SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kristelege lag og kristelege rørsler

Artiklane under dette kapitlet legg vekta på dei hovudstraumane som har prega kristenlivet i Sogn og Fjordane og resten av Vestlandet.

Publisert 23.01.2006 12:19. Oppdatert 20.03.2006 09:30.

Her kan vi fylgje påverknad og sambandsliner frå den pietistiske lekmannsrørsla Broderlyden i Bergen på 1700-talet, gjennom haugianarane og deira sterke fotfeste i Nordfjord, dei nordlege bygdene i Sunnfjord og i Luster, og til Det Vestlandske Indremisjonsforbund som i 1898 braut med resten av indremisjonen og fekk med seg misjonslaga i Bremanger, Dalsfjorden og indre og ytre Sogn, medan midtre Sogn og ”haugianardistrikta” nord i fylket held fast på medlemskapen i den meir kyrkjeorienterte Lutherstiftelsen.

Broderlyden

– Sjå Separatistane på Nesjane i Gloppen.

Haugianarane

– Sjå artiklar om forkynnaren Hans Nielsen Hauge og hans rørsle i Sogn og Fjordane under Flora kommune, Naustdal kommune,Gloppen kommune, Sogndal kommune og Luster kommune.

Feigianarane

– Sjå artiklar om denne svært pietistiske rørsla under Luster kommune – Hans Feigum (1798-1874).

Blåbokianarane (Hans Nielsen Hauges Venner)

- Sjå artiklar om denne svært pietistiske rørsla under Sogndal kommune – Haugianarar og Blåbokianarar .

Hans Nielsen Hauges Venner

– Sjå Haugianarar og Blåbokianarar .

Johnson-vekkjinga og indremisjonenAndre kristelege organisasjonar og misjonslag

Her fylgjer korte omtalar av andre kristlege organisasjonar som har drive trussamfunn og lagsaktivitet i Sogn og Fjordane:

Kløyving og Vestlandske IndremisjonDet Norske MisjonsselskapDen Norske IsraelsmisjonDen norske SjømannsmisjonSjømannskirken – Norsk kirke i utlandet

- Sjå Den norske Sjømannsmisjon.

KinamisjonenDen Norske SantalmisjonenDen indre SjømannsmisjonFinnemisjonenFinnemisjonsforbundet

– sjå Finnemisjonen.

Norges Samemisjon

– sjå Finnemisjonen.

Kristne rørsler og org. i NordfjordKristne rørsler og org. i SunnfjordIndremisjonen i SognFrelsesarméenMetodistane

- Sjå Sjur Ulness (Ølnes) (f. 1866) frå Ølnes i Sogndal.

Baptistane

- Sjå Hyllestad kommune – artikkelen Baptistprestane frå Øn.

PinseveneneTroens bevis

– Sjå Pinsevenene.

Maran Ata (Vekkeropet Maran Ata)

– sjå Pinsevenene.

Den katolske kyrkja

har i 2006 nær 500 registrerte medlemmer i Sogn og Fjordane.


MEIR OM SOGN OG FJORDANE FYLKE 
Sogn og Fjordane fylke
Fakta om Sogn og Fjordane

 
Fylkesordførarar og fylkesrådmenn
Milestolpar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane

 
Lyd frå Sogn og Fjordane fylke
Video frå Sogn og Fjordane fylke
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no