SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Industri og næring i Fjaler

Dale med skofabrikken. Foto: Sigvald Vårdal
Dale med skofabrikken. Foto: Sigvald Vårdal
Omtalane er ordna etter oppstartsår:

Publisert 30.05.2002 09:41. Oppdatert 21.06.2007 10:39.

Fabrikkar og verkstader i Fjaler

· Fiskeribedrifter i Fjaler
· Skoprodusentar i Fjaler
· også om sagbruk, gruvedrift, bakeri og meieri.

Gjestgjevarar i Fjaler

Landhandlar i Fjaler

- også om skysstasjonar


ANDRE OMTALAR:


Bjordalsstolane

I den vesle grenda Bjordal i Guddalen utvikla det seg på 1800-talet ein spesiell heimeindustri: Produksjon av såkalla "Bjordalsstolar".

Fjaler sparebank

skipa 1873 etter opptak frå Ytre Holmedal sokneselskap.

Ytre Holmedals Præstegjelds Brandassuranceforening

(Fjaler Branntrygdelag) vart skipa i 1873 som eitt av dei første branntrygdelaga i Sogn og Fjordane. Opptaket vart gjort av Holmedal Sogns Bondevenforening.

Første lastebilen i Fjaler

Brørne Anders og Andreas Loneland kjøpte den første lastebilen i Fjaler i 1928.

Haldis Skaar

starta dame- og herrefrisørsalong i Dale i 1933.

Alf Solheim

frå Hyllestad starta i 1951 fargehandel i Dale, etter å ha drive som målar i bygda sidan 1935. Sidan 1984 har sonen Svein Solheim drive fargehandelen.

Dale Elektriske

Dale Elektriske. (Foto: Arild Nybø, NRK)
vart starta i 1962 av Erling Haugsbø med fleire. Verksemda dreiv dei første åra både med installasjon og sal av elektriske artiklar. Etter konkurs i 1995 overtok Børje Eikerol fram til 2001, då Knut Lunde kjøpte butikken, som driv handel med kvitevarer, radio og TV, datamaskiner og telefonar.

Loneland Sand og Grustak

– sjå Første lastebilen i Fjaler.

Mass Kjell Myklebust

starta som maskinentreprenør i Dale i 1971. Verksemda er i 2002 leia av sonen Roy Myklebust, er omgjort til aksjeselskap og har seks tilsette.

Leif Skår A/S

røyrleggjarforretning vart starta i Korssund i 1971 av Leif Skår.

Hovland teikna Wilken-bua. (Foto: A. Nybø, NRK)

Olav Hovland

starta arkitektfirma i Dale i 1974, og har hatt opptil fem tilsette. Han har m.a. teikna den gjenreiste "Wilken-bua" i Dale.

Vestbygg Skår & Co.

byggevareforretning på Grytøyra vart starta i 1974 av Arne Skår og Asbjørn Hovland. Firmaet vart omskipa til Vestbygg AS i 1987 og driv også som bygningsentreprenør, og har sju tilsette.

Fristad Elektro AS

vart starta i 1977 i Førde av Jon Fristad, som i 1980 flytta verksemda til Grytøyra, og har i 2002 tre tilsette.

Dalsbua

vart starta i Dale i 1977 av ei gruppe kvinner frå Fjaler. Butikken sel m.a. kunsthandverk og lokale handverksprodukt.

Hope Rekneskapskontor AS

vart starta i 1982 av Ola Anders Hope. Kontoret har 3-5 tilsette og held til i Dale Senter ANS.

Vestbygg As

- sjå Vestbygg Skår & Co., startår 1974.

Roald Nordnes

starta bygningsfirma i Korssund i 1987. I 2003 vart Terje Øksenberg kompanjong i det nyskipa aksjeselskapet Nordnes & Øksenberg. I tillegg til forskaling og bygningsarbeid har firmaet også utsal av måling og golvbelegg i Korssund. Verksemda har sju tilsette.

Dale Senter ANS

Kjøpesenter bygt i Dale i 1988. Bygget er på 2.300 kvm. fordelt på tre høgder.
Dale Spesialvarer. (Foto: A. Nybø, NRK)

Dale Spesialvarer

starta 1988 av Kåre Solheim - sjå: Forretningsfamiliane Hope, Solheim og Dale.


Ove Myklebust i Elis AS.

Elis AS

Datafirma skipa i Dale i 1992 av Ove Myklebust. Firmaet har spesialisert seg i utvikling av programvare for fakturering og avrekning, særleg for energi-bransjen. I 2005 hadde selskapet 33 tilsette og ei omsetning på kring 35 millionar kroner. Hafslund Venture AS og Data In Vest AS er store askjeeigarar i firmaet.
Flekketunet AS

- sjå: Georg Storaker - landhandel og forretningsbygg.

Ralston & Bau

designerfirma vart starta i Dale i 2004 av Birgitta Astrid Ralston og Alexandre Marie P. J. Bau.

Lutelandet Utvikling AS

I 2005 vart Lutelandet Utvikling skipa med sikte på å få bygd gassbasert storindustri i kystområdet Lutelandet som ligg på grensa mot Hyllestad kommune.

Skår VVS A/S

- sjå Leif Skår A/S.

MEIR OM FJALER 
Fjaler kommune

 
Aviser og media i Fjaler
Historia i Fjaler
Industri og næring i Fjaler
Kjende personar i Fjaler
Kommunehistoria i Fjaler
Krigshistoria i Fjaler
Kyrkjer i Fjaler
Samferdsle i Fjaler
Skular i Fjaler
Verd å sjå i Fjaler

 
Video frå Fjaler
Lyd frå Fjaler
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no