Hopp til innhold
Trygve Slagsvold Vedum
Foto: Amanda Iversen Orlich

Revidert nasjonalbudsjett 2024

Oppsummert

Regjeringen la frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett tirsdag 14. mai 2024. De følgende ukene var det intense forhandlinger mellom samarbeidspartner SV.

 • 58 mill. mer til Oslo-barnehagene

  Det er satt av 100 millioner kroner ekstra til barnehager i avtalen mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV på Stortinget om revidert nasjonalbudsjett.

  Pengene er øremerket økt bemanning i levekårsutsatte områder.

  Oslo får 58,6 millioner kroner av potten. Sju bydeler deltar i dag i et forsøk med økt grunnbemanning.

  – Gode barnehager er med på å utjevne sosiale forskjeller. Da trenger vi flere folk på jobb, og vi må begynne der levekårsutfordringene er størst.

  Det sier leder for Oslo SV og gruppeleder i Oslo bystyre, Sunniva Holmås Eidsvoll.

  Hun sier at dette er fantastiske nyheter og at de barna som trenger det mest nå vil få et enda bedre barnehagetilbud.

  – Bedre barnehagebemanning er det aller viktigste tiltaket vi har for å sikre at alle barn bli sett og får den oppfølgningen de trenger, sier hun.

  tillitsvalgt Anne-Lise Knutsen i Solfjellet barnehage, Haugerud, Oslo
  Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK
 • Kilder til NRK: Mot budsjettenighet på Stortinget

  Regjeringspartiene Ap og Sp skal være nær en avtale med SV om revidert nasjonalbudsjett, etter det NRK forstår.
  Enigheten må imidlertid godkjennes av SV stortingsgruppe i løpet av dagen.
  Intense forhandlinger skal ha pågått søndag kveld og natt til mandag.
  Planen skal være å legge fram en budsjettavtale i løpet av dagen, etter det NRK forstår.

  Pressekonferanse i Vandrehallen

  Enige om 35 statlige milliarder til havvind

  Regjeringspartiene og SV øker CO2-avgiften og lover minst 35 milliarder kroner i statsstøtte til havvind. Men når pengene kommer, er uklart.

 • SV: Revidertfristen må utsettes

  SV sier til NRK onsdag ettermiddag at partene ikke kommer i mål i tide.

  Avstanden mellom SV og regjeringspartiene er for stor til at de kommer i havn med forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett innen fristen.

  Det er for lite bevegelse mellom partene til at de kan samles om en innstilling i tide, sier stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski

  – Vi har ikke fått store nok gjennomslag på klima for å kutte utslippene i Norge, og for å gi folk bedre råd og få ned de økonomiske forskjellene, sier hun.

  Etter planen skulle innstillingen vært lagt fram fredag klokken 10. For å rekke det, måtte partiene i realiteten ha blitt enige senest torsdag ettermiddag, skriver NTB.

  Om det ikke lykkes å legge fram en innstilling, kan revidert nasjonalbudsjett bli lagt fram som såkalt løse forslag.

  – Vi jobber videre for å lande et budsjett som gir trygghet og forutsigbarhet for folk og næringsliv, skriver Ole André Myhrvold i Senterpartiet til NRK.

  Kaski sier at forhandlingene har gått «altfor sakte»

  – På de områdene er vi for langt unna hverandre, og det har gått altfor sakte i de to ukene vi har forhandlet, sier hun.

 • Ingen budsjettavtale – utsetter fristen

  Regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet har foreløpig ikke klart å komme til enighet med SV om revidert nasjonalbudsjett.

  De tre partiene sitter i intense forhandlinger på Stortinget. Og nå er det klart at fristen for å komme fram til en avtale, utsettes til fredag.

  – Det er gode og konstruktive samtaler med SV om revidert nasjonalbudsjett. Men som tidligere år gir vi oss selv noen ekstra dager for å lande et trygt og økonomisk ansvarlig resultat, sier finanskomiteens leder Tuva Moflag (Ap) til NRK.

  – Vi forhandler fremdeles med håp om å komme i mål til fristen, som er førstkommende fredag formiddag, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NRK.

  – Det er stor avstand mellom oss og regjeringspartiene, og SV jobber på for gjennomslag som gir folk bedre råd, reduserer forskjellene og som tar natur- og klimakrisen på alvor, sier hun.

  Det er slett ikke uvanlig at fristen ryker i budsjettforhandlinger. De siste årene har det snarere vært regelen enn unntaket at Stortingets frister har blitt overskredet.

  Stortinget skal etter planen vedta en budsjettavtale fredag 21. juni.

  Forhandlingsmøte om revidert nasjonalbudsjett
  Foto: Mats Rønning
 • Håp om budsjettløsning neste uke

  Med en stor skål med smågodt kom regjeringspartiene til et nytt forhandlingsmøte med SV om revidert nasjonalbudsjett i statsrådssalen på Stortinget i dag.

  Forhandlingene har pågått i mer enn en uke, men SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski sier samtalene ennå er i startfasen.

  – Det tar seg opp i tempo når vi begynner å nærme oss fristene. Så per nå så går det sakte, men vi leverer bud fram og tilbake, sier hun.

  – Hva slags frist opererer dere med?

  – Budsjettet skal vedtas i Stortinget 21. juni, men vi håper at vi kan bli ferdige i midten av neste uke, sier Kaski.

  Hun understreker at SV da må få gjennomslag for hovedkravene sine: Mer i barnetrygd for de eldste barna samt økt CO2-avgift og en ny elavgift på sokkelen for kraft fra land.

  – Det er ingen tvil om at vi må ha gjennomslag for et skikkelig løft i barnetrygden, at vi må kutte klimagassutslippene fra oljeindustrien og realisere havvind langs Norskekysten. På den måten kan vi produsere mer strøm og få en viktig bro for leverandørindustrien vekk fra oljen, sier hun.

  Arbeiderpartiets Tuva Moflag og Senterpartiets Ole André Myhrvold er Kaskis motparter i forhandlingene.

  Revidert nasjonalbudsjett er en årlig oppdatering av statsbudsjettet for inneværende år.

  Forhandlingsmøte om revidert nasjonalbudsjett
  Foto: Mats Rønning / NRK

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no