Hopp til innhold
Mink
Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Pelsdyr

Oppsummert

Stortinget har vedtatt å legge ned pelsdyrnæringen innen 2025. Så langt har Landbruksdirektoraret utbetalt over 603 millioner kroner i erstatning til pelsdyrbønder som har lagt ned driften.

 • Pelsdyroppdrettere har fått 1,48 milliarder i erstatning

  Landbruksdirektoratet har nå gitt de fleste tidligere pelsdyroppdretterne et forskudd på erstatning. Til sammen er det utbetalt rundt 1,48 milliarder kroner.

  – Mange har ventet lenge, noe som selvsagt har vært belastende. Samtidig er det viktig å få fram at erstatningene som nå utbetales er på et langt høyere nivå enn det forrige regjering var villig til å tilby, sier landbruksminister Geir Pollestad (Sp) i en pressemelding.

  Kompensasjonen er utbetalt til pelsdyroppdrettere siden Stortinget vedtok å avvikle pelsdyrnæringen i 2019. På grunn av forsinkelser har Landbruksdirektoratet tilbudt forskudd på erstatninger siden utgangen av 2022.

  Til sammen har 220 tidligere pelsdyroppdrettere mottatt foreløpige tilbud om erstatning. 62 oppdrettere har mottatt endelig tilbud, mens 37 har fått avslag.

  – Denne saken har vært høyt prioritert og den vil fortsette å være det fram til vi er i havn, fortsetter Pollestad.

  (NTB)

 • Nesten 1,5 milliarder i erstatning til pelsdyrbønder

  Statens har så langt betalt ut 1,45 milliarder kroner til pelsdyrbønder som har blitt tvunget til å legge ned.

  Siden forbudet mot pelsdyravl ble innført fra mars i 2022, har 273 søknader blitt registrert. Av dem er 51 endelig avgjort.

  16 av de 51 har gitt avslag, skriver Nationen.

  I alt er det så langt utbetalt 1,1 milliard kroner i forskudd og endelig erstatning, får avisen opplyst fra Landbruksdirektoratet.

  I tillegg kommer kompensasjon for blant annet kostnader til riving og opprydding av pelsdyranlegg, kompensasjon for lavere årlig alderspensjon og tilskudd til arbeidsrettet kompetanseheving. Administrative kostnader med avviklingen og saksbehandling er ikke regnet med.

  Stortinget vedtok i juni 2019 å avvikle pelsdyrnæringen innen 1. februar 2025. Den gang anslo regjeringen at det ville koste 505 millioner kroner å avvikle næringen.

  Pelsdyrnæringen har selv regnet ut at avviklingen vil koste minst 2,3 milliarder kroner.

  (NTB)

 • Enke får trolig pelsdyrerstatning likevel

  Landbruksdepartementet snur i en sak hvor en enke fikk avvist søknad om kompensasjon etter avvikling av pelsdyrgården.

  Etter avviklingen av pelsdyrnæringen i 2019, skulle bøndene som ble tvunget til å avvikle driften få mulighet til å søke om full erstatning.

  Et ektepar som drev pelsdyrfarm i Sirevåg i Hå kommune i Rogaland var noen av de som måtte se seg nødt til å legge ned drifta. Mannen gikk brått bort i 2020, og kona fikk avslag fra Landbruksdirektoratet på erstatning.

  Argumentet da var at det var han som hadde rett på kompensasjon, og ikke henne.

  Landbruksminister Geir Pollestad (Sp) opphevet mandag avslaget.

  Hun er nå regna som pelsdyroppdretter, og er nå i posisjon til å få erstatning, forteller Pollestad.

  – Det er rimelig at hun får erstatning. Det ville ikke blitt forstått om avslaget hadde blitt stående, verken av henne eller av noen andre.

  Han går ikke inn på nøyaktig beløp hun har krav på erstatning til, men sier det sannsynligvis er snakk om over 10 millioner kroner.

  – Dette vet jeg vil bety mye for henne og for de som har engasjert seg, som har tatt opp saken med meg og andre, sier Pollestad.

  Så langt er det blitt utbetalt 1,3 milliarder totalt til pelsdyrbønder som har måttet avvikle driften.

  – Men det er fortsatt veldig mange som venter på erstatningsoppgjøret etter forbudet som ble innført under forrige regjering.

  Geir Pollestad, Senterpartiet

  Lover raskt pengeoppgjør til pelsdyrbøndene

  Fem år etter vedtaket om å avvikle pelsdyrnæringen står fortsatt 70–80 bønder uten en krone i erstatning. Den ferske landbruksministeren Geir Pollestad (Sp) tar tak i saken på sin første arbeidsdag.

 • Lovavdelingen: Pollestad ikke inhabil i pelsdyrsak

  Lovavdelingen i Justisdepartementet har fastslått at landbruksminister Geir Pollestad (Sp) ikke er inhabil i en pelsdyrsak fra i høst. Det skriver NTB.

  Saken det er snakk om er Lindis Hetlands klage på avslag om erstatning etter at pelsdyrnæringen ble lagt ned i Norge. Ektemannen hennes sto som eier av pelsfarmen deres, men han døde og dermed fikk ingen erstatning.

  I stedet satt Hetland igjen med all gjeld. Hun hadde drevet bedriften sammen med mannen.

  Kort tid før han tiltrådte som statsråd, sa daværende stortingspolitiker Pollestad til Jærbladet at det hørtes ut som hun hadde en god sak, og at han skulle argumentere for at hun skulle få erstatning.

  Nå har lovavdelingen slått fast at statsråden ikke er inhabil etter at Landbruksdepartementet tidligere i høst ba om en vurdering av hans habilitet i saken.

  «Vi har ikke fått opplysninger som tilsier at Pollestad har andre forbindelser til Hetland eller andre som saken vil kunne ha betydning for», skriver de.

  De mener også at Pollestads kommentarer ikke svekker tilliten til Pollestads partiskhet ved behandling av Hetlands sak.

  Geir Pollestad, Senterpartiet
  Foto: Ole Andreas Bø / NRK
 • Sju pelsdyrbønder venter fortsatt på svar

  Landbruksdirektoratet har nå behandlet 83 av 90 søknader fra pelsdyrbønder i Rogaland. 67 har fått tilbud om forskudd på erstatning etter at næringen ble vedtatt lagt ned.

  16 pelsdyrbønder har fått avslag på forskudd.

  Sju pelsdyrbønder venter fortsatt på at søknaden om forskudd skal bli behandlet.

  72 pelsdyroppdrettere i Rogaland fikk utbetalt 215 millioner kroner i kompensasjon for avviklingen av næringen fra 2020 til 2022.

  Tomme minkbur hos Jan Ove Horpestad på Klepp i Rogaland.
  Foto: Hanne Høyland / NRK

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no