SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kjende personar i Eid kommune:

Nikolas Arnesson

Nikolas Arnesson (1145-1225) også kalla "Baglarbispen" fordi han under borgarkrigstida på 1200-talet var leiar for baglarane, som kjempa om makta mot Kong Sverre og Birkebeinarane.

Publisert 05.03.2001 09:17. Oppdatert 23.01.2004 09:43.
FAKTA: Baglarar
 • Baglarane samla seg i 1196 som ein flokk opprørarar under leiing av biskop Nikolaus Arnesson. Målet deira var å styrte kong Sverre og birkebeinarane hans.
 • Baglar kjem av det norrøne ordet for bispestav.
 • Nikolas var son av Dronning Ingrid og Arne på Stodrheim.

  Han vart utdanna som prest m.a. i Danmark og Paris.

  Var med i slaget på Ilevollen

  Han er første gong nemnd i Noregs-soga i 1180, då han og broren Filippus var med i fylgjet til kong Magnus V Erlingsson i slaget mot Sverre Sigurdsson på Ilevollen i Trondheim. Her fall broren Filippus.

  Utsending for kongen

  Nikolas var kong Magnus sin utsending i 1181, då kong Magnus gjorde ein mislukka freistnad på å få i stand forlik med kong Sverre.

  Slaget ved Fimreite

  I tida før det avgjerande slaget mellom kong Magnus Erlingsson og Sverre Sigurdsson ved Fimreite i Sogn i 1184 let det ikkje til at Nikolas Arneson spela nokon aktiv rolle. I dette slaget fall kong Magnus.

  Minnesteinen over Stårheimsætta. (Foto: Ottar Starheim, NRK © 2003)

  Arva Stårheims-godset

  Den eldste av brørne på Stårheim heitte Inge, men han døydde truleg ung. Difor var det Nikolas som arva ættegarden på Stårheim, og seinare kunne krevje inn landskylda frå godset.

  I strid med kong Sverre

  I 1189 vart Nikolas vald til biskop i Stavanger av korsbrørne, men kong Sverre sette seg imot og pressa gjenom sin eigen kandidat. Nikolas skal så ha overtydd tremenningen sin, dronning Margrete - ektemaken til kong Sverre - til å tale si sak for kongen.
  Dette førte til at kong Sverre gjekk med på at Nikolas vart utnemnd til biskop i Oslo i 1190. Bispegarden i Oslo fekk Nikolaus bygt om til ei borg.

  Kong Sverre lyst i bann

  Nikolaus var mellom bispane som i 1194 kruna Sverre til konge. Men same året lyste den norske erkebispen Eirik kong Sverre i bann. Erkebisp Eirik hadde i 1190 rømd til Danmark. Like etter bannlysinga reiste bisp Nikolas til Danmark og slutta seg til erkebisp Eirik.

  Vart leiar for baglarane

  I Danmark vart Nikolas leiar for dei norske flyktningane som i 1196 peika ut Inge - ein mann som skulle vere son til den falne Magnus V Erlingsson - som konge i Noreg. Opprørsflokken vart kalla "baglarane" etter ordet "bagall", som tyder bispestav. Baglarane fekk kontroll over heile Austlandet. Dei reiste på hærferd over Strynefjellet til Nordfjord, der dei drap kong Sverre sin syslemann.

  Flykta til Trondheim

  Etter at kong Sverre sigra over baglarane i eit stort slag ved Oslo i 1197, rømde Nikolas med hæren sin til Trondheim. I 1198 vart det harde kampar mellom baglarane og kong Sverre kring Bergen, og baglarane vart skulda for å ha sett eld på byen.

  Styrte i vest

  I eit heilt år hadde Nikolas sin baglarflokk kontrollen over Vestlandet og store delar av Hålogaland før dei leid nederlag i slaget i Strindfjorden i 1199, og Nikolas måtte røme til Danmark.

  Fleire nye stridar

  I stridar som no fylgde i Noreg vart baglarane sitt eige kongsemne Inge, drepen, og i 1202 gjorde baglarane forlik med kong Sverre sin son, kong Håkon.

