SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Skular i Gaular

Nye Bygstad skule på opningsdagen i mars 2000. (Foto: Ragnvald Søgnesand, NRK)
Nye Bygstad skule på opningsdagen i mars 2000. (Foto: Ragnvald Søgnesand, NRK)
Den første norske ordninga for ein ålmennskule kom i kjølvatnet av innføringa av den kyrkjelege konfirmasjonen i 1736. Holmedal prestegjeld, som omfatta bygdene kring Dalsfjorden, fekk gjennomført den såkalla "skulefundasen" (skuleordninga) i 1746.

Publisert 22.04.2002 12:29. Oppdatert 04.11.2003 11:13.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Men undervisning kom ikkje i gang før prestegjeldet vart delt i eit indre og ytre 1755. I 1818 hadde kommunen ein skulehaldar i kvart sokn.

20 skulekrinsar

På slutten av 1800-talet vart det bygd ei mengd små skulehus i kommunen, som i 1895 hadde 20 skulekrinsar:
I Viksdalen: Øvrebotn, Råheim, Viken, Mjell, Eldal, Hestad og Vasstrand. I Viksdalen eksisterte dei små skulekrinsane heilt til sentralskulen i Viken vart bygd i 1962.
I Sande sokn: Skudal, Steien, Sygna, Senneset, Lunde.
I Bygstad: Strandnes, Sunde, Birkeland, Osen, Bygstad, Hjelmeland, Åse, Skilbrei.

Pigeinstituttet på Sande

På 1890-talet dreiv lensmannsdottera Dorthea Sande ein jenteskule på Sande. Den vart kalla "Pigeinstituttet", og var ein husstellskule som vart driven i privat regi av lensmannsfamilien, og med Dorthea som lærar. Skulen hadde 8-9 elevar, som kom frå heile landet.

Strid om målforma i skulen


Første skulekjøkenet

Bygstad skule var den første skulen i Sogn og Fjordane som tok i bruk skulekjøken i folkeskulen i 1957.

Skulesentralisering og ungdomsskule


Flyskule

Fjordane Flyklubb har base på flyplassen på Bringeland, der klubben driv flyskule.

Dagens skular:

Viksdalen skule 1.-10. klasse 92 elevar
Sande skule 1.-10. klasse 207 elevar
Bygstad skule 1.-7. klasse 120 elevar

Viksdalen skule. (Foto: Arild Nybø, NRK)

MEIR OM GAULAR 
Gaular kommune

 
Historia i Gaular
Industri og næring i Gaular
Kjende personar i Gaular
Kommunehistoria i Gaular
Krigshistoria i Gaular
Kyrkjer i Gaular
Samferdsle i Gaular
Skular i Gaular
Verd å sjå i Gaular

 
Lyd frå Gaular
Video frå Gaular
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no