SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Industri og næring i Vågsøy

Heradsheim og Johnsens hotell i Måløy i 1916. (Foto © Fylkesarkivet)
Heradsheim og Johnsens hotell i Måløy i 1916. (Foto © Fylkesarkivet)

Publisert 16.07.2001 11:16. Oppdatert 13.03.2007 13:24.

· Bankar og trygdelag i Vågsøy
· Fabrikkar og verkstader i Vågsøy
· Fiskeriverksemder i Vågsøy
· Hotell og pensjonat i Vågsøy
· Landhandlar i Vågsøy


Eigne omtaler av:
· Handelsstaden Vågsberget
· Handelsstaden Moldøen
· Handelsstaden Osmundsvåg
· Handelsstaden Bryggja.


ANDRE VERKSEMDER:Johan Pederson Totland

frå Bryggja starta i 1880 bakeri på Skram.

Forretningsmannen Ulf Lem

frå Trollebø starta i 1882 handel i Skramsbygda. Han bygde etter kvart ut eit stort handelshus med m.a. dampskipskai og import- og eksportforretning, og vert rekna som ”gudfaren ” og grunnleggjaren av Måløy som ein framsynt og eksport-orientert fiskeriby.

Stor i fisk og handel på Raudeberg

Mons J. Aase (1858-1918) starta i 1886 handel på Raudeberg. På same måte som Ulf Lem var det i Måløy, vert Aase rekna som nybrotsmannen i forretningslivet på Raudeberg. Han bygde ei stor sjøbu – Aasebuda - der han dreiv fiskeforretning, agenturforretning og landhandel, og var dessutan postopnar og dampskipsekspeditør.
Raudeberg før 1920. Den store bygningen er Aasebuda, der Mons J. Aase starta handel.


Petter Reed

f. 1878 på Flølo i Breim, flytta til Måløy på slutten av 1890-talet og starta fargeri og stampe.

O. Nygård

starta urmarkarforretning i Måløy på slutten av 1800-talet.

Kristen Sunde

Kristen J. Sunde frå Jølster starta landhandel i Måløy i 1895. Han var medskipar av Nordfjord Torskemel- og Guanofabrik A/S på Trollebø i 1904 saman med kjøpmann Erik Fønstelien.

Erik Fønstelien

frå Numedal kom til Måløy som omreisande skreppehandlar og grunnla i 1900 bok og papirhandel og manufaktur i Måløy.

Lars Midtgård & Søn

emigrerte som 14-åring til USA i 1890 og slo seg opp som farmar og entreprenør i Wisconsin. Frå 1903 tok han del i forretningslivet i heimbygda.

Johan Paulsen

starta i 1901 bakeri i Måløy.

Pelsdyroppdrett

- sjå Pelsdyrpionér Ole M. Totland.

J. Steenslid AS

J. Steenslid AS vart starta som landhandel i 1907 av Johan Stenslid frå Haugen i Eid. Han bygde også ut trelasthandel.

Sakarias Dybedal

frå Selje starta landhandel i Almenning i 1908.

Brunsviks Eftf.

Brunsviks Eftf. er eitt av dei eldste handelshusa i Måløy, og er framleis i drift.

L. P.Lefdal

fiskebåtreiar og fiskehandlar – Lefdals fiskeriselskap.

Skibenes & Søn A/S

grunnlagt 1915 av Olav Skipenes frå Nordfjordeid.

Anders Liset

frå Selje starta bakeri i Måløy i 1917. Han hadde vore tilsett som bakar hjå kjøpmann Karl Haugland i Rugsund sidan 1908 før han starta for seg sjølv i Måløy.

Olav Henden

starta landhandel på Skram i 1918. I 1923 bygde han eige forretningsbygg ved Gate 1.

Måløy Kjølelager A/S

bygd 1920– sjå Lefdal Fiskeriselskap.

Apoteket Måken

i Måløy vart skipa 1921 med Halfdan Knutsen som første styrar. Apoteket i Florø hadde då drive filial i Måløy sidan 1909.


Maaløy Ruteselskap

Maaløy Ruteselskap vart skipa i 1922 av Johan Blaalid. Han bygde etter kvart opp selskapet til det største fraktselskapet i Sogn og Fjordane nest etter Fylkesbaatane.

Rutebilane i Måløy

vart grunnlagt i 1924 av Sam. Sørland frå Naustdal i Eid. Han dreiv busskøyring og varetransport til Nord-Vågsøy og Vågsvåg, hadde eit par bussar i drift og bygde eigen garasje på Sæternes.

Brødrene Tennebø

fisketilvirking i Måløy vart grunnlagt 1925 av brørne Peder, Ingolf og Kristoffer A. Tennebø.

Arnt & Simon Midtgaard

vart grunnlagt i 1926 av brørne Arnt og Simon Midtgaard.

Forretningsfamilien Lefdal i Måløy

Iver Lefdal frå Lefdal starta i 1928 med fiskehandel og seinare kol- og vedforretning på Skram i Måløy.

Sigurd Totland

starta målarforretning i Måløy kring 1930.

Nordstranda innkjøpslag

var vart starta kring 1930 av bønder kring Almenning. Laget dreiv m.a. innkjøp av gjødsel og reidskap til landbruksdrifta. Laget vart avvikla under 2. verdskrig.

R.J. Nord & Co

vart skipa av Torgils Kambestad i 1930 då han kjøpte seg inn i hurtigruteekspedisjonen i Måløy og vart dagleg leiar.

