SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Askvoll:

Nokre lag og organisasjonar i Askvoll


Publisert 10.01.2006 14:55. Oppdatert 01.02.2007 08:44.

Misjonsforeninga fekk bedehus som gåve

Askvoll Missionsforening vart skipa i 1847 som lokallag for Det Norske Misjonsselskap, og var såleis ei av dei første misjonsforeningane i Sogn og Fjordane.

Holmedal Fråhaldslag

skipa i 1860.

Holmedals Sogns Bondevenforening

vart skipa i 1871, av bergensaren Jens Rolvsson, som ei tid dreiv ein "bondehøgskule" i Dale.

Norskelaget i Holmedal

Då Jens Rolvsson la ned "bondehøgskulen" i Dale og reiste i 1874, skipa målfolket i Holmedal sitt eige mållag, "Norskelaget", som var verksamt i over 20 år.

Askvoll Skyttarlag

vart skipa i 1880 etter opptak frå Søren Loftheim. Dei første åra hadde skyttarlaget bane i Askvoldmarka. Seinare vart laget slege saman med Holmedal skyttarlag til Askvoll og Holmedal skyttarlag. Laget har bane på Helleset.

Holmedal Songlag

vart skipa i 1882.

Vestlandske Indremisjon og kløyvinga i Sunnfjord

Holmedal Forening var det einaste lokallaget som ikkje gjekk med i Søndfjord Fællesforening for den indre Mission då dette regionlaget vart skipa i Sunnfjord i 1886.

Solglytt Ungdomslag

vart skipa i Kvammen/Gjelsvik i Askvoll på 1890-talet, og avløyst av ungdomslaget Vårvon i 1901.

Askvoll Ungdomslag

vart skipa i 1896.

Holmedal Ungdomslag

vart skipa i 1896.

Ungdomslaget Vårvon

i Gjelsvik, skipa 1901.

Losje Skålefjell

i Stongfjorden vart skipa i 1909. Losjen bygde lagshus i 1936.
Lagshuset til Losje Skålefjell. Bilete frå Stangfjordalbumet

Askvoll Sanitetsforening

vart skipa i 1911. Dei tilsette eiga helsesøster, og spela ei aktiv rolle m.a. då kommunen, som den første bygdekommunen i fylket, fekk skuletannrøkt i 1923.

Losje Moldura

i Holmedal vart skipa i 1915, barnelosjen Vår Von i 1916.

Losje Askvellir

i Askvoll skipa i ?

Rivedal Ungdomslag

vart skipa i 1917.

Stongfjorden Songlag

vart skipa i 1921.

Stongfjorden lokallag for redningsselskapet NSSR

vart skipa i 1924.
Stongfjorden Songlag på tur til Bulandet.

Askvoll Idrettslag

vart skipa i 1925. Heilt fram til laget fekk eiga idrettsbane i Prestemarka i 1960 gjekk øvingane føre seg på Kyrkjebakken og Utstilingsplassen.

Kvammen Songlag

vart skipa i 1927.

Askvoll Småbrukarlag

vart skipa i 1933 med Olav Fismen som første formann. Dette var det første småbrukarlaget som vart skipa i Sogn og Fjordane.

Bulandet Sanitetslag

vart skipa i 1936.

Stongfjorden Sanitetslag

vart skipa i 1936.
Aslaug Turner var den første leiaren i Stongfjorden Sanitetslag. Foto: Paul Stang


Askvoll Musikklag

vart skipa i 1957. Ein av skiparane var spelemannen og felebyggjaren Magne Leiknes (sjå Leiknes Snikkarverkstad).

Holmedal bygdehus

vart teke i bruk i 1960.

Askvoll Samfunnshus

- sjå Askvoll Ungdomslag.

Leirvåg Sanitetslag

i Askvoll vart skipa i 1970.

Dalsfjorden Spelemannslag

vart skipa i 1976.
Dalsfjorden Spelemannslag. Foto: Sigvald Vårdal

Atløykoret

vart skipa i 1978.

Digitalis songkor

i Askvoll vart skipa i 1988.

Værlandet Vokalensemble

vart skipa i 1988.

MEIR OM ASKVOLL 
Askvoll kommune

 
Aviser og media i Askvoll
Historia i Askvoll
Industri og næring i Askvoll
Kjende personar i Askvoll:
Kommunehistoria i Askvoll
Krigshistoria i Askvoll
Kyrkjer i Askvoll
Samferdsle i Askvoll
Skular i Askvoll
Verd å sjå i Askvoll

 
Lyd frå Askvoll
Video frå Askvoll
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no