SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Fiskeriverksemder i Vågsøy

Sildemottak hjå Brødrene Myhre i Måløy. (Foto: NRK)
Sildemottak hjå Brødrene Myhre i Måløy. (Foto: NRK)
Verksemdene er ordna etter oppstartsår:

Publisert 27.12.2001 15:50. Oppdatert 21.12.2006 08:57.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
  • video Rekordhøge makrellprisar [WM]  
  • video Rekordhøge makrellprisar (BREIBAND) [WM]  - sendt på NRK1 29.09.1997. Med Birger Hjønnevåg (skipper på "Sulanger"), Kenneth Hjønnevåg (fiskar) og Asbjørn Nordbø (fabrikksjef, Maaløy Seafood). Reporter: Arne Eihtun og Harald Kolseth. Foto: Steinar Lote m.m.

Hovedside:
· Industri og næring i Vågsøy


Første fiskebudene i Måløy

Den første fisketilverkaren i Måløy –eller Skramsbygda som det heitte då – var Stavanger-mannen Joh. Henrik Olsen.

Lefdals fiskeriselskap

Eitt av pionér-selskapa i overgangen frå segl til motordrift i fiskeflåten i Sogn og Fjordane.

Lem-buda og Ruth II. (©Fylkesarkivet)

Fiskedampskip

I 1899 kjøpte handelsmann Ulf Lem i Måløy fiskedampskipet ”Ruth”. Aktieselskabet "Forsøg" med base i Måløy kjøpte også eit fiskedampskip i 1899.

Fiskeripionérane Rasmus og Johan Vetvik

Dei to brørne frå den einbølte bygda Vetvik på vestsida av Bremangerlandet kom til Måløy i 1899 og vart fiskeripionérar og store fiskehandlarar.

Kjøllesdals Fiskeriselskab

kjøpte like etter 1900 fiskedampskipet ”Skjold”. Ein av mennene bak dette selskapet var Ole Kr. Lefdal. Selskapet vart oppløyst 1911, og sjøbuda i Måløy overteken av kjøpmann Lars P. Lefdal, som igjen selde vidare til Andreas Osmundsvåg.

Nordfjord Torskemel- og Guanofabrik A/S

vart starta på Trollebø i 1904.

Ulvesund Formelfabrikk

sjå Nordfjord Torskemel- og Guanofabrik A/S .

A.O. Osmundsvaag

Grunnlagt 1907 av Andreas Osmundsvåg. Dreiv fiskeeksport, trandamperi og fiskebåtreiarlag.

Moldøen Canning Co.

Grunnlagt 1910 av Hans Søreide og Anton Lien. Frå 1913 kom Ole Kr. Lefdal inn som kompanjong.

Firda Canning Co

i Måløy vart grunnlagt 1913 av Audun Lem og Hans Søreide. Seinare overtok Audun Lem som eineeigar. Firda Canning Co vart bygd ut til ein av dei store hermetikkfabrikkane på Vestlandet, med opptil 120 tilsette. Dreiv sildesnurparane”Lyn” og ”Lull”. Desse vart seinare avløyst av ein større kraftblokksnurpar ”Lem Senior” på 1960-talet. Firda Canning Co er framleis eigd og drive av Audun Lem sine etterkomarar.
Firda Canning. Foto:Ottar Starheim


Skaar & Co.

Grunnlagt 1915 av Jon Skaar sr. i kompaniskap med Thorolf Tonning.

A/S Fiskekjøling

Eit Bergens-firma bygde A/S Fiskekjøling i 1916 på Raudeberg. Dette var eit fryseri som vart avvikla i 1918.

Statt Canning

- sjå Nordfjord Frukt- og Saftfabrikk A/S.

J.L. Eltvik Fiskeforretning

grunnlagt 1918 av Johan L. Eltvik frå Stadlandet. Bygde sjøbu med fiskemottak 1918, og 1919 forretningsbygg med daglegvarehandel, manufaktur og sko ved Gate 1. Kjøpte fiskebåten ”Onyx” 1931, ein av dei store Måløy-snurparane i sildeåra på 1950-talet. Dreiv også fraktebåt ein kort periode etter krigen.

