Sjåfør bruker mobiltelefon under kjøring
Foto: Andreas Sundby / NRK

UP-sjefen: – Vi går mot en negativ utvikling

Selv om antall bøter for ulovlig mobilbruk bak rattet har gått ned de siste årene, tror UP-sjefen vi bare vil se en økning når dagens ungdom setter seg bak rattet.

Selv om tallene for bøter har gått litt ned de siste årene, er mitt inntrykk absolutt ikke at folk har blitt flinkere til å la mobilen ligge når de kjører, dessverre, sier sjef for utrykningspolitiet, Runar Karlsen.

– Statistikken er mer et speilbilde av politiets aktivitet, snarere enn en indikasjon på mobilbruken. Jeg tror bøtene vi skriver ut er bare toppen av et isfjell.

Sanne Bringslid (17) på Kongsbakken videregående skole i Tromsø er ikke gammel nok til å kjøre bil selv, men har vært passasjer på turer der sjåføren har vært opptatt med mobilen.

– I de situasjonene har jeg ikke gjort noe. Det er liksom noe vi er blitt vant til. Men det kan absolutt hjelpe dersom vi blir flinkere å påpeke overfor sjåføren at det ikke er greit at de sjekker mobilen mens de kjører, sier hun.

To av tre bruker mobilen

De siste årene har antall bøter for ulovlig mobilbruk i bil gått litt ned, fra nesten 21 000 i 2010 til nærmere 17 700 i 2015.

Likevel hevder flere i utrykningspolitiet at tallene ikke er representative for den faktiske mobilbruken i trafikken.

– Smarttelefonene gir nye muligheter, og det er blitt en vane å bruke dem hele tiden. Særlig gjelder det de nye generasjonene.

Runar Karlsen, sjef for utrykningspolitiet

Ifølge Trygg Trafikk døde 29 personer i trafikken som følge av mobilbruk i bil i perioden 2005 til 2013.

Og i en undersøkelse gjort av YouGov for Codan forsikring, kommer det frem at to av tre bruker mobilen når de kjører.

Bøter for ulovlig mobilbruk

Årstall

Antall bøter

2010

20 848

2011

19 937

2012

19 951

2013

18 243

2014

17 287

2015

17 680

– Er blitt en vane å bruke dem hele tiden

UP-sjef Runar Karlsen frykter vi vil få en økning i mobilbruken i tiden som kommer.

– Smarttelefonene gir nye muligheter, og det er blitt en vane å bruke dem hele tiden, sier Karlsen.

Særlig gjelder det de nye generasjonene. De er enda mer ivrige på å bruke telefonene enn min generasjon er, så jeg tror vi går mot en negativ utvikling.

Han tror det har med vaner, eller uvaner å gjøre.

– Både vi voksne, men i større grad ungdommen, bruker mobilen hele tiden, også når vi bruker annen transport som buss, t-bane, fly og så videre. Jeg tror det er vanskelig å omstille seg til la mobilen ligge når vi setter oss bak rattet i bilen.

Runar Karlsen

UP-sjef Runar Karlsen åpner for å øke boten for å bruke mobil mens du kjører.

Foto: NRK

Én av tre ulykker skyldes uoppmerksomhet

Trygg Trafikk deler UP-sjefens bekymringer.

– Hever du problematikken opp et nivå, viser det seg at uoppmerksomhet er årsaken til en tredel av ulykkene i trafikken, sier prosjektleder for Trygg Trafikks ungdomssatsing, Magnus Jordheim.

– Hvor mange av disse som skyldes mobilbruk er vanskelig å påvise, men vi deler helt klart politiets bekymringer.

Magnus Jordheim

Magnus Jordheim i Trygg Trafikk.

Foto: Trygg trafikk

Han tror også dette særlig gjelder de yngste, og framtidige, sjåførene.

– Smarttelefonene er en integrert del av hverdagen for de yngre. Vi har hatt mobiltelefoner lenge, men de store skjermene på smarttelefonene gjør det enklere å se på bilder, sjekke meldinger og slike ting.

– Må ikke undervurdere oss

På Kongsbakken videregående skole i Tromsø sitter 18 år gamle Sebastian Jennerwein lett henslengt i en av kantinas sofaer.

– Jeg bruker mobilen ganske mye. Jeg sjekker den stadig, gjennom hele dagen, også når jeg er ute og går, tar buss eller slike ting, sier han.

18-åringen har førerkort. Men når han kjører bil, blir telefonen liggende noenlunde i ro.

– Den ligger som regel ved siden av, og er gjerne koblet til stereoanlegget i bilen. Får jeg meldinger, kan det hende jeg leser starten ganske kjapt, men jeg setter meg ikke ned for å svare og styre. Det kan jeg ikke. Da klarer jeg ikke å kjøre rett, sier han.

