Hopp til innhold

Feriepenger

 • Stendi anker deler av dom

  Før jul ga Oslo tingrett 194 saksøkere medhold i søksmålet mot det private omsorgsselskapet Stendi, tidligere Aleris. Selskapet har anket deler av dommen.

  Ifølge Klassekampen var hovedspørsmålet i saken krav om etterbetaling av feriepenger. (NTB)

 • Støtter forslag om å frata HV-soldater feriepenger

  Ferieloven skal ikke gjelde for Heimevern-soldater, nå har flertallet i Stortingets utenriks- og forsvarskomite sagt seg enig med regjeringens forslag.

  I stedet foreslås det at kompensasjon tilsvarende feriepenger skal tildeles i kontrakter.

  – Komiteen har konkludert med at personell som tjenestegjør på kontrakt med utvidet tjenesteplikt, skal tilkomme feriepenger. Slik som dommen fra lagmannsretten legger til grunn. Denne typen personell reguleres og omfattes av de samme reglene som vernepliktig personell, mens ansatte i forsvaret er å betrakte som arbeidstakere i lovens forstand og reguleres av andre bestemmelser, sier Hårek Elvenes, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomite.

  Hovedtillitsvalgt for Heimevernets innsatsstyrker, Aleksander Gudmundseth, frykter retten til feriepenger ikke vil bli ivaretatt når det ikke er bestemt av loven.

  – Jeg registrerer at våre innspill ikke er tatt til følge, noe jeg synes er synd. Flere av oss har vært kritisk til dette lovforslaget.

  Han påpeker at HV-soldater har frivillighetskontrakter, og tror at færre vil signere kontrakten om grunnlaget blir for dårlig.

  Stortingsrepresentant og partileder i rødt, Bjørnar Moxnes, reagerer sterkt på avgjørelsen.

  – Da er det en veldig dårlig ide å angripe rettighetene til de soldatene som er igjen til å forsvare oss om det smeller. Det er det siste vi trenger nå.

  Saken skal til behandling i Stortinget 8. desember.

 • UD-ansatte fikk feriepenger de ikke skulle hatt

  Over 300 ansatte i Utenriksdepartementet fikk gjennom sju år urettmessig utbetalt feriepenger basert på tillegget de fikk til å dekke boligskatt.

  Dokumenter Aftenposten har fått innsyn i, viser at ekstrabetalingen de ansatte fikk til å dekke skattekostnaden ved å bo gratis i utlandet, også gikk inn i feriepengegrunnlaget. Dette er feil, ettersom feriepenger kun skal beregnes ut fra det man har tjent på å jobbe.

  Høsten 2017 ba UD om en avklaring fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Svaret var at det kun er arbeidsvederlag som skal gi feriepenger, og at penger man får til dekning av skatt, ikke er arbeidsvederlag.

  UD skriver i en epost til Aftenposten at de ikke har vurdert å kreve feriepengene tilbakebetalt. (NTB)

 • Beholder doble feriepenger

  Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) ønsket å fjerne særordningen med doble feriepenger for stortingsrepresentantene, men ble stanset i presidentskapet, skriver Dagbladet. I fjor høst avslørte avisa at politikerne på Stortinget får doble feriepenger, det vil si både feriepenger fra gammel arbeidsgiver og full «lønn» fra Stortinget i juli.

 • Har ikke reversert feriepengekutt

  LO-leder Peggy Hessen Følsvik oppfordrer Støre-regjeringen til å reverserer Solberg-regjeringens kutt i feriepenger for arbeidsledige som mottar dagpenger.

  Solberg-regjeringen la opp til at kriteriene for ordningen skulle bli endret i 2022 for å spare rundt 1 milliard kroner: Satsen skal kuttes fra 10,2 til 9,5 prosent.

  – Det haster med å finne en løsning på det, sa Følsvik på LO Stats Kartellkonfernanse på Gol onsdag.

  Så langt har ikke Støre-regjeringen reversert kuttet.

  - Budsjettet er ikke landet, vi forhandler om det med SV på Stortinget, sa statsminister og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre da han talte etter LO-lederen på LO Stats Kartellkonferanse på Gol onsdag ettermiddag.

  Regjeringspartiene og SV møtes for å fortsette budsjettforhandlingene på Stortinget torsdag kl. 9.30.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no