SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Vik:

Strandsitjarstaden Vikøyri

Ved sida av Lærdalsøyri, er Vikøyri den best bevarte strandsitjarstaden i fylket.

Publisert 30.07.2002 13:05. Oppdatert 15.08.2002 16:03.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Restar etter liknande strandsitjarstader kan ein finna i Sogndalsfjæra (sjå "Historia i Sogndal"), Lærdalsøyri (sjå "Strandsitjarar og handverkarar i Lærdal"), og i Hola på Nordfjordeid (sjå "Strandsitjarane").

Den tette klynga på kring 60 småhus vart reist på almenningsområdet som bygda hadde nede ved fjorden, på vestsida av elva Vikja, og aust for elva på Vetleøyri eller Seimsøyri.

Vikøyri vart utbygd på 1600-talet, første gong nemnd i 1611. I 1801 hadde det utvikla seg til ein liten landsby med 262 småkårsfolk, i 1900 var det 464 personar og i 1960 549 personar. Etter 1960 har folketalet gått sterkt ned.

Leigearbeidarar på gardane

Strandsitjarane på Vikøyri livberga seg som innbyggjarar på tilsvarande tettstader elles i fylket på leigearbeid kringom på gardane. Der fekk dei også leige ein liten jordlapp
til å dyrke litt poteter og grønsaker sjølve. I uthus og bislag på dei små husa på Vikøyri kunne dei fø ein gris, og hadde kan hende eit par sauer og nokre høner.
Elles var fjordfiske viktig matauk for strandsitjarane, og det var hevd at dei kunne hente seg ei bøtte sild når det vart kasta på fjorden.

Mange handverkarar

Utanom gardsarbeid, livnærte mange strandsitjarar seg av ymse handverk, eller var mannskap på jektefarten til Bergen. Andre starta med handel, og sleit seg etterkvart ut av armoda. På Vikøyri var det i 1801 fire skomakarar, to smedar, to snikkarar, og ein jordlaus husmann er ført opp som "korgbindar". Her fanst ein skysskaffar, og her budde også ein vektar (ein slags lokal politimann) og eit par underoffiserar med tilknyting til Vikamoen.
I 1895 vedtok kommunestyret at folk som budde på Vikøyri, ikkje måtte huse "innerstar" - dvs. fattigfolk på legd - og i 1905 vart det sett kommunalt forbod mot å huse "omstreifarar" i almenningen.

Storbrannar herja Vikøyri

Vikøyri vart stygt herja av brannar i 1838 og 1922 (sjå :Ulukker i Vik). Før riksvegen gjennom sentrum vart lagt langs stranda, låg det ei lang naustrekkje som strekte seg frå dampskipskaien til elva Vikja. Det meste av denne er no borte.
Mange av småhusa på Vikøyri er i dag tekne vare på som feriebustader.

Fjerna glorete reklame

Tidleg på 1990-talet vart det i Vik, som første kommune i Sogn og Fjordane, starta ein aksjon for å ruste opp sentrum og få eins politikk for reklameskilting. Lysreklame vart fjerna, og i staden vart firmanamn måla på fasadane.

MEIR OM VIK 
Vik kommune

 
Aviser og media i Vik
Historia i Vik
Hotell og gjestgjevarar i Vik
Industri og næring i Vik
Kjende personar i Vik
Kommunehistoria i Vik
Krigshistoria i Vik
Kriminal- og rovdyrsoger frå Vik
Kyrkjer i Vik
Landhandlar i Vik
Meierihistoria i Vik
Samferdsle i Vik
Skular i Vik
Verd å sjå i Vik

 
Lyd frå Vik
Video frå Vik
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no