SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Krigshistoria i Sogndal:

Slaget ved Fimreite

Utsnitt av måleri som skildrar slaget ved Fimreite. (Foto: NRK)
Utsnitt av måleri som skildrar slaget ved Fimreite. (Foto: NRK)
På austsida av innløpet til Sogndalsfjorden ligg Fimreite-gardane. Her er ingen fornminne som viser spor etter busetnad før det kjende slaget ved Fimreite i 1184. Men frå andre halvdel av 1300-talet kjenner ein til at omlag halve Fimreite var eigd av adelsmenn, medan resten var kyrkjegods.

Publisert 25.01.2002 00:17. Oppdatert 13.06.2003 16:17.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
  • video Klokkesong av Arne Nordheim [WM]  Arne Nordheims spesialverk "Klokkesong" frå 1984 framført i Kaupanger stavkyrkje. Dei gamle kyrkjeklokkene frå 1200-talet inspiretrte kunstnaren, og er med i musikkstykket.
  • video 800-årsjubileet for slaget ved Fimreite [WM]  Kong Olav V avdukar minnesteinen på Nornes i 1984 over slaget ved Fimreite i 1184. Reporter Arve Sandal.
På Fimreite sto det på denne tida også ei kyrkje, truleg ei privatkyrkje for storfolket på garden.

Nedanfor Fimreite-gardane ligg ei grunn bukt der det kjende slaget mellom kong Magnus V Erlingsson og Sverre Sigurdsson stod i 1184. Begge gjorde krav på å verte konge i Noreg, og begge hevda å vere av kongsætt. Magnus vart kruna som konge berre fem år gamal i 1161. Sverre vart av opprørsflokken Birkebeinarane hylla som konge over Noreg i 1177. På Magnus si side stod både kyrkja og nesten alle lendmennene.

Fimreite sett frå Nornes der minnebautaen står. (Foto: Arild Nybø, NRK © 2003)

Mykje strid før Fimreite-slaget

Dei to møttest i to store slag på Kalvskinnet i 1179 og Ilevollen 1180 - begge ved Trondheim - utan at det kom til endeleg siger. Det neste, store oppgjeret mellom dei to kom ved Fimreite i 1184.
Før han segla til Fimreite, samla kong Magnus skipa sine ved Kvamsøy vest for Balestrand. Magnus sin hær nytta seg m.a. av kastesteinar som våpen. Dette var brynesteinar som dei hadde kapra frå ei skute som låg i Bergen før dei drog nordover. Mange av desse brynesteinane er seinare fiska opp frå sandgrunnen under slagstaden, og finst m.a. på De Heibergske Samlinger - Sogn Folkemuseum.

Kong Magnus fall

Både kong Magnus, hæren hans på 2000 menn og dei fleste lendmennene som var med, fall i slaget. Ein av Magnus-tilhengjarane som fall i slaget, var storbonden Ivar Elda frå Leikanger.

Fimreite-slaget avgjorde ikkje maktkampen

Minnesteinen vart reist i 1984. (Foto: Arild Nybø, NRK © 2003)
Men slaget ved Fimreite vart ikkje avgjerande i maktstriden i Noreg:
Seinare kom kong Sverre og birkebeinarane i strid med baglarane. Nikolaus Arnesson organiserte og leia baglarane. Sverre utfordra med måten han styrte på det gamle maktapparatet til kyrkja, og vart også lyst i bann av Paven i 1198.
Kong Sverre fekk ikkje løyst striden med Baglarane og kyrkja før han døydde i 1202.

Jubiléet og Fimreitespelet

I 1984 vart ein minnestein avduka på Norane av kong Olav V til minne om slaget ved Fimreite. I samband med 800-årsjubileet vart også historiespelet "Slaget ved Fimreite" framført.

Eventyraren Ragnar Thorseth frå Sunnmøre starta også på jordomsegling med knarr-kopien "Saga Siglar", og komponisten Arne Norheim komponerte det spesielle verket "Klokkesong" basert på neumene i Kaupanger stavkyrkje.

MEIR OM SOGNDAL 
Sogndal kommune

 
Aviser og media i Sogndal
Historia i Sogndal
Industri og næring i Sogndal
Kjende personar i Sogndal
Kommunehistoria i Sogndal
Kraftutbygginga i Sogndal
Krigshistoria i Sogndal
Kyrkjer i Sogndal
Samferdsle i Sogndal
Skular i Sogndal
Verd å sjå i Sogndal

 
Lyd frå Sogndal
Video frå Sogndal
SE OGSÅ
LENKER

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no