Hopp til innhold

Frøya må gi fra seg 13.000 kr per innbygger

Mer penger skal gå til eldre, rus og psykiatri i fattige kommuner. Rike kommuner må betale. Frøya i Trøndelag taper mest per innbygger.

Sula i Frøya

Taper: Frøya kommune i Trøndelag mister mest av inntektene i Regjeringens forslag

Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Målet er at alle kommuner skal kunne gi et likeverdig tilbud, om det er skole, eldreomsorg eller andre tjenester, sier kommunalminister Erling Sande til NRK.

Nå foreslår han et nytt inntektssystem for kommunene.

– Vi gjør en omfordeling, der vi sier at de kommunene som er heldige å ha store skatteinntekter, må bidra noe mer, sier Sande.

Erling Sande kommunal- og distriktsminister Sp
Foto: Ina Marie Sigurdsen

Nye grep

I forslaget gjør regjeringen flere nye grep.

*Lokale skatteparadis blir vanskeligere. Kommunene kan ikke lenger ta inn utbytteskatt og den lokale formuesskatten blir halvert.

* En rik kommune må gi fra seg 64 øre av hver krone den tar inn i skatt som er over snittet.

*Kommuner med dårlige levekår, blant annet rus og psykiatri, skal sitte igjen med mer

* En egen ordning sikrer at de med minst inntekt, inkludert få naturressurser, får et ekstra løft.

Samfunnet endres

– Vi ser samfunnet endrer seg, flere yngre sliter for eksempel med rus og psykiatri, det svarer vi på her, sier Sande.

Også på flere punkter endres utgiftsutjevningen. Dette er en type regneformel som brukes når kommunene får penger direkte fra staten.

– Vi gjør også en endring der de med mange eldre sitter igjen med mer.

Her er taperne

Rike kommuner mister inntekter mot i dag. I kroner mister Oslo og Bærum mest, begge godt over 400 millioner kroner i året. Målt per innbygger, er det mange kommuner med kraft eller oppdrett som mister inntekt, ifølge dokumenter NRK har fått tilgang til.

Taper mest per innbygger

Frøya

-13 030 kr

Solund

-6 533 kr

Austevoll

-5 547 kr

Lurøy

-4 980 kr

Fyresdal

-4 587 kr

Bærum

-3 711 kr

Flatanger

-3 105 kr

Gulen

-3 060 kr

Asker

-2 614 kr

Vang

-2 513 kr

Ekspander/minimer faktaboks

I rene kroner er det Trondheim som kommer best ut, etterfulgt av Tromsø og Drammen.

Får mest per innbygger

Træna

19 125

Røst

17 757

Værøy

14 646

Kvitsøy

7 417

Bokn

6 964

Utsira

5 248

Iveland

4 683

Siljan

4 436

Båtsfjord

4 282

Vevelstad

3 790

Ekspander/minimer faktaboks

Nesten 2 milliarder i skatt tas fra rike og gis til fattige kommuner.

– Er du forberedt på bråk, for eksempel med Bærum og andre?

– Bærum er heldige, nå ber vi dem fordele noe av mer skatteinntektene. Men Bærum og andre rike kommuner vil fortsatt være blant dem som sitter igjen med mest, sier Sande til NRK.

For 2025 styrker regjeringene kommunene med 6,4 milliarder kroner. Hele 1,5 milliarder går til den nye ordningen «skjevfordelt vekst og tapskompensasjon». De som for eksempel har lite inntekt fra naturressurser som vannkraft og oppdrett får mest av disse pengene.

AKTUELT NÅ