Hopp til innhold
Beslag narkotika
Foto: Politiet

Narkotikabruk

Oppsummert

Rusreformutvalget foreslår at rusmisbrukere i framtiden skal få hjelp framfor straff. Ekspertene mener at bruk og besittelse av narkotika til eget bruk ikke lenger skal være straffbart, men at narkotika ikke blir legalisert.

 • Kokainbruken har vokst kraftig blant unge i Oslo, ifølge ny undersøkelse

  Det er nå tre ganger så mange unge i Oslo som sier at de har brukt kokain, enn for fem år siden, viser den ferske undersøkelsen Ung i Oslo.

  – Vi har aldri sett så høye kokaintall noen gang. Dette er nytt, sier NOVA-forsker Anders Bakken som står bak undersøkelsen, til Aftenposten.

  Ifølge undersøkelsen sier 8 prosent av alle elever på videregående skole i Oslo at de har prøvd kokain det siste året. Det er dobbelt så mange gutter som jenter som sier de har prøvd. Dette gjelder særlig de to siste årene på videregående.

  Kokainbruken er høyere blant guttene som fester mest. Dette gjelder de som svarer at de har drukket alkohol mer enn ti ganger det siste året. I denne gruppen svarer 35 prosent at de har brukt kokain.

  Undersøkelsen viser også at det er forskjeller fra bydel til bydel, når det gjelder narkotikabruk blant unge. Det er vanligere å bruke tunge narkotiske stoffer blant unge på Oslo vest eller i indre by.

  69 prosent av alle elever mellom 13 og 19 i Oslo har svart på undersøkelsen.

  (NTB)

 • Politiet: Stemmer ikke at «alle» bruker kokain på fest

  Politiet er bekymret over økende kokainbruk blant unge, men presiserer at dette gjelder relativt få.

  – Mange tror at «alle bruker kokain på fest». Dette stemmer ikke. At flere tror dette, ser vi fører til en normaliseringstanke, og en årsak til at flere velger å prøve, sier Rune Swahn som er leder i Oslopolitiets forebyggende enhet.

  Marit Edland-Gryt er sosiolog i avdeling for rus og tobakk i FHI. Hun støtter politiet i at ikke alle bruker kokain på fest.

  I februar la Folkehelseinstituttet (FHI) fram tall om nordmenns narkotikabruk som viste at 4,7 prosent av de spurte mellom 16 og 30 år svarte at de har brukt kokain det siste året.

 • Senterpartiet med rusvedtak: – Me tørr seie nei til høgresida si «rusromantisering»

  På Senterpartiet sitt landsmøte vedtok partiet å ein resolusjon om ruspolitikk. Resolusjonen seier at bruk og det å ha narkotika skal vere straffbart.

  – Me vil ha eit samfunn med mindre rus. Så me seier nei til avkriminalisering, og me seier nei til legalisering, sa Marianne Rossevatn i Senterungdommen, i forkant av voteringa.

  – Me tørr seie nei til høgresida si «rusromantisering» legg Rossevatn til.

  Fleire i partiet stiller seg bak resolusjonsforslaget som er basert på forslaget frå Senterungdommen.

  – Det uroar meg at ungdommane våre skal vekse opp i eit samfunn der die opplever at det er aukande aksept for narkotikabruk, sa Odd-Amund Lundberg i Ringsaker Senterparti.

  Resolusjonen skal også sikre helsehjelp og oppfølging til den enkelte og pårørande. Partiet påpeiker likevel at det er viktig å straffe narkotikabruk i ei tid med aukande bruk blant unge. Det presiserte 1. nestleiar i partiet, Ola Borten Moe:

  – Ulovlege rusmiddel er forbodne.

 • FHI: Kokainbruk blant unge voksne øker

  Torsdag morgen la Folkehelseinstituttet (FHI) frem oppdaterte tall om narkotikabruk i Norge.

  Tallene viser at bruken av kokain blant unge voksne har økt noe de siste årene.

  4,7 prosent av de mellom 16 og 30 år oppga å ha brukt kokain det siste året. I 2013 oppga 2,2 prosent det samme.

  Oversikten, som baserer seg på en spørreundersøkelse av rundt 20.000 personer fra 16–64 år, viser at cannabis fortsatt er det mest brukte illegale rusmidlet i Norge. En av fire har prøvd cannabis i løpet av livet, mens rundt 5 prosent oppgir å ha brukt cannabis i løpet av de siste 12 månedene. Det er flest unge som oppgir nylig cannabisbruk.

  Gjennomsnittlig debutalder for cannabis er 19 år. Rundt 85 prosent av dem som hadde brukt cannabis siste 12 måneder, rapporterte at de enten fikk eller kjøpte cannabis av personer de kjente.

  De sentralstimulerende stoffene kokain, ecstasy/MDMA og amfetaminer er de mest brukte illegale rusmidlene etter cannabis. Også disse stoffene er mest utbredt blant menn og i de yngste aldersgruppene.

 • Beslaglegger meir narkotika på Agder

  Det blir gjort fleire enkeltbeslag av kokain og heroin i Agder nå enn tidlegare, ifølge Kripos. Mengdene narkotika som beslaglegges er større enn på lang tid. Etter Oslo, har Agder den største beslaglagde mengda heroin i landet. Det skriv Fædrelandsvennen.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no