SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Fjaler:

Landhandlar i Fjaler

Handels- og gjestgjevarstaden Korssund

Det første gjestgiveriet i Korssund er nemnt i 1629. Sidan 1962 har namnet på handelsstaden vore Korssund Handel.

Publisert 03.09.2002 12:45. Oppdatert 20.06.2007 14:41.

Skysstasjonen og handelsstaden Tross

Den gamle gjestgjevarstaden og skysstasjonen Tross låg ved sjøkanten, midt i det som no er Dale sentrum.

Anders Anderson Søreide

f. 1829 på Kyrkjebø dreiv handel i Flekke midt på 1800-talet. Han var jaktebyggjar og hadde eiga jakt for frakt av varene. Han drukna i 1875 då han skulle føre noko tømmer over Hovlandsvatnet.

Handel på Straumsnes

H. Aagesen var truleg den første som starta landhandel på Straumsnes ein gong på 1850-talet.

Ole Samuelsen Berntsen

frå Kristiansand starta landhandel i Dale kring 1860. Seinare tok Johanne Yksnebjør over forretninga og dreiv fram til 1930 då Øystein Sørebø overtok. I 1937 gjekk han i samarbeid med Dale Samvirkelag. Øystein Sørebø dreiv elektrisk forretning fram til 1964 då Leiv Sørebø tok over og dreiv den til 1974.

Henriette Beate Smith

overtok ein eigedom i Dale i 1877. Her dreiv ho og mannen Johan Wilhelm Smijohanson landhandel fram til ca. 1890, då ho selde eigedomen og etter fleire eigarskifte kjøpte Mons Grøvlen huset i 1914 (sjå: Mons Grøvlen - handel).

Hermann Tysse

starta kring 1880 landhandel på garden til Mons D. Hustveit i Flekke. Denne butikken gjekk mellom fleire eigarar, og vart truleg driven eit stykke fram på 1900-talet.

Marie Landmark

starta i 1880 landhandel på Leitet.
Seinare vart butikken teken over av Botolv og Olga Løset, og frå 1918 av Arne K. Haugland, som også hadde dampskipsekspedisjon og post. Siste eigar av butikken var sonen Bjarne Haugland. Butikken vart lagt ned på 1970-talet.

Østen J. Flekke

starta kring 1890 landhandel på kaia i Flekke. Sonen Karl Ø. Flekke tok over i 1907, og seinare dreiv Odd Eikevik butikken fram til han i 1947 tok over butikken som Kornelius Stav (sjå nedanfor) og dottera Laura hadde drive ein annan stad i bygda.

Kornelius Stav

starta i 1892 landhandel i Flekke. I 1935 overtok dottera Laura Stav butikken og dreiv til 1947. Då tok Odd Eikevik over og dreiv til 1964. Deretter dreiv brørne Rolf og Jan Haugen frå Dale forretninga som filial til butikken sin i Dale eit par år før den vart avvikla.

Ole Andreas Skaar

I Skaar-huset var det bokbbinderi og bokhandel i kjellaren, og seinare telefonsentral i 1. høgda. (Foto: Arild Nybø, NRK)
starta i 1897 landhandel og bokhandel i Dale. Forretninga hadde også sal av fotoartiklar og eigen råmeverkstad, og det var også telefonsentral i forretningsbygget som han reiste i 1901. Skaar produserte også lampeskjermar i pergamentpapir. I 1939 tok sonen Gustav Skaar over bokhandelen, og i 1932 også bokbinderiet som firmaet dreiv.

Handel og hermetikk på Grytøyra

- landhandel frå 1903, dampskipsekspedisjon og fabrikkar.

Landhandel i Guddalen

Nærbutikken i Guddalen i 1992. (Foto: Stein Magne Os, NRK)
I 1905 starta Herman Gallefos landhandel i Guddalen. I 1926 overtok Einar Kalstad firmaet under namnet Herman Gallefos Eftf. Då Kalstad døydde i 1950, vart det organsiert eit Guddal Samyrkelag, som sto føre butikkdrifta til det gjekk konkurs i 1962.

Georg Storaker - landhandel og forretningsbygg

- starta i 1907 landhandel med eige forretningsbygg i Flekke.

