SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Historia i Gaular

Kvamshesten. (Foto: Torje Bjellaas, NRK)
Kvamshesten. (Foto: Torje Bjellaas, NRK)

Publisert 22.04.2002 12:20. Oppdatert 19.12.2006 10:24.

Hovedemne:
· Fornminne i Gaular
. Helsestell i Gaular
· Lag og organisasjonar i Gaular
· Idretten i Gaular
. Ulukker i Gaular
· Kriminalsoger i Gaular


Gardar og handelssete:
· Futen budde på Kapstad
· Dei store jordeigarane
· Osen gard
· Skysstasjonen og handelssetet Sveen


Laksen som næring:
. Laksefisket under Osfossen
. Laksefreding i Gaular
· Elveeigarane organiserte seg tidleg
· Striden om Gaularvassdraget


Andre historier:
· Bondeopprøret på Eikeland
· Bureisinga i Gaular
· Å gjere åt
· Den avhogne bjørnelabben i Eldalsdalen
· Rovdyrplaga i Gaular
· Viksdalsmålinga som næringsveg


Storefurua på Kjelstad. Foto: Henning Rivedal

Storefurua på Kjelstad

På garden Kjelstad, ved vatnet Hestadfjorden, veks truleg den største furua i Sogn og Fjordane. Ho er ikkje den høgste, men måler nesten 10,5 kubikkmeter i volum. Treet er truleg bortimot 400 år gamalt.

Sælestova på Folkemuseet

Mellom Vestlands-husa på Norsk Folkemuseum på Bygdøy i Oslo står Sælestova frå Bygstad. Stova er truleg frå tida mellom 1630 og 1650, og er samansett av to rom med sval langs eine langveggen. Stova vart kjøpt og flytta til museet i 1921.
- På Lunde står det også eit freda loft frå mellomalderen (før 1536).

Utvandringa til Amerika

I åra 1874-1924 utvandra vel 800 personar frå Gaular til Amerika. I tillegg hadde 58 personar reist tidlegare. Dei første registrerte utvandrarane frå Gaular var systrene Anna og Pernille Larsdotter Skagen som reiste i 1849. I same tidsbolken (1874-1924) flytta 1245 gaulværingar til Bergen.

MEIR OM GAULAR 
Gaular kommune

 
Historia i Gaular
Industri og næring i Gaular
Kjende personar i Gaular
Kommunehistoria i Gaular
Krigshistoria i Gaular
Kyrkjer i Gaular
Samferdsle i Gaular
Skular i Gaular
Verd å sjå i Gaular

 
Lyd frå Gaular
Video frå Gaular
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no