Hopp til innhold

Mann tiltalt for krenking av NNPF-topper – involvert statsadvokat er selv medlem

Statsadvokaten som tok ut tiltalen mot mannen som skal møte i retten i morgen, er selv medlem av den omdiskuterte organisasjonen. Forsvareren har begjært at saken avvises.

Geir Evanger ble hengt ut på en plakat.

FØLER SEG KRENKET: Statsadvokat Geir Evanger er selv vant til å behandle siktelser og ta ut tiltaler. Men i plakaten (innfelt) ble han selv beskyldt for å være siktet i en narkotikasak.

Foto: HEIKO JUNGE / NTB

Mannen er tiltalt for å ha hengt opp plakater i Oslo som hadde politiets logo og teksten «ETTERLYST».

I tiltalen står det at han «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd å ha krenket en annens fred.»

Mannen har erkjent å ha klistret opp «etterlyst»-plakater av statsadvokat Geir Evanger og politimannen Jan Erik Bresil.

Bresil og Evanger er begge engasjert i Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) som henholdsvis leder og nestleder i styret.

Gjennom QR-koder på plakatene kunne man komme inn på nettsider om Rolleforståelsesutvalget, og om operasjon SULT.

Les også Mann tiltalt for å ha «etterlyst» statsadvokat på plakater i Oslo

Geir Evanger ble hengt ut på en plakat.

Saken ble etterforsket av Oslo politidistrikt. Hedmark og Oppland statsadvokatembeter besluttet imidlertid å ta ut tiltale, da Oslo statsadvokatembeter vurderte at de var for nære Evanger til å gjøre en habil vurdering.

Men statsadvokaten som besluttet å ta ut tiltale mot mannen, er selv medlem i NNPF. Det viser medlemslister NRK har fått av Justisdepartementet.

– Dette vil bli gjenstand for behandling ved rettens oppstart i morgen. Påtalemyndigheten vil ikke gi ytterligere kommentarer, skriver aktor Sigrid Morseth i en SMS til NRK.

NRK har forsøkt å få kontakt med førsteadvokat Iris Øsp Lydsdottir Storås i Hedmark og Oppland statsadvokatembeter, men foreløpig ikke lyktes. Hun er den aktuelle statsadvokaten sin sjef.

Den tiltalte mannens forsvarsadvokat Jon Wessel-Aas skriver søndag kveld i en Facebook-kommentar at de har begjært at saken avvises på bakgrunn av habilitetsspørsmålet.

Oppfatter ikke seg selv som inhabil

I et skriv NRK har fått tilgang til av forsvarer Jon Wessel Aas, bekrefter statsadvokaten at hun har vært medlem i foreningen siden 2014.

Hun oppfatter imidlertid ikke seg selv som inhabil, da hun aldri har hatt fremtredende verv i foreningen, og ikke har en personlig eller profesjonell relasjon til partene i saken.

Det synes Wessel Aas er svært kritikkverdig.

Les også Får kritikk i ny rapport: Tidligere politidirektør ga 100.000 i gave til rusforening

Tidligere politidirektør Odd Reidar Humlegård holder innlegg på utdanningskonferansen i 2016.

Særlig i lys av Rolleforståelsesutvalgets ferske rapport, hvor de kom til at politiet og justissektoren ikke hadde skilt godt nok på rollene sine.

– Det er mildt sagt et alvorlig arbeidsuhell, sier forsvareren.

– Statsadvokaten var kun involvert i tiltalen, ikke i etterforskningen. Gjør det noe da?

– Ja. Det er helt avgjørende at den som tar ut tiltale er habil. Like avgjørende som at dommeren som skal dømme i saken er habil. I mitt syn er det ingen tvil om at da er man inhabil, sier forsvarer Jon Wessel Aas til NRK.

NRK forklarer

Dette er NNPF-saken

Dette er NNPF-saken

Hva er NNPF?

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) beskriver seg selv som narkotikapolitisk. Organisasjonen består hovedsakelig av ansatte i politiet, men også ansatte i Tollvesenet, Forsvaret, påtelemyndigheten, Kriminalomsorgen og andre kan være medlemmer i organisasjonen. 

Dette er NNPF-saken

Er NNPF en del av politiet?

