SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Vågsøy:

Handelsstaden Bryggja

Handelsstaden Bryggja i 1900. Sjøhuset til venstre vart kjøpt av Lem i og flytta til Måløy i 1920. (Foto © Fylkesarkivet)
Handelsstaden Bryggja i 1900. Sjøhuset til venstre vart kjøpt av Lem i og flytta til Måløy i 1920. (Foto © Fylkesarkivet)
Den gamle handelsstaden Bryggja fekk namnet sitt avdi det vart bygd landingsbryggje på staden. Herfrå har det frå eldgamle tider vore ferdslesamband til Vanylven over Maurstadeidet og til Eide i Selje gjennom Rimstaddalen. Den sistnemnde ruta var også gamal postveg - sjå: Samferdsle i Vågsøy.

Publisert 04.01.2002 12:40. Oppdatert 14.05.2004 09:50.
På Bryggja har det vore kremmarleie og gjestgiveri i Endrevika heilt frå midten av 1600-talet. På Indre-Totland som ligg eit par kilometer vest for Bryggja, hadde det også vore drive litt handel kring midten av 1600-talet av borgar Morten Lind.

Den første Bergens-borgaren med privileium til å drive handel og gjestgiveri på Bryggja var Ola Jakobsson Bryggen. Han er først omtala i 1682.

Hyarane måtte handle på Bryggja

Den neste kremmaren heiter Peder Jonson. Han stammar truleg frå folket som hadde drive handel på Indre Totland. Han fekk av ein eller merkeleg grunn privilegium på å drive handel med folket i Hyen i Gloppen. Hyarane måtte difor ro "halve" Nordfjord for å kunne handle. Først då det kom eigen handelsmann på Hestenesøyra i 1712 vart folket kring Hyefjorden løyste frå plikta til å handle på Bryggja!

I 1705 vert Jens Paulson Berle eigar av handel og gjestgiveri på Bryggja, men selde det året etter til Hans Bang som var forstandar for St. Jørgen Hospital i Bergen sine eigedomar ("spitalgods") i Selje, Rugsund og Vanylven.
I 1709 flytta Hans Bang til Selje og selde difor Bryggja til Hans Larsson Glad, som var son til dåverande handelsmann i Rugsund - sjå: Handelsstaden Rugsund.

Då Hans døydde i 1727, overtok enkja Maren og dottera Anne på Bryggja. Anne vart gift med Niels Pederson Tonning. Han sikra seg privilegiet på å drive handel med folk i Davik skipreide og Hyen, samt gjestgjevarløyvet på Bryggja. Niels kom frå den rike kremmarslekta Tonning i Stryn som m.a. også dreiv handel i Olden og på Vågsberget.

I 1771 overtok sonen Hans Nilsson Tonning, og med denne arven fylgde også jordeigedomar på Totland, Skorpa og halvparten av kyrkjene i Selje. Hans var gift med dotter til handelsmann Ole O. Vidsteen i Stårheimsvik.

Erik Nord tek over på Bryggja

I 1819 vart den kjende handelsmannen, våpensmeden og politikaren Erik O. Nord frå Løken i Eid eigar av handelsstaden på Bryggja. Kjøpet vart ordna ved at Nord fekk låne 400 spesidalar av kong Carl Johan personleg.
Nord dreiv våpenverkstader både i Osmundsvåg, på Løken og i Volda. Dessutan dreiv han sag og skogsdrift i Svelgen. Handelen på Bryggja overlet han difor til
innleigde betjentar.

I 1845 kjøpte handelsmannen i Rugsund (sjå: Handelsstaden Rugsund), Henrik Didrik Echoff Friis handels- og gjestgjevarstaden på Bryggja, men skøytte den året etter til svigersonen Laurits Elstrand, som var fødd i Oslo. Elstrand var ein dugande forretningsmann som m.a. fekk skipa postopneri og dampskipsekspedisjon i 1858.

Då vegen over Maurstadeidet stod ferdig i 1864, auka handelen og trafikken over Bryggja sterkt. På same vis som svigerfaren Henrik Friis, var Elstrand også ordførar i Davik kommune i eit par år. Kona hans, Amalie, drukna saman med tre rorskarar utanfor Helleren i 1871.

Handelsstaden brannherja

Sonen Henrik Didrik Echoff Friis Elstrand overtok Bryggja i 1887, men då damskipskaia og skysstasjonen like etter vart flytta til Nore lengre aust i bygd, gjekk det tilbake med aktiviteten på Bryggja.
I 1898 vart handelsstaden herja av brann, og berre eit naust, sjøbuda og ei drengestove stod att. Nye hus vart bygde, men i 1910 brann også dei. Elstrand gav etter dette opp og flytta til Nore med postopneriet.

MEIR OM VÅGSØY 
Vågsøy kommune

 
Aviser og media i Vågsøy
Historia i Vågsøy
Industri og næring i Vågsøy
Kjende personar i Vågsøy
Kommunehistoria i Vågsøy
Krigshistoria i Vågsøy
Kyrkjer i Vågsøy
Samferdsle i Vågsøy
Skular i Vågsøy
Verd å sjå i Vågsøy

 
Lyd frå Vågsøy
Video frå Vågsøy
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no