SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kommunehistoria i Fjaler

Dette bygget var heradshus frå 1895. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Dette bygget var heradshus frå 1895. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Ytre og Indre Holmedal

Bygdene i Dalsfjord-regionen i Sunnfjord var frå gamalt av "Holmedal prestegjeld".
I 1755 vart prestegjeldet delt i to til Indre Holmedal og Ytre Holmedal prestegjeld. Det siste vart ved innføringa av formannskapslovene i 1837 Ytre Holmedal kommune.

Publisert 02.09.2002 12:03. Oppdatert 27.10.2006 13:53.
Første ordførar i Ytre Holmedal kommune var Johan Widing Heiberg Landmark og dei første formannskapsmøta vart haldne i tingstova på Tross i noverande Dale sentrum.
I 1895 stod det første kommunehuset ferdig, og frå same tid vart det etter framlegg frå David O. Bakke flagga med reint norsk flagg når kommunestyret samlast. Kommunen førte møtebøkene på nynorsk frå 1896, og var såleis ei av dei første kommunane i Sogn og Fjordane som tok i bruk nynorsk som administrasjonmål.
I 1911 bytte Ytre Holmedal namn til Fjaler kommune, medan Indre Holmedal vart Gaular kommune.

Sjøferdsla forma kommunane

Frå trappa framfor det gamle heradshuset heldt Bjørnstjerne Bjørnson tale då han vitja bygda tidleg på 1900-talet. (Foto: A. Nybø, NRK)
Båtferdsla på fjorden var i lang tid den viktigaste bindelekken mellom veglause bygder, og heilt frå 1837 og fram til 1990 høyrde difor bygder på begge sider av Dalsfjorden til Fjaler kommune: På nordsida galdt dette alle bygdene heilt frå og med Vårdal i vest til og med garden Kleppe heilt inn mot Bygstad.
Sjøferdsla var på same vis avgjerande for at kystbygdene på sørsida; Fure, Grytøyra, Korssund, Våge og Folkestad høyrde til Askvoll kommune. (I gamal tid omfatta Askvoll kommune av same grunn også bygdene heilt sørover til Åfjorden i Hyllestad og øyane i nordre Solund).

Målstrid og meinis i Fjaler

I Fjaler, som i mange andre kommunar på den tida, dreia mykje av kommunevalet i 1910 seg om innføring av nynorsk i skuleverk, styre og stell. Men isen på fjorden såg lenge ut til å stogga nynorsktilhengjarane.

Grenseregulering mot Høyanger

I 1942 skjedde ei lita grenseregulering mellom Guddal og Vadheim ved at gardane Skitnevik og Byrkjosen, som ligg ved Vikavatnet på fjellet aust i Guddalen, vart ført over frå Fjaler til dåverande Kyrkjebø kommune (seinare Høyanger kommune).

Kommunereguleringa i 1964

Ved kommunereguleringa i 1964 skjedde ingen endringar i Dalsfjordregionen. Dette hadde samanheng med av vegnettet enno ikkje var bygd ut: Sjøferdsla gjorde det framleis naturleg at kystbygdene på sørsida vart verande i Askvoll kommune, medan nordsidebygdene Vårdal, Holmedal og Rivedal kjende seg mest heime i Fjaler kommune.

Delt etter fjorden

Den store kommunereguleringa langs Dalsfjorden kom først i 1990, då kommunegrensa mellom Fjaler og Askvoll vart lagt etter fjorden: Sørsidebygdene Fure, Grytøyra, Korssund, Våge og Folkestad vart overførde frå Askvoll til Fjaler. Nordsidebygdene Helle, Vårdal, Holmedal, Rivedal og Fossedal vart overførde frå Fjaler til Askvoll, og dei austlegaste grendene på nordsida frå Laukeland til og med Kleppe vart overført frå Fjaler til Gaular kommune. Både i Holmedalsområdet og i "nordsidebygdene" lengre inne var det sterke krefter som arbeidde imot at Fjaler no skulle bli delt "etter fjorden", men det kom ikkje til folkerøysting om spørsmålet.

Fjalerhuset

Fjaler fekk nytt rådhus i Dale i 1988 - Fjalerhuset.

I 1988 fekk kommunen nytt rådhus i Dale sentrum med m.a. kommune- administrasjon og bibliotek. Bygget er kalla Fjalerhuset. (Foto: A. Nybø, NRK)

Dagens grenser

I 2002 grensar Fjaler kommune mot Gaular kommune frå Bjørvikstranda i Dalsfjorden, til Guddal, mot Høyanger kommune frå Guddal til Skorheia, mot Hyllestad kommune frå Skorheia til Folkestad, og mot Askvoll etter Dalsfjorden.

HAFS

Fjaler er saman med Askvoll, Hyllestad, Solund og Gulen, med i det interkommunale plan- og utviklingssamarbeidet HAFS, skipa 1992.

Politisk leiing:
Ordførarar i Fjaler kommuneMEIR OM FJALER 
Fjaler kommune

 
Aviser og media i Fjaler
Historia i Fjaler
Industri og næring i Fjaler
Kjende personar i Fjaler
Kommunehistoria i Fjaler
Krigshistoria i Fjaler
Kyrkjer i Fjaler
Samferdsle i Fjaler
Skular i Fjaler
Verd å sjå i Fjaler

 
Video frå Fjaler
Lyd frå Fjaler
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no