Berg A/S

på Raudeberg, grunnlagt i 1920 av Otto og Andreas Berg. Dreiv dampskipsekspedisjon, landhandel og fiskeforretning med eksport.

Kvalheim & Co.

vart grunnlagt i 1922. På 1950-talet vart anlegget bygd ut til det største produksjons- og fryserianlegget for sild og fisk i Måløy.

Nordfjord Preserving Co

skipa 1925 - sjå Nordfjord Frukt- og Saftfabrikk A/S.

Brødrene Tennebø

fisketilvirking i Måløy vart grunnlagt 1925 av brørne Peder, Ingolf og Kristoffer A. Tennebø.

(Foto: NRK)

Brødrene Myhre

grunnlagt 1925 av Andreas Myhre. Fiskemottak og -eksport, med stort produksjonsanlegg i Måløy. Spesialisert på sild og makrell.

Arnt & Simon Midtgaard

grunnlagt av brørne 1926. Bygde stor sjøbu og fryseri i Måløy, der dei dreiv mottak av sild og fisk, landhandel og skipshandel.

J. Myrestrand

var ei vidareføring av Ulf Lem sine anlegg i Måløy. Lem grunnla verksemda i 1882, og i 1928 kjøpte Johannes Myrestrand sjøpakkhus og dampskipskai. Dei siste 10-åra har familien brukt den sentrale eigedomen m.a. til bensinstasjon.

Skipsreiar Jakob Kjøde

Grunnla i 1928 eit stort fiskerianlegg på Vågsberget.

Kvalheim & Vedvik A/S

klippfisk- og tørrfiskproduksjon på Raudeberg. Grunnlagt 1928 av Edvard Kvalheim og Daniel Vedvik.

Einar Gotteberg

grunnla 1928 sild- og fiskeforretning i Måløy. Bygde på 1950-talet stort fryseri på Gotteberg. Fiskebuda vert idag nytta som utdanningssenter i fiskerifag og tryggingsopplæring. Bygningen er no eig av Arne og Øyvind Sølvberg.

Fiskebåtreiarlaget L.A. Sjong

Laurits A. Sjong frå Valderøya ved Ålesund kjøpte i 1932 den store fiskebåten "Eystein".

Måløy Fiskehandel

vart grunnlagt i 1936 av Olaf Barmen frå Barmøy og Harald Sætren frå Måløy.

Gustav Olsen

grunnla i 1937 klippfisktørkeri i Røysa på Raudeberg.

Måløy Sildoljefabrikk A/S

i Deknepollen vart grunnlagt 1942 av Gerhard Voldnes frå Fosnavåg.

Alex Refvik

på Raudeberg vart grunnlagt 1945 av Alex Refvik. Dreiv først produksjon av fiskemat. Deretter saman med Ernst Halsør i Halsør og Refvik A/S (sjå nedanfor). Bygde seinare eige klippfisktørkeri, som i 1979 vart overteke av Domstein-gruppa.

Halsør Exportco A/S

klippfisktørkeri på Raudeberg. Grunnlagt 1952 av Ernst Halsør, som ei tid dreiv i kompaniskap med Alex Refvik under namnet Halsør og Refvik A/S. Skifta namn til Halsør Exsportco då Refvik trekte seg ut av selskapet. I 2004 vart selskapet lagt ned og bygningane selde til Maritim Næringspark AS, eit dotterselskap til fiskeriselskapet Carisma Fish AS.

Selstad AS

grunnlagt 1953 av brørne Harald og Alf Selstad. Sal og vedlikehald av reiskap til fiskeflåten og oppdrettsnæringa. Hovudanlegg på Moldøen i Måløy, med avdelingar i Båtsfjord, Tromsø, Svolvær, Ålesund, Solund og Skagen (Danmark). Hadde i 2001 tilsaman 110 tilsette.

