Hopp til innhold
Hasj
Foto: Johannessen, Sara, Sara Johannessen / SCANPIX

Rusreform

Oppsummert

Besittelse og bruk av små mengder narkotika skal ikke lenger straffeforfølges, har Høyesterett bestemt. Salg og smugling skal fortsatt straffeforfølges som nå.

 • Nei til rusreform i byene

  Stortingsflertallet sier nei til Venstres forslag om å åpne for at kommuner kan innføre forsøk med lokale rusreformer.

  – Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus sikrer flertallet for å stemme ned forslaget vårt. Voteringen over forslaget blir på onsdag i neste uke, skriver Venstre til NRK.

 • MDG krever lokale rusreformer

  MDG-topper i de store byene mener regjeringen er på villspor i ruspolitikken. Nå vil de ha rusreform i egne kommuner – fra Bodø i nord til Kristiansand i sør.

  – Vi trenger et skikkelig by-opprør i Norge. Og noe av det viktigste i et byopprør, er å få til en lokal rusreform. Selv om det også finnes rusproblemer på bygda, så er det i byene det bor flest og hvor utfordringen er størst. Det bør regjeringen lytte til, sier bypolitisk talsperson og førstekandidat i Bergen MDG, Thor Haakon Bakke.

  Oppropet kommer etter at MDG i forrige uke foreslo nettopp dette i Stortinget: å åpne for lokale rusreformer, hvor bruk og besittelse av små mengder ulovlige rusmidler til eget bruk, ikke medfører straff.

  (NTB)

 • Vil ikke avkriminalisere bruk av narkotika – setter ned nytt utvalg

  Tre erfarne jurister får ett år på seg til å finne en løsning på hvordan rusavhengige kan møtes med behandling og ikke straff når de blir tatt med narkotika.

  Det kommer fram av mandatet til det offentlige utvalget som torsdag ble utnevnt i statsråd. Pensjonert lagmann Hans-Petter Jahre, lagmann Tonje Vang og professor Ørnulf Øyen skal innen mai neste år komme med en avklaring om behovet for lovendringer når det gjelder hvordan man kan følge opp rusavhengige som blir tatt med mindre mengder narkotika til eget bruk.

  – Det er viktig for meg å slå fast at narkotikabruk er ulovlig, og regjeringen ønsker ikke avkriminalisering av befatning med mindre mengder narkotika til egen bruk, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til NTB.

  Høyesterett sa nei til straff

  Etter tre avgjørelser der Høyesterett har slått fast at rusavhengige ikke skal idømmes straff for besittelse av narkotika til eget bruk, har det oppstått tvil om framgangsmåte blant politiet som jobber med å avdekke narkotikakriminalitet. Mehl sier også at det er oppstått vansker med å forebygge narkotikabruk blant unge etter den nye rettspraksisen.

  Et forsøk fra den forrige regjeringen i 2021 på å avkriminalisere besittelse av mindre mengder narkotika falt da Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet på Stortinget stemte mot forslaget.

  Nå vil Sp-justisminister Mehl gjøre et nytt forsøk, men uten å avkriminalisere narkotikabesittelse.

  Hvem er rusavhengig?

  – Dette innebærer at utvalget ikke skal drøfte spørsmålet om avkriminalisering. Utvalget skal imidlertid legge til grunn at rusavhengige skal få helsehjelp og ikke møtes med følbare straffereaksjoner i saker om bruk og befatning med narkotika til egen bruk, skriver departementet.

  Mehl sier utvalget ikke får noen enkel oppgave. Det skal finne ut hvordan en ny rettspraksis skal få rusavhengige dømt til behandling og ikke straff. De tre juristene har også blitt gitt utfordringen med å forsøke å lage et skille mellom dem som er definert som rusavhengige og de som «bare» er rusbrukere.

  – Det er krevende å avgrense hvem som skal defineres som rusavhengige og dermed ikke skal møtes med straff. Derfor er det viktig at vi får en grundig lovutredning om disse tingene, sier Mehl.

  (NTB)

 • Høyre krever svar fra Mehl om ny rusreform

  Høyres Sveinung Stensland mener Senterpartiets landsmøtevedtak om ruspolitikk reiser flere spørsmål. Han tok opp saken med justisministeren i Stortingets spørretime onsdag.

  Ett av spørsmålene Stensland ville ha svar på, var om regjeringen har til hensikt å heve strafferammen for mindre alvorlige narkotikaforbrytelser, for å kunne gi politiet utvidede hjemler, blant annet til ransaking.

  Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) svarte med å vise til at regjeringen kommer med en egen rusreform i 2024.

  Den vil ikke omfatte avkriminalisering, slik den forrige regjeringen gikk inn for, sa Mehl.

  Hun la til at reformen skal sikre at rusavhengige skal møtes med helsehjelp framfor straff, men kunne ikke svare på hvordan en avgrensning mellom ulike brukergrupper skal foregå i praksis.

  – Det er krevende, medga Mehl, som igjen viste til at svarene først vil komme i reformen som regjeringen legger fram til neste år.

  Muntlig spørretime i Stortinget
  Foto: Javad Parsa / NTB
 • Senterpartiet med rusvedtak: – Me tørr seie nei til høgresida si «rusromantisering»

  På Senterpartiet sitt landsmøte vedtok partiet å ein resolusjon om ruspolitikk. Resolusjonen seier at bruk og det å ha narkotika skal vere straffbart.

  – Me vil ha eit samfunn med mindre rus. Så me seier nei til avkriminalisering, og me seier nei til legalisering, sa Marianne Rossevatn i Senterungdommen, i forkant av voteringa.

  – Me tørr seie nei til høgresida si «rusromantisering» legg Rossevatn til.

  Fleire i partiet stiller seg bak resolusjonsforslaget som er basert på forslaget frå Senterungdommen.

  – Det uroar meg at ungdommane våre skal vekse opp i eit samfunn der die opplever at det er aukande aksept for narkotikabruk, sa Odd-Amund Lundberg i Ringsaker Senterparti.

  Resolusjonen skal også sikre helsehjelp og oppfølging til den enkelte og pårørande. Partiet påpeiker likevel at det er viktig å straffe narkotikabruk i ei tid med aukande bruk blant unge. Det presiserte 1. nestleiar i partiet, Ola Borten Moe:

  – Ulovlege rusmiddel er forbodne.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no