  Då kong Håkon døydde i 1204 og birkebeinarane peika ut småbarnet Guttorm Sigurdsson til ny konge, reiste baglarane seg på nytt i protest. Dei peika ut Erling Steinvegg - ein annan son av kong Magnus Erlingsson - som sitt nye kongemne. Erling Steinvegg vart hylla som konge på Haugating ved Tønsberg sommaren 1204.

  Nevø vart jarl

  Ein systerson av Nikolas Arneson, Filippus, vart no den nye kongen sin jarl. Denne Filippus skal Nikolaus noko tidlegare ha gjort ein mislukka freistnad på å få utnemnd til konge. (Filippus var son til Margrete Arnesdotter - syster til Nikolas.)

  Etter denne "offensiven" i Noreg vart det på nytt utrygt for Nikolas å vere i landet, og han søkte for andre gong ly i Danmark.

  Filippus vart baglarkonge i aust

  Hausten 1205 greidde baglarane på nytt å få herredømet over Austlandet, og då Erling Steinvegg - kongen deira - døydde i 1207, gav det seg endeleg eit høve for bisp Nikolas å få utnemnd systersonen Filippus til baglarane sin konge. I eit forlik som Nikolas fekk i stand med birkebeinarane i 1208, fekk Filippus Austlandet som kongedøme. I tillegg skulle Filippus gifte seg med kong Sverre si dotter, Kristin. I dette forliket fekk også kyrkja sikre sine rettar og eigedomar.

  Fred i 1223

  Ved fleire forliksrundar i åra fram til 1223 vart striden mellom baglarar og birkebeinarar avslutta. I dette fredsarbeidet spela Nikolas den sentrale rollen.

  I dei siste åra som bisp Nikolas Arnesson levde, var han rådgjevar for kong Håkon Håkonsson.

  Fekk skryt av kongen

  Sjølv om Nikolas var leiar for baglarane, var han kjend som ein særs dyktig statsmann og diplomat. Då kong Sverre døydde, var det Nikolas som heldt gravtalen. Og då Nikolas sjølv døydde i 1225, heldt kong Håkon Håkonson minnetalen over ein mann "som ingen overgjekk i klokskap og vyrdnad".

  Bokskreppa

  Nikolas var kjend som ein svært lærd mann, hadde utanlandske lærde i si teneste, og skipet hans vart kalla "Bokskreppa".

  Omskriven av Ibsen

  I Henrik Ibsen sitt skodespel "Kongsemnerne" er bisp Nikolas Arnesson ein sentral figur.

  Minnestøtte på Stårheim

  På Stårheim vart det i 1960 reist ei minnestøtte over Nikolas Arnesson og Stårheimsætta som han tilhøyrde (sjå bilete lenger oppe).

  MEIR OM EID 
  Eid kommune

   
  Aviser og media i Eid
  Historia i Eid
  Industri og næring i Eid
  Kjende personar i Eid
  Kommunehistoria i Eid
  Krigshistoria i Eid
  Kyrkjer i Eid
  Samferdsle i Eid
  Skular i Eid
  Verd å sjå i Eid

   
  Video frå Eid
  Lyd frå Eid
  SE OGSÅ
  LENKER

  Finn fram i Fylkesleksikonet!
  Vel ein kommune:
  Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
  Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
  SØK I LEKSIKONET
  Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
  ABCDEFGHIJKLMNO
  PQRSTUVWXYZÆØÅ
  Informasjon
   
  SØK I FYLKESLEKSIKONET
  Informasjon
  ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
  Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
  Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

  Harald Hårfagre var sogning

  Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

  Slaget i Sildagapet i 1810

  Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

  Då fiskedampskipa stakk til havs

  Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

  Nydyrkingskommunen Jølster

  Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

  Ei mellomalderkyrkje langt til havs

  I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

  Sjalu tenestejente drap gardkona

  Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

  Få nazistar i Sogn og Fjordane

  Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

  Den heimekjære amtmannen

  I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
  Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no