SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Krigshistoria i Naustdal:

Luftslaget over Sunnfjord

Flyåtaket på det tyske krigsskipet Z-33 i Førdefjorden.
Flyåtaket på det tyske krigsskipet Z-33 i Førdefjorden.
På slutten av krigen dreiv allierte fly klappjakt på tyske krigsskip og konvoiar langs Norskekysten. Den 9. februar 1945 hadde tyske krigsskip gøymt seg under høge fjell inne i Førdefjorden då det braka laus.

Publisert 15.10.2001 15:48. Oppdatert 30.01.2006 15:01.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
  • video Den svarte fredagen [WM]  
  • video Den svarte fredagen (BREIBAND) [WM]  - om luftslaget over Sunnfjord i 1945. Sendt på NRK1 08.02.1995. Med Egil Hjelmeland, Anders Sæle og Gerd Svardal. Reporter: Håkon Haugsbø. Foto: Dag Harald Kvammen Andersen. Tid: 13 min.
  • video Avduking av bauta over luftslaget 1945 [WM]  - Eldgrim Fossheim rapporterer frå avdukinga av bautaen ved Førde Lufthamn over luftslaget over Sunnfjord 1945. Fred Holland, Ivar Fauske, Andreas Haugsbø, Ella Osen og Andreas Hjelmeland fortel om luftslaget.
(sjå også Krigshistoria i Vågsøy - om storangrepet på Måløy hamn i april 1945).

Tysk destroyer.

Tyske krigsskip oppdaga

Om morgonen 9. februar 1945 oppdaga eit britisk rekognoseringsfly fleire tyske krigsskip, m.a. ein stor destroyer, som hadde gøymt seg i Førdefjorden ved Bjørkedal (sørsida, no Førde kommune). Då dei tyske skipa såg at dei var oppdaga, spreidde dei seg og la seg m.a. ved Frammarsvik og Bjørkedalslandet.

42 fly frå England

Frå basar i Skottland letta 32 Beaufighter- og 10 Mustang kampfly, og om ettermiddagen gjekk dei til åtak på den tyske flåten i Førdefjorden.
Men tyskarane fekk alarmert flybasen sin på Herdla ved Bergen, der 12 Focke Wulff jagarfly gjekk på vengene.
Luftslaget over Sunnfjord denne ettermiddagen utvikla seg til eit av dei største og hardaste over norsk jord under 2. verdskrigen, og kunne merkast over store deler av Sunnfjord og ytre Sogn.

Store tap

Dei allierte lei dei største tapa med 14 falne flymannskap og ni nedskotne Beaufigheter’ar og ein Mustang. Overlevande mannskap på naudlanda fly vart tekne til fange, og mange fly som returnerte til Skottland var så skadde at dei måtte buklande.
Flyvrak i Høydalsfjorden. Flyet styrta der etter luftslaget i 1945. (Foto: Anders Folkman)
Fem tyske Focke Wulff vart skotne ned, to tyske flygarar drepne og to såra. Krigsskipa i Førdefjorden vart relativt lite skadde: På destroyeren braut det ut brann på brua, og det brann også i ein minesveipar. To andre skip fekk også mindre skadar, men ingen sokk.
Sjølv om striden gjekk føre seg tett inn på busetnad, kom ingen sivile til skade.

Minnestein og museum

I 1985 vart ein minnestein over dei falne i luftslaget den 9. februar 1945 reist ved Førde Lufthamn, Bringeland.
I 1999 vart det opna eit krigsmuseum i Frammarsvik til minne om det store luftslaget, som har gått over i historia som ”den svarte fredagen”. I musèet er det samla vrakdeler frå havarerte fly og bilete frå kampane.
15 fly vart skotne ned den svarte fredagen.

Hovedside:
Krigshistoria i Naustdal


MEIR OM NAUSTDAL 
Naustdal kommune

 
Aviser og media i Naustdal
Historia i Naustdal
Industri og næring i Naustdal
Kjende personar i Naustdal
Kommunehistoria i Naustdal
Krigshistoria i Naustdal
Kyrkjer i Naustdal
Samferdsle i Naustdal
Skular i Naustdal
Verd å sjå i Naustdal

 
Video frå Naustdal
Lyd frå Naustdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no