SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Fjaler:

Handels- og gjestgjevarstaden Korssund

Gamalt stikk frå Korssund. (Fjellformasjonane er ikkje nøyaktig attgjevne).
Gamalt stikk frå Korssund. (Fjellformasjonane er ikkje nøyaktig attgjevne).
Den indre seglingsleia har frå eldgamle tider gått gjennom det trange Korssundet (sjå: Krossen i Korssund).

Publisert 03.09.2002 12:08. Oppdatert 12.03.2007 08:41.
Det første gjestgiveriet i Korssund er nemnt i 1629, då gjestgjevar Zacharias Mikkelsen Bech gav nattverdsutstyr i sølv til Øn kyrkje (sjå: Kyrkjer i Hyllestad). Han hadde løyst borgarbrev i Bergen i 1618, og truleg starta han gjestgiveri og handel i Korssund frå same tid.

Ulike eigarar

Utover 1600- og 1700-talet var det eigarar frå slekter som Griil, Ramsing, Rue, Dam og Holtermann som eigde og dreiv Korssund. Under Korssund låg også Lutentun. Der budde skysskaffaren som var knytt til skysstasjonen.

I 1810 kom Korssund i jølstringen Johannes Mosesson Saarheim si eige. Då han døydde i 1820, gifta enkja Helga seg opp att med Anders Olsson Strømmen, og saman dreiv dei handelsstaden fram til 1849.

Blant dei største i Sunnfjord

Gjennom 200 år var Korssund eitt av dei største og mest sentrale gjestiveria og skysskifta i Sunnfjord: Dei fleste som siglde langs kysten, stoppa i Korssund. Her vart det kring 1800 m.a. bygt eit herskapeleg hovudhus med valma tak, og på eigedomen stod fleire buder og pakkhus.

Korssund før andre verdskrig. (Foto © Fylkesarkivet)

Skår-familien tok over Korssund

Skår-familien, som i dag eig Korssund og driv handel der, kom inn i 1893, då Johan Reinhard Olson Skaar (1867-1949) frå Hyllestad kjøpte staden. I tillegg til landhandelen dreiv han gardsbruk, tok imot laks, hummar og ål, starta sildesalteri og tønnefabrikk kring 1. verdskrig, hadde sitt eige motordrivne sagbruk, og var i tillegg dampskipsekspeditør, post- og telefonstyrar.

Konkurs og oppdeling

Men på 1920-talet slo krisetida til i fiskeri- og handelsverksemdene på kysten, og Reinhard Skaar gjekk konkurs i 1928. Frå 1929 til 1933 dreiv sønene Reinhardt og Olav Skår verksemda under firmanamnet Johan Skaars Sønner. I 1933 delte dei eigdomane mellom seg, slik at Olav tok garden og sjøbuene, medan Reinhardt dreiv butikken og det som knytte seg til kaia.
Kjell Skår ved kassen i Korssund handel i 1995. (Foto: Steinar Lote, NRK)
Ekteparet Laura og Reinhardt Skår dreiv butikken på Laura sitt handelsbrev under firmanamnet L. Skår fram til ekteparet Ruth og Kjell Skår tok over i 1962. Då vart firmanamnet endra til Korssund Handel. Selskapet vart aksjeselskap i 1994.

Båtturisme

I 1974 bygde firmaet nytt forretningsbygg, og har sidan satsa sterkt på turisme med m.a. gjestehamn, sanitæranlegg for bil/båt, campingbiloppstilling og båtutleige.

Frå tønnefabrikk til turistverksemd

Olav Skår hadde, som nemnt, teke over garden og sjøbuene i 1933. Der dreiv han tønnefabrikk sildesalting til han gjekk konkurs ca. 1948. Bergensfirmaet B.B. Brynjulfsen tok då over både gardsbruk og sjøbuer som dei brukte til kriselager for korn. Olav tok gardsbruket tilbake på odel i 1954, og sist på 1950-talet kjøpte han tilbake sjøbuene som han nytta til gjødsel- og mjøllager.I 1996 tok sonen Roald Skår og ektemaken Gunn-Kari over gard og sjøbuer, og har sidan satsa på å setje buene i stand som utleigeleiligheter for turistar.

Korssund handel. (Foto: Steinar Lote, NRK)

MEIR OM FJALER 
Fjaler kommune

 
Aviser og media i Fjaler
Historia i Fjaler
Industri og næring i Fjaler
Kjende personar i Fjaler
Kommunehistoria i Fjaler
Krigshistoria i Fjaler
Kyrkjer i Fjaler
Samferdsle i Fjaler
Skular i Fjaler
Verd å sjå i Fjaler

 
Video frå Fjaler
Lyd frå Fjaler
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no