Hopp til innhold
Benedicte Bjørnland i politiuniform
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Politiet

Oppsummert

Politi- og lensmannsetaten består av 12 politidistrikter og har til oppgave å bekjempe kriminalitet og sørge for orden. Etaten er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og styres av Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

 • Ingen mistenkte etter dødsfall i Harstad

  Politiet etterforsker fortsatt et dødsfall i Harstad.

  – Torsdag 4. april ble en norsk kvinne i 30-årene, hjemmeboende i Harstad, funnet død på sin bopel. Dødsfallet ble ansett som mistenkelig og det ble iverksatt etterforskning, skriver politiet i ei pressemelding.

  Kvinnen ble sendt til obduksjon for å finne dødsårsak.

  – Foreløpig obduksjonsrapport foreligger nå, men den gir ingen entydige svar på dødsårsak. Politiet avventer ytterligere prøvesvar og vil fortsette å etterforske saken. Det er ingen mistenkte.

 • Åtte forslag for å bekjempe lønnstyveri

  Høyre fremmer i dag en rekke forslag på Stortinget for å bekjempe lønnstyveri.

  Lønnstyveri er når sjefen stjeler lønna til en ansatt – ved ikke å betale den ut, eller ved å kreve den tilbake etterpå.

  NRK har tidligere gransket alle politisaker om lønnstyveri. Kartleggingen viste at bare én person er dømt siden loven kom i 2022. Nesten alle politisaker har blitt henlagt.

  Som begrunnelse for sine åtte forslag viser Høyre blant annet til NRKs gransking.

  Blant forslagene er biometriske data på HMS-kort, krav om skriftlig arbeidskontrakt fra første arbeidsdag og utredning av fri rettshjelp for ofre for lønnstyveri. Partiet foreslår også at staten må overta innkrevingen av de mest åpenbare lønnskravene.

  Forslagene vil stemmes over i Stortinget innen midten av juni.

  – Lønnstyveri er en kynisk form for arbeidslivskriminalitet som utnytter sårbare mennesker. Utenlandske arbeidstakere er særlig utsatt, sier Høyres stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (bildet).

  Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant fra Høyre
  Foto: Gry Kårstad / NRK
 • Politiet blir bevæpnet under høytiden id

  Politiet vil være midlertidig bevæpnet under feiringa av den muslimske høytiden id, fra 9.–13. april. Det opplyser politiet i en pressemelding fredag.

  – Høytider og merkedager, herunder eid Al-fitr, er aktuelle terrormål for ekstremister fordi slike dager ofte samler et stort antall mennesker i bygninger eller på avgrensede områder, sier seniorrådgiver Eirik Veum i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til NRK.

  Han understreker at de ikke har konkret informasjon om at noen planlegger terrorangrep i Norge i forbindelse med årets id-feiring. Det generelle trusselnivået er heller ikke endret.

  Det ble også innført midlertidig bevæpning av politiet i påska, etter en oppdatert trusselvurdering fra PST. I den kom det fram at kirker og kristne forsamlinger framsto som aktualiserte mål.

 • Regjeringen: Varig styrking av politiet med 635 millioner

  I revidert nasjonalbudsjett (RNB) vil regjeringen foreslå en budsjettøkning på 635 millioner kroner til politiet for 2024. Pengene skal knyttes til ekstraordinære pensjonsutgifter, IT-drift og opprettholdelse av politibemanningen.

  – Kostnadsveksten har vært utfordrende for politiet. Ytterligere uforutsette utgifter gjør at politiet står i fare for å måtte gjennomføre kutt i bemanning og anskaffelser i 2024. Regjeringen vil unngå en slik svekkelse av politiet og Norges beredskap. Vi vil derfor foreslå å bevilge 635 millioner kroner til politiet i RNB, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en pressemelding.

 • Høy tillit til politiet

  Tilliten til politiet er stabilt høy. Det viser politiets innbyggerundersøkelse for 2023. 72 prosent av befolkningen sier de har svært eller ganske høy tillit til politiet og tilliten er høyest i Oslo politidistrikt. Drøyt 24 000 innbyggere er spurt i undersøkelsen.

  Undersøkelsen viser at de fleste ikke er bekymret for at ulike potensielle kriminelle hendelser skal ramme en selv, men det er en liten økning i andelen sammenlignet med i 2022. Det som bekymrer flest er å bli utsatt for identitetstyveri, tyveri på offentlig sted og skremmende eller plagsom atferd.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark