SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsle i Vik:

Vikafjellsvegen

Arbeidet på Vikafjellsvegen starta i 1930-åra. Vegen er stengt i periodar om vinteren, men i 1999 vedtok Fylkestinget å krevja inn bompengar på ferja til Vangsnes for å finansiera heilårsveg over fjellet.

Publisert 13.03.2002 12:32. Oppdatert 16.08.2002 12:33.
LYD OG VIDEO  Lyd Video

Over 100 år frå idé til realitet

Frå eldgamle tider var det kløvjevegar over Vikafjellet til Voss (sjå "Gamle ferdsle- og driftevegar i Balestrand"), og kravet om køyrande vegsamband over fjellet finn vi første gong i 1848, då vegkomiteén i fylkestinget tilrår vegen bygd. Vegen vart stukken og kostnadsrekna, men prosjektet vart stoppa av amtmannen (fylkesmannen) i Hordaland. Planen levde likevel vidare, og var framme i fylkestinget både i 1857, 1875, 1878 og i 1884 utan det vart gjort noko konkret. På begge sider av fjellet skreiv grunneigarar i 1877 under på at dei ville avstå fri grunn til vegen.

Militæret og Vikafjellsvegen

Kravet fekk ny styrke etter at Viksmoen vart øvingsplass for Sogns Bataljoner. I 1895 bad fylkestinget om at Stortinget løyvde pengar over ein fireårsperiode slik at Vikafjellsvegen vart bygd, men Stortinget avslo.
I 1898 flytta militæret for Viksmoen til Bømoen på Voss, men endå bitrare var det nok for vikjene at Stortinget i 1923 vende tommelen ned for at det vart bygt jernbane frå Voss til Vik ("Jernbaneplanane i Vik").

Internasjonal arbeidsleir

I dei harde kriseåra på slutten av 1930-talet vart det sett i gang arbeid på Vikafjellsvegen for å sysselsetje arbeidslaus ungdom. Tilsvarande arbeidsleirar fanst også på Sognefjellsvegen (sjå "Samferdsle i Luster"). Arbeidsleiren starta i 1938 med 60 ungdomar. Men arbeidet i Bøadalslidi i Vik tok slutt då 2. verdskrig braut ut i 1940.

Engelske studentar under dugnaden på Vikafjellet i 1948. (Foto: NRK/Norsk Film)
I 1948-1949 vart det m.a. etter opptak frå studentar i Bergen organisert ein internasjonal studentdugnad på Vikafjellsvegen. Dette var ei ressurssterk gruppe som skapte mykje merksemd kring seg (sjå m.a. Kristian Ottosen), og 1950 kom Vik-Voss-vegen endeleg med på statsbudsjettet. (sjå elles om internasjonal arbeidsleir i Feios). Utflytte vikje, seinare stortingsmann Finn Øen i Bergen, var svært aktiv for å få arbeidsleirane i stand.
Vegen var køyrande sommaren 1956, men offiselt opna av samferdsleminister Kolbjørn Varmann (sjå "Kjende personar i Eid fødde år 1900-1950") i 1957. I 1966 vart det bygd eigen bensinstasjon oppe på fjellet. Den vart brukt både av turistar og av køyrety som arbeidde på kraftanlegga (sjå Vikfalli).

Krav om heilårsveg

Vikjene har sidan arbeidd aktivt for å gjere Vikafjellsvegen til heilårsveg. Eit viktig steg mot heilårsopning var den 1.044 meter lange tunnelen gjennom Storehaug i 1984.
Hausten 1999 vedtok fylkestinget i Sogn og Fjordane at det skulle krevjast inn bompengar på fergesambanda Hella-Vangsnes-Dragsvik til utbetring av Vikafjellsvegen med sikte på at den kan verte heilårsveg. Vedtaket vert sett i verk når linevalet for heilårsvegen er fastlagt.

MEIR OM VIK 
Vik kommune

 
Aviser og media i Vik
Historia i Vik
Hotell og gjestgjevarar i Vik
Industri og næring i Vik
Kjende personar i Vik
Kommunehistoria i Vik
Krigshistoria i Vik
Kriminal- og rovdyrsoger frå Vik
Kyrkjer i Vik
Landhandlar i Vik
Meierihistoria i Vik
Samferdsle i Vik
Skular i Vik
Verd å sjå i Vik

 
Lyd frå Vik
Video frå Vik
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no