SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Lyd frå Gaular

Sjå også: · Hjelp - lyd/video
Hovedsider: Lyd og Video


Publisert 22.04.2002 12:35. Oppdatert 08.08.2002 09:13.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
  • video Hestad kapell [WM]  - avdøde museumsstyrar Ludvig Søgnen fortel til Ottar Starheim om Hestad kapell og om Viksdalsmålinga.
  • video Osen gard [WM]  - eigarane Olav Johan Moe og Unni Karin Kleppe saman med Kristen Yndestad fortel om husa på Osen gard i samtale med Ottar Starheim.
  • video Klepparen Lars i Fjæra på Osen gard [WM]  - Torbjørn Halvorsen les sir Thomas Stanford si skildring av den gamle lakseklepparen sin, "Lars i Fjæra" på Osen gard.
  • video Erindringar frå Osen gard ca 1850 [WM]  - Inger Lise Fjeldstad les frå Marie Margrethe Rennords erindringar frå livet på Osen gard ca. 1850.
  • video Tønneproduksjon på gamlemåten [WM]  - Rasmus Sygnebotn i Sygna demonstrerer til reporter Ottar Starheim korleis gamal tønneproduksjon gjekk føre seg.
  • video Hetlesaka 1907 [WM]  - reportasje og høyrebilete av Ottar Starheim om Noregs mest kjende justismord, då Mikal og Ole Hetle med urette vart dømde for drap på naboen Henrik Hetle.
  • video Avduking av bauta over luftslaget 1945 [WM]  - Eldgrim Fossheim rapporterer frå avdukinga av bautaen ved Førde Lufthamn over luftslaget over Sunnfjord 1945. Fred Holland, Ivar Fauske, Andreas Haugsbø, Ella Osen og Andreas Hjelmeland fortel om luftslaget.
  • video Kampen for vern av Gaula [WM]  - ein av dei fremste forkjemparane for vern av Gaular-vassdraget, Ottar Hov, fortel til Ottar Starheim om vernekampen som Informasjonskomiteen for Gaular-vassdraget førde på 1970-talet.
  • video "Kjærleikssong" til Gaularspelet (av Magne Rutle) [WM]  

Sjå også:
· Video frå Gaular


MEIR OM GAULAR 
Gaular kommune

 
Historia i Gaular
Industri og næring i Gaular
Kjende personar i Gaular
Kommunehistoria i Gaular
Krigshistoria i Gaular
Kyrkjer i Gaular
Samferdsle i Gaular
Skular i Gaular
Verd å sjå i Gaular

 
Lyd frå Gaular
Video frå Gaular
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no