga.

– Forskjellane i landet vårt er for store, også når det gjeld helse. Vi tar grep som fremjar helse i heile befolkninga, uansett inntekt og bakgrunn, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Tobakksbruk og usunt kosthald blir trekt fram som dei viktigaste årsakene til sjukdom og tidleg død. Folkehelsemeldinga fokuserer også på psykisk helse, der statsråden fortel at det er store sosiale skilnader.

Folkehelse handlar om oss alle, ifølge Kjerkol.

Det handlar om tobarnsmora som vel bort fisk og grønt fordi ho må snu på kvar krone. Det handlar om bestefaren med alvorleg kols fordi han er avhengig av tobakk.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

PRESSEKONFERANSE: Ingvild Kjerkol presenterte blant anna ny tobakksstrategi.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ny tobakksstrategi

Ifølge helseministeren døyr rundt 5000 personar i Noreg kvart år på grunn av røyking.

Regjeringa presenterer ein ny tobakksstrategi i folkehelsemeldinga. Kjerkol har ambisjonar om at ungar født etter 2010 skal bli tobakksfrie.

– Barn og unge er ein hovudprioritet. Barn bør vere beskytta mot å bli avhengig av tobakk og helserisikoane det fører med seg, seier Kjerkol.

Difor vil dei komme med fleire tiltak som kan hindre at barn og unge begynner med tobakksvarer.

Dei vil innføre:

  • Røykeforbod i private bilar der ungar er passasjerar.
  • Forbod mot røyking på utandørs leikeplassar, idrettsområde og haldeplassar, samt fellesareal i leilegheitskompleks.
  • Forbod mot nettsal av tobakkssvarar og e-sigarettar.
  • Standardiserte innpakkingar og forbod mot smakstilsettingar for e-sigarettar.
  • Nasjonalt program for røykeslutt.

Kjerkol fortel også at dei vurderer røykeforbod på uteservering, offentlege strender, parkar og på festivalområde. Ho fortel at dei har gode erfaringar med dette i blant anna Finland og Sverige.

Les også: Frode røykte i 56 år: – Nå har jeg slutta for godt

Frode Kleven, 71 år, askebeger, røykeslutt
Frode Kleven, 71 år, askebeger, røykeslutt

Marknadsføring av usunn mat

Regjeringa vil også sette i gang eit arbeid med å sjå på forbod mot marknadsføring av usunn mat og drikke retta mot barn og unge.

Dei vil også sjå på gradvis innføring av skulemat for barn og unge. Dei meiner det også kan jamne ut helseskilnadane med å innføre eit sunt måltid i løpet av skuledagen.

– For å få ei vellykka innføring av dette på sikt, er det viktig å bruke kunnskap og erfaringar frå både skular, skuleeigarar, elevar og føresette. Det legg regjeringa opp til no, ifølge Kjerkol.

I folkehelsemeldinga blir det også foreslått tiltak rundt psykisk helse og livskvalitet. Undersøkingar viser at ungdom med foreldre med låg inntekt og utdanning oftare slit psykisk.

Før sommaren skal regjeringa legge fram ein eigen opptrappingsplan om psykisk helse.

Helseministeren vil også innføre eit vaksinetilbod for vaksne som liknar barnevaksinasjonsprogrammet. Også dette er tiltak for å redusere skilnader, ifølge helseministeren.

Les også: Ingen vet hvor mange hjertestartere det finnes

En hjertestarter henger på veggen i flerbrukshallen i Torpa
En hjertestarter henger på veggen i flerbrukshallen i Torpa

– Fornuftig

Odd Herman Bjørnstad og dottera Hedda Marie har tjuvstarta påskeferien på Sjusjøen i Ringsaker. Dei er opptekne av å vere aktive fleire gonger i veka.

Bjørnstad har sjølv slutta med snus nyleg og meiner fleire av tiltaka til Ingvild Kjerkol er positive. Blant anna forbodet mot å røyke med ungar i bilen.

Men han er usikker på om det er realistisk at generasjonen til dottera skal bli tobakksfrie.

Det er eit steg i rett retning. Eg har ikkje heilt trua, men det er bra å prøve.

Helse sjusjøen

PÅ SKITUR: Odd Herman Bjørnstad og dottera Hedda Marie er på skitur på Sjusjøen.

Foto: Arne Sørenes / NRK

Torill Ulvik Neeb kosar seg også på skitur i sola på Sjusjøen. Ho er oppteken av trimmen ho får på tur. Sjølv kjenner ho ikkje så mange som røyker lengre.

Om eg ser nokon som står og røyker utanfor butikken tenker eg: «at han tør».

Likevel er ho usikker på kor stor effekt forbod vil ha, og tenker det kan gjere røyking meir spennande for folk.

helse-sjusjøen

SKITUR: Torill Ulvik Neeb tar skituren som trim og er oppteken av folkehelsa.

Foto: Arne Sørenes / NRK

– Eit mageplask

LHL (tidlegare kalla Landsforeininga for hjarte- og lungesjuke) er skuffa over folkehelsemeldinga som vart lagt fram og kallar det eit mageplask. Dei meiner det er altfor lite konkrete tiltak. Generalsekretær, Frode Jahren meiner meldinga skyv problema framover i tid.

Vi hadde ønskt oss ei sunn skatteveksling, som gjer sunn mat billigare og usunn mat dyrare, sterkare vern av barn og unge mot marknadsføring og dagleg fysisk aktivitet i skolen. Det vi får er vidare utgreiing, men regjeringa skal ha ros for nye grep mot tobakk, skriv Jahren i ei pressemelding.

Også helsepolitisk talsperson for Rødt, Seher Aydar meiner helseministeren burde presentert enno meir konkrete tiltak. Og seier folkehelse er meir enn berre røykeslutt.

Som regjeringa sjølv skriv i meldinga, veit vi at de med dårlegast råd både har dårlegare helse og sjeldnare oppsøker lege og tannlege. Likevel har meldinga ein lang rekke gode tiltak for røykeslutt, men seier ingenting om å få ned eigenandelane eller sikre at alle har tilgang til tannhelsehjelp. Det er for svakt.

Kreftforeininga hadde ønska seg meir utgreiingar rundt solarium. Men dei er glade for at fleire får hjelp til å slutte med røyk.

Vi veit at over halvparten av dei som røyker i dag, ønsker å slutte. Det er snakk om over 150 000 menneske. I nabolanda våre har de allereie gode røykesluttilbud, men vi i Noreg har fram til nå vore helt elendige på å tilby hjelp til de som ønsker å slutte, seier Generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross.

– Defensiv folkehelsemelding

Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant for Høgre og medlem av helse- og omsorgskomiteen, er ikkje helt fornøgd med folkehelsemeldinga.

– Det er mange tiltak her som er fine og som vi kan stille oss bak, men det er ei litt defensiv folkehelsemelding. Ho kunne vore litt meir konkret på einsemd, fysisk aktivitet og for eksempel vaksinering i befolkninga, seier Bøe.

Flere saker fra Innlandet