Domstein-konsernet

Domstein-konsernet med hovudsete i Måløy, har gjennom dei siste 20 åra vakse seg til eit av Noregs største fiskekonsern. Med eigne selskap og deleigde selskap, hadde gruppa i 2000 ei omsetning på 5,5 milliardar kroner, og 3000 tilsette.

"Ole Sætremyr"

var den første fabrikktrålaren levert til eit fiskeriselskap i Sogn og Fjordane – Brødrene Sætremyr i Måløy. Skipet vart bygd i 1966. Seinare fylgde fabrikkskipet ”Tenor” til same selskap i 1974. Namnet arva dette skipet etter Sætremyr sin sildesnurpar, som fiska godt i dei rike sildeåra på 1950-talet. Sætremyr har landanlegg for m.a. vedlikehald og lager i Skavøypoll.

Sjølaks AS

oppdrettsfirma, vart skipa i 1979 av Harald Kvalheim og Knut Holvik frå Måløy.

EMY Fish AS

vart skipa i 1993 av den japanskfødde Michiko Steenslid.

Global Fish

Brørne Geir og Jan Otto Hoddevik bygde frå slutten av 1980-talet opp Global Fish til eit av dei største fiskeriselskapa i Noreg, med anlegg frå Egersund til Trøndelag.

Pan Fish

Arne Nore frå Bryggja har på 1990-talet bygd opp oppdretts- og fiskeforedlingskonsernet Pan Fish til eit av verdas største fiskeriselskap, med ei omsetning på 4,7 milliardar kroner i 2000.

Fjord-Lab A/S

i Måløy. Grunnlagt 1988. Laboratorium som driv miljø- og vassanalyser for oppdrettsnæringa og næringsmiddelindustrien. Tek også oppdrag for offentleg sektor.

Coast Seafood AS

vart skipa i 1994 med Sverre Søraa (f. 1964) som dagleg leiar.

BFG – Best Fishing Gear

– i Deknepollen vart grunnlagt i 1999 av Bodvar Vetrhus og Gunnar Carlson. Verksemda produserer egnemaskiner til lineflåten.

OK-Fish Kvalheim

OK-Fish Kvalheim vart grunnlagt kring 1990 av Jarle Kvalheim. Dreiv fiskeeksport og oppdrettsanlegg i stort omfang – m.a. i Selje og Bremanger.

Snorre Seafood AS

på Raudeberg skipa 1997 – sjå Gustav Olsen.

Carisma Fish AS

fiskeriselskap, vart skipa på Raudeberg i 2001 med Arild Aarvik som dagleg leiar.

Måløy Seafood

Etter vanskar i Pan Fish, kjøpte ei lokal gruppe i 2002 66 prosent av aksjane i anlegget i Måløy, og driv det under namnet Måløy Seafood AS. Sjå Global Fish og Skaar & Co..

Blue Fish Måløy AS

fiskeforedlingsfirma vart skipa i 2005 av Arthur Jensen og Arnt Eide. Verksemda tok over lokala til konkursråka Artic Seafood i Barstadvika ved Raudeberg, men måtte sjølv gje opp i 2006.

Domstein Pelagic

- sjå Domstein-konsernet.

Domstein Enghav

- sjå Domstein-konsernet.

Domstein Salmon

- sjå artikkelen "Domstein inn i oppdrett" under Domstein-konsernet.

Fjord Seafood Norway AS avd. Florø

- sjå artikkelen "Domstein inn i oppdrett" under Domstein-konsernet.

Cermaq

- sjå artikkelen "Fusjon mellom Fjord Seafood og Cermaq stranda" under Domstein-konsernet.MEIR OM VÅGSØY 
Vågsøy kommune

 
Aviser og media i Vågsøy
Historia i Vågsøy
Industri og næring i Vågsøy
Kjende personar i Vågsøy
Kommunehistoria i Vågsøy
Krigshistoria i Vågsøy
Kyrkjer i Vågsøy
Samferdsle i Vågsøy
Skular i Vågsøy
Verd å sjå i Vågsøy

 
Lyd frå Vågsøy
Video frå Vågsøy
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no