Hopp til innhold

Mobilbruk

 • Over 11.000 tatt for ulovlig mobilbruk bak rattet i fjor

  Utrykningspolitiet (UP) opplyser at det ble utstedt 13.624 forenklede forelegg i 2021, mot 11.005 i 2022.

  UP foretok i fjor en veikantundersøkelse, der de registrerte mobilbruk i bil. 2,2 prosent av personbilsjåførene tastet eller leste ulovlig under kjøring. Av tungbilsjåførene gjaldt dette 4,2 prosent.

  UP-sjef Knut Smedsrud sier i en pressemelding at uoppmerksomhet i trafikken er en medvirkende årsak til flere alvorlige ulykker med drepte og hardt skadde. Smedsrud håper nedgangen i reaksjoner mot bruk av mobiltelefon skyldes økning av botens størrelse og økning i antall prikker.

  (NTB)

 • Innfører felles mobilladere frå desember 2024

  Frå 28. desember 2024 vil det ikkje vere nødvendig å bytte ut lader når du kjøper ny mobiltelefon eller nettbrett, skriv Kommunal- og distriktsdepartementet i ei pressemelding. Forbrukarar skal også ha høve til å kjøpe produkt og ladeutstyr kvar for seg.

  Tidlegare i år vedtok EU at alle mobilladere skulle ha ein felles standar, som er den same typen lader som i dag blir brukt til Android-telefonar. Apple har vore motstandardar av ein felles standard for ladarar.

  Kravet vil gjelde mobiltelefonar, nettbrett og lesebrett, digitalkamera og videospillkonsollar, høyretelefonar (hovudtelefonar og øyretelefonar), berbare høgtalar, trådlaus mus og trådlause tastatur, berbare navigasjonssystem og berbare datamaskinar.

 • 30 år sidan den første tekstmeldinga

  Laurdag er det 30 år sidan verdas første SMS blei sendt. Ho blei sendt i Storbritannia 3. desember 1992.

  Meldinga blei sendt frå ingeniøren Neil Papworth, som brukte ei datamaskin for å sende meldinga til mobiltelefonen til kollegaen Richard Jarvis.

  Meldinga var «Merry Christmas».

  I dag har meldingsappar og sosiale medium teke over mykje av funksjonen tekstmeldinga hadde, men framleis blir det sendt rundt 200 tekstmeldingar i sekundet gjennom Telenor Norges nett aleine.

 • FN: Tre av fire av verdas befolkning eig ein mobiltelefon

  73 prosent av verdas befolkning over ti år eig ein mobiltelefon. Det viser ein ny rapport frå FNs internasjonale telekommunikasjonsunion, melder AFP.

  – Mobiltelefonen er den mest vanlege inngangen til internett. Talet på kor mange som eig ein mobiltelefon er difor ein indikator på kor mange som har tilgang til nettet, sa unionen i ei fråsegn i samband med lanseringa av rapporten.

  På same tid understreka dei at eigardelen er høgare enn internettbruken, særleg i fattige land, der breiband er dyrt.

 • Boten heves for mobilbruk i bil

  Regjeringen vil skjerpe bøtene for mobilbruk i trafikken kraftig, melder bilmagasinet Motor. Regjeringen vil heve bøtesatsene for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring til 7450 kroner, en økning på 49 prosent fra dagens nivå.

  Det kommer frem av et høringsnotat regjeringen har sendt ut om generelle oppjusteringer av bøtesatsene. De øvrige bøtesatsene foreslås hevet i tråd med konsumprisindeksen.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no