SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Krigshistoria i Gaular

Bygdefolk samla kring radioapparat på Reita for å høyre kronprins Olav sin tale frå London frigjeringsdagen 8. mai 1945. (Foto © Fylkesarkivet)
Bygdefolk samla kring radioapparat på Reita for å høyre kronprins Olav sin tale frå London frigjeringsdagen 8. mai 1945. (Foto © Fylkesarkivet)

Publisert 22.04.2002 12:20. Oppdatert 10.03.2006 14:31.

1. VERDSKRIG:
Mistanke om spionar på Langeland


2. VERDSKRIG:


Minnestein på Sande. Sjå også bilete øvst på sida. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Krigsutbrotet 1940

Ved krigsutbrotet 1940 vart 116 menn frå Gaular mobiliserte og sette inn i kampane i Valdres og Hallingdal. I Valdres fall Johannes K. Årseth, og Ingvald Jakob Oppedal fall i Hallingdal.

Riksvegen underminert

Ved Langelandsvatnet, like ved grensa mot Førde kommune, bygde tyskarane sprengkammer i fjellet for å kunne stengje riksvegen ved eit eventuelt åtak.
Desse sprengkammera skapte problem då vegen langs Langelandsvatnet vart utbetra på 1990-talet fordi ein ikkje var sikre på om det låg sprengstoff att. Kammera låg i fjellhammaren der E39 no går gjennom ei stor skjæring. Etter nærmare undersøkingar, viste det seg at dynamitten var fjerna.

Ammunisjonslageret i Årbergsdalen

I Årbergsdalen bygde tyskarane eit stort amunnisjonslager i 1943. Dette var sentrallageret for tyskarane i Sogn og Fjordane.

Den svarte fredagen:
Luftslaget over Sunnfjord

9. februar 1945 er skriven inn i krigssoga for Sunnfjord som "Den svarte fredagen". Då utkjempa allierte og tyskle krigsfly eit stort luftslag over Sunnfjord. Eit av dei britiske flya vart skote ned ved Bygstad. Eit tysk fly havarerte ved Fauskestølen like nord for Hjelmeland.
I 1984 vart det reist ein minnestein over luftslaget på Førde Lufthamn, Bringeland.

Gestapo-sjefar på flukt

Ved freden i mai 1945 freista leiarane for det frykta Gestapo-reiret i Høyanger å kome seg unna, men vart fanga i Gaular.

Falne og omkomne frå GaularFolk frå Gaular i tysk fangenskapMinnestein på Sande for dei to som omkom i kampane i Valdres og Hallingdal under krigsutbrotet i 1940. (Foto: Arild Nybø, NRK)

MEIR OM GAULAR 
Gaular kommune

 
Historia i Gaular
Industri og næring i Gaular
Kjende personar i Gaular
Kommunehistoria i Gaular
Krigshistoria i Gaular
Kyrkjer i Gaular
Samferdsle i Gaular
Skular i Gaular
Verd å sjå i Gaular

 
Lyd frå Gaular
Video frå Gaular
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no