Hopp til innhold
Kirsti Bergstø valgt til ny SV-leder
Foto: Alf Simensen / NTB

SV

Oppsummert

Sosialistisk Venstreparti (SV) er et sosialistisk parti som tilhører venstresiden i norsk politikk. Partiet ble stiftet i 1975. Kirsti Baugstø er nyvalgt leder for partiet. Marian Hussein er ny nestleder.

 • SV krev meir pengar til bøndene

  Bøndene får 4,1 milliardar kroner i årets jordbruksoppgjer. Dette er ikkje nok, meiner nestleiar i SV, Torgeir Knag Fylkesnes.

  – Held vi fram på denne måten vil det ta fleire tiår å tette inntektsgapet mellom bøndene og andre grupper i samfunnet, seier han til NRK.

  Han meiner forslaget frå regjeringa bryt med regjeringsplattforma, der regjeringa blei samde med SV om å styrke økonomien til bøndene og styrke sjølvforsyninga i Noreg.

  – Vi står i ei kritisk tid no. Dersom vi ikkje løfter økonomien til bøndene, og tek jorda tilbake i bruk, ligg vi dårleg an som nasjon der matforsyninga i verda blir stadig meir svekka.

  Fylkesnes seier partiet vil kome tilbake over helga med kor mykje meir pengar som må på bordet for at dei skal vere nøgde. Kravet frå bøndene var i utgangspunktet på 6,9 milliardar kroner. Dette karakteriserer Fylkesnes som eit moderat krav.

 • SV vil ha kontrollsak av Nybø-ansettelse

  SV mener tidligere næringsminister Iselin Nybø brøt regelverket i en ansettelse og vil be kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget om å opprette sak.

  Tidligere SV-leder Audun Lysbakken bekrefter overfor Dagbladet at hans parti vil be om at det opprettes kontrollsak av en ansettelse gjort under daværende næringsminister Iselin Nybø (V).

  Det er snakk om direktøren for Eksportfinans Norge, som i 2021 ble tilbudt en lønn på 2,5 millioner kroner for stillingen. Det er en halv million over statens lønnstak.

  Eksportfinans Norge er en statlig forvaltningsbedrift under Nærings- og fiskeridepartementet.

  – Vi vil ha kontrollsak om dette. Vi må komme til bunns i hva som skjedde og om det er grunnlag for kritikk mot forrige regjering. Og Stortinget må forsikre oss om at dette ikke skjer igjen, sier Lysbakken til Dagbladet.

  NTB har bedt Nybø om en kommentar til Dagbladets sak.

  – Ansettelsen var både rettmessig og god. Eksfin har nå en dyktig administrerende direktør i Tone Lunde Bakker, skriver Nybø i en SMS. Hun er i dag ute av politikken. (NTB)

 • SV vil ha lakseskatt også for torsk – og en sats på 48 prosent

  Regjeringens forslag til skattesats ble slaktet av oppdrettsnæringen og barberte om lag 50 milliarder av selskapenes børsverdier da nyheten kom. Nå vil SV øke den ytterligere.

  Det forteller nestleder Torgeir Knag Fylkesnes og finanspolitisk talsperson, Kari Elisabeth Kaski i SV til Dagens Næringsliv. Begge understreker at det er «på høy tid» med en grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen nå.

  – Det er en utrolig lukrativ næring, og den er tuftet på utnyttelsen av det som er fellesskapets ressurser, som igjen har gitt opphav til noen av landets aller største private formuer. Det er grunnlag for en solid grunnrente, sier Kaski.

  Regjeringens endelige forslag til grunnrenteskatt på oppdrettsnæringen er ventet å komme til Stortinget i løpet av neste uke. Deretter venter høringer i finanskomiteen og forhandlinger mellom partiene.

  Det er foreslått en skatt på 40 prosent, i tillegg til ordinær selskapsskatt på 22 prosent. Bunnfradraget er foreslått til å ligge på 4.000-5.000 tonn før skatten slår inn.

  SVs krav er at satsen økes til 48 prosent. Verdien på fisken bør fastsettes av et normprisråd. Bunnfradraget skal reduseres, slik at minst halvparten av selskapene kommer i grunnrenteskatteposisjon. Torsk skal i tillegg inkluderes etter samme modell som ørret og regnbueørret.

  (NTB)

 • Venstre om Bergstø-tale: – Skremmende

  – Det er skremmende at SV – partiet som bestemmer over norsk skatte- og næringspolitikk sammen med Ap og Sp - har fått en leder som ser på bedrifter og verdiskaping som et fy-ord, sier Alfred Bjørlo, stortingsrepresentant fra Venstre.

  I sin første tale som SVs leder, gikk Kirsti Bergstø hardt ut mot høyresiden og de rike som har flyttet ut til Sveits.

  – Røkke rana kysten og stakk av til Sveits. Han kan ryke og reise for min del, sa hun blant annet. Bergstø tok også til orde for en Exit-skatt for utflytterne.

  – SVs nye leder forstår ingenting av hvordan jobber for helt vanlige folk på helt vanlige steder blir skapt. Når hun angriper de som skaper jobbene og vil jage dem vekk, sette hun titusenvis av jobber og bedrifter i fare, legger Bjørlo til.

 • Listhaug: Fattigere med Bergstøs linje

  Frp-leder Sylvi Listhaug mener SVs nye leder Kirsti Bergstø vil gjøre det mindre lønnsomt å jobbe.

  – Med Bergstø sin linje vil vi alle bli fattigere. Det virker som den nyvalgte radikale lederen i SV ikke har forstått noe av hva som har skapt velferdssamfunnet vi alle nyter godt av. Hun gikk til angrep på både de som skaper arbeidsplasser og verdier og hun gikk til angrep på arbeidslinjen som vi er helt avhengig av for at samfunnet skal gå rundt, sier Listhaug.

  Bergstø gikk i dag på talerstolen som partileder for første gang. Hun ba statsminister Jonas Gahr Støre om å vrake arbeidslinja.

  – I mange år har de største partiene vært mer redd for at noen skal få litt for mye i trygd enn for at folk skal leve i fattigdom, sa hun.

AKTUELT NÅ