SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Vågsøy:

Bankar og trygdelag i Vågsøy


Publisert 04.01.2002 10:53. Oppdatert 18.01.2007 12:54.

Hovedside:
· Industri og næring i Vågsøy


Ulvesund Kreditbank

i Måløy, skipa 1913, gjekk konkurs i krisetida 1929. I 1936 vart buet gjort opp, og det viste seg at innskytarane tapte mest all sparekapitalen sin.

Nord-Vågsøy Sparebank

skipa 1917 med kontor på Raudeberg.
Sparebanken Vest i Måløy. Foto: Ottar Starheim


Sogn og Fjordane Sjøtrygdelag

i Måløy, vart skipa i 1928 som eit gjensidig trygdeselskap for forsikring av fiskefarty og kystfarty. Disponent var Bernt Borgundvåg. Seinare endra laget namn til Havtrygd, og utvida etter kvart forretningsdistriktet sitt til heile den sørnorske kysten. Laget flytta hovudkontoret til Bergen, og har avdelingskontor i Måløy og Flekkefjord. I 2006 forsikra Havtrygd kring 875 fiskefarty.

Måløy Privatbank

skipa 1929. Sjå Ulvesund Kreditbank.

Havtrygd

- sjå Sogn og Fjordane Sjøtrygdelag.

Nordfjord Sparebank

- sjå Nord-Vågsøy Sparebank.

Fiskernes Bank

etablerte avdeling i Måløy i 1982 med Arne Nore som første banksjef. Fiskernes Bank vart i 1984 fusjonert med Kreditkassen. Frå 2001 er Kreditkassen ein del av den nordiske storbanken Nordea.
Nordea-avdelinga held til i Fiskernes Hus. Foto: Ottar Starheim

Sparebank 1 Vest

frå 1989 - sjå Nord-Vågsøy Sparebank ovanfor.

Den norske Bank (Dnb)

starta avdeling i Måløy i 1990 – sjå Ulvesund Kreditbank.
DNB sitt avdelingskontor. Foto: Ottar Starheim

Sparebanken Sogn og Fjordane

starta avdelingskontor i Måløy i 2001.
Sparebanken Sogn og Fjordane sitt avdelingskontor i Måløy. Foto: Ottar Starheim

Nordea

- sjå Fiskernes Bank ovanfor.

Sparebanken Vest

- sjå Nord-Vågsøy Sparebank.

MEIR OM VÅGSØY 
Vågsøy kommune

 
Aviser og media i Vågsøy
Historia i Vågsøy
Industri og næring i Vågsøy
Kjende personar i Vågsøy
Kommunehistoria i Vågsøy
Krigshistoria i Vågsøy
Kyrkjer i Vågsøy
Samferdsle i Vågsøy
Skular i Vågsøy
Verd å sjå i Vågsøy

 
Lyd frå Vågsøy
Video frå Vågsøy
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no