Reinhard Solstad

starta i 1932 rutebilselskap på Raudeberg. Bussane hans trafikkerte rutene mellom Måløy og bygdene på Nord-Vågsøy.

Edvard Kvalheim

skipsutstyr og daglegvarehandel, skipa i 1934 - sjå Kvalheim & Vedvik A/S .

Holvik og Fagerlid Trykkeri

vart starta i Måløy kring 1935 av svograne Harald Fagerlid og Nils Holvik frå Sandane. Trykkeriet hadde m.a. trykkinga av avisa Fjordenes Tidende og hadde opp til sju tilsette. Trykkeriet vart kjøpt av avis-selskapet i 1975.

Måløy Glassmagasin

vart starta av Oskar Gotteberg i 1936.

Oskar Larsen

starta fiskeutsal ved Torget i Måløy i 1937. Utsalet var i drift til kring 1970.

Måløy Radioforretning

vart starta i 1940 av Bjarne Osmundsvåg og Sverre Skibenes.

Møbelforretninga Gangsø Eftf. AS

i Måløy er ei av dei største i fylket, og vart grunnlagt i 1941 av Ragnvald Gangsø.

Arthur Kvalheim

tok i 1945 over som oljeforhandlar for Norske Shell i Måløy.

Måløy Sport

vart starta i 1945 av Olav Humborstad frå Kjølsdalen. I tillegg til sportsforretning dreiv han også sykkelreparasjon. Humborstad bygde eige forretningsbygg ved Gate 1 i 1964. Sonen Jarl Humborstad tok over som dagleg leiar i 1984.

Kåre Holvik

starta i 1947 med kommisjonshandel av byggevarer i Måløy. Seinare starta han også fargehandel.

Hugo Farstad urmakarforretning

skipa 1948 ANS – sjå Kåre Holvik.

Kvamme og Oppedal

daglegvareforretning vart starta av Sivert Kvamme og Isak Oppedal på Gotteberg i 1952. Isak Oppedal hadde då drive landhandel i heimbygda Torskangerpoll i nokre år. Sivert Kvamme dreiv forretninga til 1972.

Måløyferja

skipa i 1953.

Karsten og Alf Myklebust

starta møbelforretning i Måløy i 1958. Dei to brørne frå Barmen i Selje bygde eit stort forretningsbygg på Seternes, der dei ei tid også dreiv stopping av møblar. Myklebust avvikla forretninga i 1980. Sidan har bygget m.a. vorte nytta ein kort periode til møbelforretning og som dataforretning.

Firdakaféen

- sjå Måløy Meieri.

Ulvesund Elektro A/S

i Deknepollen vart skipa av Jan Saltkjel i 1981.

Sætren Installasjon AS

skipa 1984, - sjå Einar Sætren.

Fjord-Lab A/S

i Måløy. Grunnlagt 1988. Laboratorium som driv miljø- og vassanalyser for oppdrettsnæringa og næringsmiddelindustrien. Tek også oppdrag for offentleg sektor.

Fjord Shipping AS

vart skipa i Måløy i 1989 av Oddvin Høydal.

Kråkenes fyrkafé og vertshus

vart opna av ekteparet Bettina Vick og Thomas Bickhardt i 1994. Dei har sett i stand den gamle fyrbygningen ytst mot storhavet, og skipar også til ulike utstillingar der. Thomas Bickhardt arbeider også m.a. som fotograf.

Almenningsbutikken AS

vart starta av Dag Almenning m.fl. i Almenning i 1996, då Steinar Dybedal (sjå Sakarias Dybedal) gav seg med daglegvarer. Almenningsbutikken vart avvikla i 2002.

Måløy Brygge

Første varehuset i ytre Nordfjord då det stod ferdig med 1. byggetrinn i 1997. Med andre byggetrinn i 1998 har Måløy Brygge eit samla areal på 6000 kvadratmeter.

West Dykkerservice AS

vart skipa i Måløy i 1998 av Per Kåre Navekvien. I 2004 hadde firmaet fire tilsette og ei omsetning på 4,2 millionar kroner.

Måløy Havneservice AS

skipa 2000 av Harald Kvalheim – Sjå Arthur Kvalheim .

Kvalheim Kraft AS

heiter selskapet som har bygd vindmøllepark på Mehuken på Kvalheimsfjellet.

Maritim Næringspark AS

på Raudeberg, skipa i 2004. – Sjå Carisma Fish AS.

Seacon AS

ingeniørselskap vart skipa i Måløy i 2005 av Stian Nybakk og Thomas Hjelle og driv m.a. med konstruksjon av fiskebåtar. Verksemda har fem tilsette i 2006.

Måløy Vekst AS

vart skipa i 2006 med Vågsøy kommune, fylkeskommunen og det lokale næringslivet som aksjonærar. Utviklingsselskapet skal arbeide for å skape ny aktivitet og nye arbeidsplassar i kommunen.

Stad Offshore Management AS

vart skipa på Raudeberg i 2006 av m.a. Nils Ove Sæle, Jan Søvik og Gerhard Kvalheim.

MEIR OM VÅGSØY 
Vågsøy kommune

 
Aviser og media i Vågsøy
Historia i Vågsøy
Industri og næring i Vågsøy
Kjende personar i Vågsøy
Kommunehistoria i Vågsøy
Krigshistoria i Vågsøy
Kyrkjer i Vågsøy
Samferdsle i Vågsøy
Skular i Vågsøy
Verd å sjå i Vågsøy

 
Lyd frå Vågsøy
Video frå Vågsøy
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no