Hopp til innhold

Snus øker risikoen for dødfødsel: Slik blir den nye advarselen

Snusboksene får en alvorlig advarsel til gravide. – Det er en sterk formulering, men vi er alle enige om hva vi vil oppnå her, sier Nils Erlimo, i snusprodusenten Swedish Match.

Illustrasjon av snusboks med advarselen: "denne tobakksvaren øker risikoen for fosterskader og dødfødsel"

Illustrasjon av snusboks med advarselen: «denne tobakksvaren øker risikoen for fosterskader og dødfødsel».

Illustrasjon: Susanne Stubberud Rom

De siste årene har mange unge kvinner begynt å snuse, og flere fortsetter under svangerskapet.

– Kunnskapen om konsekvensene av å snuse under svangerskap har ikke vært godt nok kjent, sier statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt.

– Det er jo blitt hevdet at snus er så mye mindre farlig for folkehelsen, og det er riktig – men ikke i svangerskap.

Helse og omsorgsdepartementet opplyser om at på de nye snusboksene skal det stå:

«Denne tobakksvaren er helseskadelig og avhengighetsskapende» og «Denne tobakksvaren øker risikoen for fosterskader og dødfødsel».

Illustrasjon av to snusbokser med nye advarsler. På den ene står det: "denne tobakksvaren øker risikoen for fosterskader og dødfødsel". På den andre står det: "denne tobakksvaren er helseskadelig og avhengighetsskapende".

Illustrasjon av snusbokser. Dette blir de to nye advarslene som kommer på snusboksene i 2023.

Endringene skjer ved innføring av tobakksdirektivet som trer i kraft i 2023. Det regulerer blant annet hvilke helseadvarsler som skal stå på tobakkspakkene og hvordan e-sigaretter skal utformes. På røykpakkene vil det komme nye og større bilder og oppdaterte tekster.

Helse- og omsorgsdepartementet har foreløpig ikke fått avklart hvilken dato direktivet vil tre i kraft, men håper å få en avklaring før jul.

Vanskelig å slutte for mange

15 prosent av befolkningen snuser daglig, viser ferske tall fra SSB. Andelen som snuser daglig har nesten doblet seg de siste ti årene, samt har andelen som røyker daglig har gått kraftig ned.

Ellen Rygh er spesialist i samfunnsmedisin og har vært fylkeslege i Aust-Agder. I årene 2015–2017 forsket hun på bruken av snus under svangerskap. Forskergruppen hun ledet så at 1 av 4 gravide snusbrukere klarer ikke å slutte.

Ellen Rygh

Ellen Rygh er spesialist i samfunnsmedisin og har vært fylkeslege i Aust-Agder. Hun har forsket på bruken av snus i svangerskap.

Foto: Privat

Rygh mener man fortsatt må ha mer kunnskap rundt bruken av snus under svangerskap, og håper advarslene kan bidra til det. Likevel ser hun det er forståelig at det er en del som ikke klarer å la vær å snuse under svangerskapet.

– Dersom man først blitt avhengig av nikotin, så er det vanskelig å slutte selv om du blir gravid.

– Det er jo også sånn at det er stress for mange å være gravid – og nikotin virker både beroligende og oppkvikkende. Det er ganske behagelig og fint rusmiddel, hvis det ikke hadde hatt disse skadevirkningene.

Les også – Like farlig å snuse som å røyke under graviditet

Helsedirektoratet vil nå på lik linje med røyking advare mot farene ved snusing under graviditet. Forskning viser at snusing under svangerskap øker risiko for blant annet dødfødsler.

– Det er en sterk formulering

Nils Erlimo, kommunikasjonsdirektør i Swedish Match Norge.

Nils Erlimo, kommunikasjonsdirektør i Swedish Match Norge.

Foto: Swedish Match Norge AS

Én av de største tobakksprodusentene av snus i Norge, Swedish Match, synes det er positivt at myndighetene nå pålegger advarsel på snusproduktene.

Advarslene skal påføres to av snusboksens overflater. I tillegg vil det komme en henvisning til Helsedirektoratets slutteinformasjon, slutta.no, i et gult felt.

– Når det gjelder den nye advarselsteksten rettet mot gravide, så er vi helt enige. Gravide skal ikke bruke snus, sier kommunikasjonsdirektør Nils Erlimo.

– Men dødfødsel et ganske sterkt ord?

– Det en sterk formulering, selv om vi ikke har så sterke meninger om ordlyden, sier han.

– Vi er alle enige om hva vi vil oppnå her.

Nøytral snusboks

Advarsel på røykpakker har man hatt lenge, men ikke på snus.

Swedish Match har hatt et ønske om dette lenge, og søkte om å merke snusboksene for et par år siden, men da fikk de ikke lov. Ifølge merkevareforskriften skal alle snusbokser utformes likt.

Og det var noe av hovedgrunnen til at de fikk avslag den gang.

Les også Får ikke advare gravide mot å snuse

De nye snusboksene

AKTUELT NÅ