Tuva Nergård Nilssen (17) forteller at de fleste hun kjenner gjør som Sebastian Jennerwein.

– De jeg kjenner med førerkort er såpass glade i å ha førerkortet, at de enten ber passasjerene om å sjekke eventuelle meldinger, eller de lar telefonen ligge til de stopper. De ser liksom ikke vitsen i å miste lappen på grunn av et Snapchat-bilde, sier Nilssen.

Hva tenker du da om bekymringen til UP-sjefen og Trygg Trafikk?

– Det er jo forståelig, siden der er mye mobilbruk blant ungdommen i dag. Samtidig synes jeg ikke de skal undervurdere oss, eller det vi lærer på kjøreopplæringen.

Ungdom og mobilbruk

Sebastian Jennerwein (til venstre), Sanne Bringslid og Tuva Nergård Nilssen mener de kommende sjåførene ikke må undervurderes.

Foto: Petter Strøm / NRK

En tankevekker

Tidlig på høsten i 2015 lanserte Trygg Trafikk kampanjen «Hold fokus». Ved hjelp av en video, som bruker bilder fra seerens Facebook-profil, var målet å gi en følelse om at ulykker på grunn av mobilbruk kan skje alle.

– Vi ville ikke lage en kampanje som spiller på skrekk og gru. Men vi ville skape identifikasjon, og opplevelsen av at dette kan skje meg eller noen jeg er glad i, sier Magnus Jordheim i Trygg Trafikk.

Hvilken tilbakemelding har dere fått fra ungdommen?

– Vi har fått tilbakemeldinger om at kampanjen har vært en tankevekker for dem, som har ført til at de har endret praksis for mobilbruk i bil.

Jordheim mener et viktig element for å få ned mobilbruken er at de generelle holdningene i befolkningen må forandres.

– Folk flest oppfører seg bra i trafikken, men vi gjør ting som folk rundt oss aksepterer. Dersom det ikke er aksept for mobilbruk i bilen i omgangskretsen din, er sjansen større for at du lar mobilen ligge, sier han.

– Høyere bøter kan bidra

Per i dag får du en bot på 1 300 kroner for bruk av mobiltelefon bak rattet. Dersom mobilbruken er årsak til en ulykke eller farlig kjøring, vil saken bli vurdert annerledes.

Sjef i utrykningspolitiet, Runar Karlsen, tror økt innsats fra politiet og en høyere bot kan være et virkemiddel for å få ned mobilbruken i bil.

– Vi kunne også vurdert å innføre prikker på førerkortet for mobilbruk. Men det er vanskelig å si hva vi kan gjøre for å få ned mobilbruken. Frykten for å bli tatt er klart en faktor som gjør at noen lar telefonen ligge, men det er åpenbart ikke en tilstrekkelig trussel for alle, sier Karlsen.

Magnus Jordheim i Trygg Trafikk tror UP-sjefens forslag kan bidra.

– Men det hele er et sammensatt bilde. I tillegg til politiets arbeid, og økte bøtesatser, kan nye kampanjer som har fokus på utfordringen også være til hjelp, sier Jordheim.

Ungdom

Sebastian Jennerwein (til venstre), Sanne Bringslid og Tuva Nergård Nilssen bruker beina en vårlig fredag. De tror ikke nødvendigvis deres generasjon blir en større fare i trafikken når de skal ut og kjøre bil.

Foto: Petter Strøm / NRK

«Rasteplass er blitt tasteplass»

Trygg Trafikk har fulgt opp «Hold fokus»-kampanjen med å få i stand såkalte tasteplasser langs veien.

Dette er avkjørsler med gratis trådløst nett og litt info om mobilbruk bak rattet.

– I tillegg er både bilprodusentene og teknologiprodusentene i gang med å utvikle systemer som gjør at tilgangen på mobilen din blir begrenset når du setter deg inn som sjåfør i bilen. Det kan bli et viktig bidrag for å få ned mobilbruken i fremtiden, sier Jordheim.

– Viktig å forhindre at nye sjåfører får uvaner

I kantina på Kongsbakken skole har også fremtidens sjåfører noen ideer til hvordan vi kan få ned mobilbruken i trafikken.

– Jeg tror det kan hjelpe å øke bevisstheten på hvilke konsekvenser det kan få dersom du bruker mobilen mens du kjører, sier Sebastian Jennerwein.

Vennegjengen er enig, men tror i tillegg de må bli flinkere til å si ifra selv når de er passasjerer.

– Det er nok vanskelig å gjøre noe med dem som allerede gjør det, men det er viktig å forhindre at nye sjåfører kan få slike uvaner, sier Tuva Nergård Nilssen.

Og så kan vi som passasjerer bli flinkere til å si fra dersom sjåførene bruker mobilen, legger hun til.