SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Fjaler:

Forretningsfamiliane Hope, Solheim og Dale

På Tross dreiv Kristian Hope handel i huset til høgre. Seinare kom Ludvig Sagevik og bygde huset til venstre. (Foto: A. Nybø, NRK)
På Tross dreiv Kristian Hope handel i huset til høgre. Seinare kom Ludvig Sagevik og bygde huset til venstre. (Foto: A. Nybø, NRK)
Kristian Hope (1890-1931) frå Hyen starta landhandel i Yksnebjørvika i 1914. I 1916 gjekk han i kompaniskap med tønnefabrikant Ola Hovland og dreiv landhandelen som aksjeselskap.

Publisert 02.09.2002 13:30. Oppdatert 08.05.2007 08:22.
Etter ei tid trekte Ola Hovland seg ut og selde sin part til Didrik Dale, som saman med Hope dreiv forretninga under namnet Handelsstova AS. Dei heldt til i huset som Dale Cementstøyperi (sjå Dale Tønnefabrikk) hadde brukt nokre år. Didrik Dale selde sin part til broren Andreas J. Dale.

I 1923 hadde Kristian Hope kjøpt ein eigedom på Tross av systrene Vonen, og då han og Andreas Dale braut samarbeidet med Handelsstova i 1927, heldt Hope fram med butikkdrift i handelsbua si på Tross. Andreas Dale heldt for sin del fram med landhandelen under det gamle firmanamnet Handelsstova (sjå nedanfor).

L. J. Sagevik

L. J. Sagevik bygde nytt forretningsbygg på Tross. Huset er seinare ombygd til bustad. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Etter at Kristian Hope døydde i 1931, heldt enkja Anne Pernille fram med butikkdrifta på Ludvig Sagevik sitt handelsbrev. Ho gifta seg seinare med Sagevik, som bygde nytt forretningsbygg. Ekteparet dreiv landhandel og handel med bensin og olje under firmanamn L. J. Sagevik. Då Sagevik gav seg i 1959, overtok Albert Hope, ein av sønene til Kristian og Anne Pernille Hope butikken og dreiv fram til 1979.

Stjernen Café og ei fiskematforretning heldt til i gamlebygget. (Foto: A. Nybø, NRK)

Stjernen Café og fiskemat

Ein annan son, John Hope, tok over den gamle butikklokalet på Tross og dreiv Stjernen Café der til kring 1970 saman med kona Signy. I 1952 starta dei også fiskematforretning i same bygget.

Solheim Snekkerverksted

Ei søster til Albert og John Hope, Bjørg, vart gift med Erling Solheim som i 1940 hadde starta møbelproduksjon i Solheim Snekkerverksted på Tross. I 1963 starta Bjørg og Erling interiørforretninga A.S. Møbler & Utstyr, som sonen Leif Agnar Solheim tok over i 1989. Same året vart snikkarverkstaden lagt ned og gjort om til lager.

AS Møbler & Utstyr. (Privat foto).

Handelsstova AS

Andreas Dale heldt etter brotet med Kristian Hope i 1927 fram for seg sjølv med Handelsstova AS, og var samstundes ekspeditør for Fylkesbaatane. Dale dreiv ei tid med sildesalting, og bygde nytt pakkhus i 1939. Han bygde ferjekai for bilar (sjå: Ferdsla på fjorden i Fjaler) i 1936, og seinare eit stort tre-etasjes forretningsbygg ved kaia som husa både butikk og kontor, og Fjaler Ungdomsheim med overnatting og kafé. I tillegg til butikkvarene, selde Andreas Dale også olje og bensin, trelast og kunstgjødsel.

Dale Spesialvarer AS

Dale Spesialvarer. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Bygget vart i 1988 overteke av Kåre Solheim, son til Bjørg og Erling Solheim (sjå ovanfor). Han opna butikken Dale Spesialvarer AS.

Fjaler Matsenter

Matvarebutikken i bygget, som vart driven av Olav Tessem, vart flytta over i Dale Senter under namnet Fjaler Matsenter. Dette gjekk konkurs i 1989. Kjøpmann Rune Iden frå Hyllestad dreiv matvarebutikken til 1997, då Asko Vest AS i Bergen overtok.

I 2005 bygde Kåre Solheim om det gamle ekspedisjonsbygget på kaia til fem utleigehusvære for turistar. Bygget har namnet ”D/S ekspedisjonen”.

MEIR OM FJALER 
Fjaler kommune

 
Aviser og media i Fjaler
Historia i Fjaler
Industri og næring i Fjaler
Kjende personar i Fjaler
Kommunehistoria i Fjaler
Krigshistoria i Fjaler
Kyrkjer i Fjaler
Samferdsle i Fjaler
Skular i Fjaler
Verd å sjå i Fjaler

 
Video frå Fjaler
Lyd frå Fjaler
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no