Ivar Bendikson Systad

frå Åfjorddalen starta kring 1910 landhandel og tønnefabrikk nede ved fjorden i Flekke. Då bygningane brann i 1922, flytta han heim til Åfjorddalen og vart gardbrukar. Butikktomta i Flekke er seinare kjøpt av Fjaler kommune til båthamn.

David Folkestad

starta landhandel i Folkestad 1910, og var dampskipsekspeditør. Han bygde også sjøbu og dreiv med sildesalting, og hadde notbruk for sild og brisling. Sonen Harald Folkestad tok over i 1964 og dreiv butikken under firmanamnet H. D. Folkestad til midt på 1980-talet.

Mons Grøvlen - handel

i Dale i 1914.

Gina Hermansen

starta landhandel i Dale i 1913. Etter nokre år tok Olaf O. Sletteland over. Sletteland dreiv også kafe. Ei tid hadde han opptil fem personar i arbeid.

Nikolai Straaken - landhandel

i Snekkevågen på Fure frå 1917.

Isaksen - landhandel

Kring 1920 starta bergensaren Isaksen landhandel i Folkestad, og han tilsette Jerke Isaksen, som han var onkel til, som styrar. Butikken vart overteken av Dagny Einen i 1950. Ho dreiv i fem år i den gamle sjøbua til Isaksen før ho bygde nytt bustad- og forretningsbygg i 1956. I 1980 vart det bygt ny butikk, som vart lagt ned i 1992.

Sverre H. Stensæth - handel

starta i 1921 landhandel i Dale, og bygde seinare avdelingar for klær og skotøy.

Forretningsfamiliane Hope, Solheim og Dale

· Landhandel, ekspedisjon, pakkhus m.m.
· Handelsstova AS
· L.J. Sagevik
· Stjernen Café
· Fiskematforretning
· Solheim Snekkerverksted
· Dale Spesialvarer AS
· Fjaler Matsenter (Dale Senter ANS)
· Fjaler ungdomsheim

Handelsstova A/S

- Forretningsfamiliane Hope, Solheim og Dale.

Straumsnes landhandel

sjå Handel på Straumsnes.

Ole J. Engen

- på folkemunne kalla "Skara- Ola'en" - starta landhandel i Guddalen i 1930, og dreiv til kring 1970.

Dale Samvirkelag

skipa i 1937 m.a. etter opptak frå Oddleif Fagerheim.

Arne A. Engen

starta landhandel i Guddal i 1939. Han overlet seinare drifta til Joveig og Andreas Engen. Då dei gav seg i 1997, tok eit bygdeeigd aksjeselskap over og dreiv vidare under namnet Guddal Nærbutikk AS. I 2002 er dette einaste daglegvarebutikk i Guddalen.

Martin Strand og Hjalmar Tyssedal

starta i 1939 landhandel på Strand. Frå 1941 overtok Martin Strand åleine. Han dreiv også handel med tønner som vart produserte av folk i bygda.

Nils og Laura Lone

starta landhandel ved kaia i Hellevik kring 1950.

R. og J. Haugen kjøtforretning

var starta i Dale av brørne Rolf og Jan Haugen i 1950.

Korssund Handel

i 1962 - sjå "Handels- og gjestgjevarstaden Korssund".

Fure Handel A/S

- sjå Nikolai Straaken - landhandel.

Dale Senter ANS

kjøpesenter bygt i Dale i 1988. Bygget er på 2300 kvadratmeter fordelt på tre høgder.

Flekketunet

- sjå Georg Storaker - landhandel og forretningsbygg.

Guddal Nærbutikk AS

starta 1997 - sjå Arne A. Engen 1939 lenger oppe.

Hellevik Daglegvarer

- sjå Nils og Laura Lone.

Coop Dale BA

- Dale Samvirkelag.

MEIR OM FJALER 
Fjaler kommune

 
Aviser og media i Fjaler
Historia i Fjaler
Industri og næring i Fjaler
Kjende personar i Fjaler
Kommunehistoria i Fjaler
Krigshistoria i Fjaler
Kyrkjer i Fjaler
Samferdsle i Fjaler
Skular i Fjaler
Verd å sjå i Fjaler

 
Video frå Fjaler
Lyd frå Fjaler
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no