SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Krigshistoria i Fjaler

Eksersisplassen på Dingemoen

Det Søndfiordske Compagnie vart skipa kring 1679 og hadde eksersisplassen sin på Dingemoen i Dale.

Publisert 30.08.2002 08:58. Oppdatert 10.03.2006 14:32.

2. VERDSKRIG:


Tvangsflytting av kystfolket

Bygdefolket vart tvangsflytta då den tyske okkupasjonsmakta bygde to av dei sterkaste kystforta i Sogn og Fjordane på Lammetun ved Lutelandet og på Fure ved innløpet til Dalsfjorden. Men tyskarane hadde ei tid planar om deportasjon av eit langt større omfang enn tvangsflyttinga kring dei nye kanonfestningane.

Mange Shetlands-fararar

Dale er truleg den bygda i fylket der det rømde flest ungdomar til Shetland. Les også om pensjonisten som gjekk inn i Shtelands-gjengen og vart krigshelt.

Fortet på Lammetun

Kystfortet på Lammetun vart bygt frå oktober 1941, og skulle saman med Fure-fortet ha kontrollen med Vilnesfjorden og Bufjorden, og sperre innløpet til Dalsfjorden.

Fortet på Fureneset

Fortet på Fureneset vart bygt i 1942. Minesperringa kring Furefortet var den største i heile fylket.

”Brenning”-mysteriet og Brensdals-brørne

I februar 1943 kom motorbåten "Brenning" med brørne Arthur og Hjalmar Brendsdal sporlaust bort. "Brenning" vert sist sett på veg nordover ved Askvoll. Ombord har Brendsdals-brørne ein deserterande tysk soldat og ei kvinne frå Korssund som passasjerar.
I 1976 finn ein vraket av "Brenning" søkkt i Førdefjorden, og dei to "passasjerane" vert oppdaga i Sverige.

Bombinga av "Havda"

I desember 1944 vart gods- og passasjerskipet "Havda" frå Steinkjer bomba i senk av allierte fly ved Lutelandet i leia sørvest for Korssund. Skipet vart råka av 30 rakettar. Minst åtte personar omkom. Astrid Onarheim frå Måløy var mellom dei som omkom. 35 personar overlevde og kom seg i land på Vesle Brattholmen. Men 14 var såra, og vart seinare frakta til Korssund og Askvoll.

Lasteskip sett på grunn

Vinteren 1943: Det tyske lasteskipet "Jessica" vart sett på grunn på Einingsneset med store lekkasjar etter eit åtak. Kvar åtaket har skjedd, er ukjent. Tyskarane på Lammetun-fortet heldt vakt over havaristen.

AT-leir i Hellevik

Sommaren og hausten 1941 var det i ein kort periode ein AT-leir for norske gutar i Hellevik. Norsk ungdom vart tvanginnkalla til Arbeidstteneste (AT) under 2. verdskrig, og leiren i Hellevik talde kring 12 gutar som kom frå Fjaler, Hyllestad og Florø. Oppgåva var å hogge skog på gardane Holt og Lone.

Falne og omkomne frå FjalerFolk frå Fjaler i tysk fangenskap


MEIR OM FJALER 
Fjaler kommune

 
Aviser og media i Fjaler
Historia i Fjaler
Industri og næring i Fjaler
Kjende personar i Fjaler
Kommunehistoria i Fjaler
Krigshistoria i Fjaler
Kyrkjer i Fjaler
Samferdsle i Fjaler
Skular i Fjaler
Verd å sjå i Fjaler

 
Video frå Fjaler
Lyd frå Fjaler
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no