Både Politidirektoratet og NNPF sier at de ikke har noen formell tilknytning til hverandre. Samtidig har NRK omtalt at Politidirektoratet mellom 2001 og 2018 har gitt pengestøtte til foreningen utenom tilskuddsordningene direktoratet har forvaltet. Politiet har også trukket medlemskontingenten til NNPF-medlemmer rett fra politilønnen. Det er en ordning eksperter sier vanligvis er forebeholdt fagforeninger. NNPF er ikke en fagforening.

 

Flere medier har dessuten omtalt organisasjonens samarbeid med kommuner, utelivsbransje og politi flere steder i landet. Enkelte bransjefolk som var en del av de etterhvert omdiskuterte utelivsavtalene har sagt at de ikke alltid forsto forskjellen på politi og NNPF. 

 

Justisdepartementet har i perioden 1994-2013 gitt foreningen 1,2 millioner kroner til samme konferanse som Politidirektoratet. Pengene ble tatt fra budsjettet som politiet skulle ha brukt på drift. 

Dette er NNPF-saken

Hva sier politiet om dette?

Politiet bestemte seg for at de vil granske båndene mellom seg selv og NNPF. Først sa Politidirektoratet at granskingen skulle bli intern, men etter press fra kritikerne ble granskingen ekstern.

 

Etter enda mer press besluttet Politidirektoratet å be Justisdepartmentet om å utpekte utvalgets medlemmer, og bestemme mandatet deres. Utvalget, som er ledet av Anne-Mette Magnussen ved Høgskolen på Vestlandet, leverte sin rapport 11. januar.

Dette er NNPF-saken

Har det vært rolleblanding?

Utvalget mener at politiet og NNPF ikke har vært tydelige nok på rollene sine, og at politiet ikke har fulgt sitt eget regelverk for økonomi og habilitet. Dette mener utvalget er problematisk.

Utvalgets hovedinntrykk er at politiet ikke bevisst har brutt regelverket, men at bevissthet rundt reglene som gjelder og når reglene kommer til anvendelse, har vært for svak.

Her er noen av rapportens viktigste funn:

  • Politiet og Justisdepartementets utbetalinger til NNPF har ikke vært i tråd med økonomiregelverket
  • Politiet har hatt for lite fokus på rolleblanding, og ikke kontrollert at reglene om bierverv har vært etterlevd
  • Medlemskap i NNPF har noen ganger vært en forutsetning for å få fordeler som politiansatt – lønn og opprykk i etaten har vært knyttet til NNPFs kompetansehevende tiltak
  • Det er et særlig behov for ytterligere forskning om begrunnelser for og virkninger av forebyggende tiltak

– Bemerkelsesverdig

Wessel Aas fikk selv vite om statsadvokatens mulige inhabilitet gjennom sosiale medier på fredag, og kontaktet aktor i saken med en gang.

Jon Wessel-Aas

Jon Wessel Aas er forsvareren til den tiltalte mannen i 40-årene.

Foto: Heiko Junge / NTB

Hvis ikke påtalemyndigheten selv kommer til at tiltalen må behandles på nytt, vil han fremme dette for retten mandag, sier han.

– Det er mildt sagt litt ironisk. Jeg skjønner ikke at man klarer å sette seg i den situasjonen. Det er allerede noen som stiller spørsmål ved at man tok ut tiltale i denne saken. Men når du i tillegg klarer å ende opp med at den som tar ut tiltale er medlem av foreningen, det syns jeg er bemerkelsesverdig, sier Wessel Aas.

Les også Utvalg: Politiet har ikke skilt godt nok mellom rollene

Før banketten på NNPFs utdanningskonferanse i 2014, som ble avholdt i Trondheim. Bildet er tatt fra Norsk Narkotikapolitiforenings Facebook-side.

Til NRK har han tidligere sagt at mannen ikke erkjenner straffskyld, da han mener plakatene var satiriske.

Statsadvokat og NNPF-nestleder Geir Evanger har sagt at han opplever plakatene som «særdeles ubehagelige», og har varslet et krav om oppreisning på 50.000 kroner.

– Så skjønner jeg jo at det er en slags ironi. Men det finnes en grense for hvor langt man kan gå, og hva man skal tåle for ting man har vært med på som statsadvokat, sa Evanger til NRK før jul.

AKTUELT NÅ