Hopp til innhold

Enige om 35 statlige milliarder til havvind

Regjeringspartiene og SV øker CO2-avgiften og lover minst 35 milliarder kroner i statsstøtte til havvind. Men når pengene kommer, er uklart.

Pressekonferanse i Vandrehallen

ENIGE: Regjeringspartiene og SV holdt pressekonferanse om revidert nasjonalbudsjett i vandrehallen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Regjeringen og SV er enige om et revidert nasjonalbudsjett. Under forhandlingene har de blitt enige om en politisk milepæl for å få fortgang i havvind-utbyggingen.

De vil bla opp 35 milliarder kroner i statsstøtte til utbyggerne av havvind. Men når pengene kommer, er uklart.

I statsrådssalen på Stortinget forteller Kirsti Bergstø (SV), Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) hva avtalen betyr og hvorfor de mener den er viktig.

– Det er et krafttak for utlysning av havvind, som skal gjøre det mulig å få mer kraft inn til Norge, men også gjøre det mulig å elektrifisere installasjonene våre ut på sokkelen, oljeplattformene, så utslippene går ned, uten at det går ut over kraftbalansen på land, sier Støre til NRK.

id_ILuG22cA

UTBYGGING: Det blir mer statsstøtte til havvind, ifølge budsjettavtalen.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Det er et mål vi har delt, og som vi nå får til gjennom utlysninger av havvindprosjekter til neste år, sier han.

Budsjettavtalen legges fram nå klokken 11.30 på Stortinget.

Støtteprogram

De tre partiene er nå enige om at CO2-avgiften skal økes, selv om de ikke kan svare på hvor mye hvor raskt.

Samtidig forplikter de seg til å lage et «ambisiøst støtteprogram» på minst 35 milliarder kroner for flytende havvind i områdene Vestavind B og Vestavind F.

– Det blir ingen elavgift for oljenæringen, som jo var kravet deres før forhandlingene?

– Vi hadde ulike modeller og tanker rundt finansieringen. Men det vi har fått til nå, er den største industrielle satsingen på flere tiår. Den er helt avgjørende for å få ned utslippene på sokkelen ved hjelp av flytende havvind, sier SV-leder Bergstø til NRK.

Forhandlingsmøte om revidert nasjonalbudsjett

I FORHANDLING: SVs Kari Elisabeth Kaski (til venstre) skal være enig med Sps Ole André Myhrvold og Aps Tuva Moflag om revidert nasjonalbudsjett, etter det NRK forstår.

Foto: Mats Rønning

– Sist vi hadde partilederdebatt, var statsministeren den eneste som rakk opp hånda og sa at han trodde vi kom til å nå klimamålene. Nå vil jeg gjøre det sammen med han.

– Men var ikke poenget at oljenæringen selv skulle finansiere elektrifisering ved havvind gjennom en elavgift? Nå er det jo skattebetalerne som tar regningen med 35 milliarder i statsstøtte?

Oljenæringen skal være med på å betale, og så skal det være et partnerskap der man skal diskutere hvordan det skal skje, sier Bergstø.

Hun sier enigheten også er godt nytt for leverandørindustrien.

Les også Ny strid om oljestrøm: – Vil presse opp prisene

TEYzo5cnneg

Ikke 2025

Statsminister Jonas Gahr Støre kan ikke svare på hvor mange av de 35 milliarder kronene som nå settes av i statsstøtte, som kan gis til oljeselskapene allerede neste år.

– Dette er jo noe som kommer utover i tiåret. Utlysningene kommer i 2025, og så skal dette stilles opp med når prosjektene kommer i gang, sier han.

– Men hvor mye setter du av neste år?

– Dette er ikke noe som gjelder direkte budsjettet for neste år. Fordi neste år kommer utlysningene av prosjektene.

Den omfattende havvindutbyggingen som nå skal gjøres, skal sikre arbeidsplasser i norske verft og langs kysten, påpeker Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Og hvis kraftbalansen opprettholdes bra, går ikke kraftprisene opp for folk flest, mener han.

– Men vi trenger jo at vi har en god olje- og gassindustri, og olje- og gassindustrien har vært veldig bekymret. Hvis vi ikke får mer kraft nå, så kunne det bidratt at vi faset ut en del oljeprosjekter tidligere, og det ville Norge tapt mye penger på, sier han til NRK.

Les også Økonomer om budsjettet: Endrer ikke renteplanene

Ikke dyrere strøm

Enigheten mellom Ap, Sp og SV innebærer ikke at regningen for elektrifisering av sokkelen sendes til folk fleste, ifølge finansministeren.

– Vi mener at det er fellesskap som skal løfte, og derfor denne store havvindutbyggingen.

– Men kan ikke det skje likevel, at strømmen blir dyrere for folk, og at industrien får kraftmangel?

Ikke på den måten vi gjør det nå, sier Vedum.

Offshore Norge-sjef Hildegunn T. Blindheim sier budsjettavtalen er et godt utgangspunkt.

At vi får elektrifisert de siste prosjektene på norsk sokkel, vil gi betydelige reduksjoner i klimagassutslipp og dermed bidra til å sikre konkurransekraften til olje- og gassindustrien og arbeidsplassene, sier hun.

Det er ikke minst viktig at det sikres midler for å industrialisere flytende havvind på norsk sokkel. Vi håper dette kan bidra å sikre bedre krafttilgang og dermed unngå konflikt mellom landbasert industri og sokkelen, fremholder Blindheim.

Hun viser til at næringen nå vil jobbe videre sammen med regjeringen for å «utformingen og konkretiseringen».

Skal vi lykkes, er vi avhengig av å finne konkrete løsninger innen statsbudsjettet 2025, sier Blindheim.

De store satsingene i regjeringens budsjettforslag gikk til Forsvaret, støtte til Ukraina, sykehusene og politiet.

Kari Elisabeth Kaski har vært SVs forhandlingsleder. I rommet har hun møtt Ole André Myhrvold fra Senterpartiet og Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet, som er finanskomiteens leder.

Stortinget skal vedta det reviderte budsjettet kommende fredag, som er siste dag før sommerferien.

AKTUELT NÅ