SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Vågsøy:

Fabrikkar og verkstader i Vågsøy

Båtbygg AS på Raudeberg bygde M/S
Båtbygg AS på Raudeberg bygde M/S "Lyngholm" for Ervik Havfiske AS. Her er linebåten i tørrdokk under bygginga på Kapellneset. (Foto: Torje Bjellaas, NRK)
Verksemdene er ordna etter startår, og omfattar verft, fabrikkar, bakeri, reparasjonsverkstader m.a.:

Publisert 04.01.2002 10:48. Oppdatert 12.04.2007 09:20.
LYD OG VIDEO  Lyd Video

Hovedside:
· Industri og næring i VågsøyJohan Paulsen

starta i 1901 bakeri i Måløy. Han bygde etter nokre år stor forretningsgard ved Torget. Seinare overtok sonen Harry Paulsen som dagleg leiar og skipa verksemda om til aksjeselskap. På det meste sysselsette bakeriet seks personar, og var eit av dei største av dei talrike bakeria i Måløy.

Brunvolds Mek. Verksted

var den første store slippen i Ytre Nordfjord, grunnlagt i Måløy 1904 av John Brunvold frå Harøya. Dreiv slipp og motorservice fram til ca. 1980, då eigedomane vart kjøpte for utviding av Inter-Com-Terminalen på Gotteberg. Verkstaden og bustadhuset vart rive 1985.

Hagevik Tønnefabrikk

vart starta i 1904 av Henrik Gillesvik i Hagevik nord for Trollebø.

Moldøen mek. Verksted

grunnlagt 1912 av ing. Ellef Ellefsen. Dreiv til konkurs i 1920 slipp i Måløy sentrum.

Ulvesund Dampmeieri

grunnlagt 1914 av Reiel Eldevik. Han dreiv meieriet i det som seinare vart heitande «Brunsvik-huset». Meieriet nedlagt 1919.

Sumstad Bakeri og konditori

i Måløy vart starta i 1915 av Ingebrigt Sumstad. Seinare overtok sonen Birger Sumstad. Firmaet bygde kring 1950 stor forretningsgard ved Gate 1, der dei også dreiv «Liljen» kafe og konditori.

Eit tidleg bilete av Nordfjord Preservering. Foto frå Fylkesarkivet.

Nordfjord Frukt- og Saftfabrikk A/S

vart bygd på Seterneset i Måløy i 1920. Verksemda fekk seinare namnet Nordfjord Preservering.Blaalid Slip og Mek. Verksted

på Raudeberg, grunnlagt av Gustav Blålid 1922.

Bernhard Tunold bakeri

Bernhard Tunold starta bakeri på Bryggja i 1924 ei leigde lokale.

Måløy Meieri

vart grunnlagt 1926 av Kristen J. Sunde. Låg først på Midtgård. Frå 1958 til nedlegging i 1990 heldt det til på Gotteberg.

Einar Sætren

starta sykkelverkstad og produksjon av varmeomnar i Måløy i 1928. Verksemda har sidan 1984 heitt Sætren Installasjon AS, har i 2002 25 tilsette og er den største verksemda i distriktet innan elektroinstallasjon, automasjon og teleinstallasjonar. Firmaet har avdeling i Rugsund i Bremanger kommune og eiga skipsavdeling på Raudeberg.

Verlo AS

vart grunnlagt i 1936 av Reidar Verlo, som overtok utstyr frå det konkursråka Moldøen Mek. Verksted.

Kloggfabrikk

Ola Kassen starta kloggfabrikk (ein slags tresko) på Totland i 1942. I 1947 bygde han eigen fabrikkbygning. Kassen var også flink til å reparere bandsagblad for folk.

Gjengedals snikkarverkstad

vart starta i 1942 i Almenningen av Josef Gjengedal. Han bygde eigen fabrikk i 1950, og dreiv produksjon av dører, vindauge, trapper og andre innreiingsartiklar.

Kvalheim & Rønning bilverksted

Kvalheim & Rønning bilverksted vart starta i Måløy i 1946 av Torleif Rønning og og Andreas O. Kvalheim.

Båtbygg A/S

på Kapellneset på Raudeberg, grunnlagt 1949 av Abraham Kongsvik, Alf Sandvik og Alf Johnsen.

Selstad lagar m.a. denne flytetråden.

Selstad AS

vart grunnlagt i 1953 av brørne Harald og Alf Selstad. Sal og vedlikehald av reiskap til fiskeflåten og oppdrettsnæringa. (Sjå video øvst på sida.)

Bygg og Innbu A/S

Trevarefabrikk i Almenningen. Grunnlagt 1957 av Steinar Dybedal, Jørund Almenning og Ragnar Nesheim.

Vågsøy Ferdigbetong AS

starta i i 1976 i Vågsvåg. Her er det også pallefabrikk. Sjå: J. Steenslid AS.

BFG – Best Fishing Gear

– i Deknepollen vart grunnlagt av Bodvar Vetrhus og Gunnar Carlson i 1999. Verksemda produserer egnemaskiner til lineflåten.

North Cape Minerals

Gruveselskap med hovudkvarter i Bærum, som m.a. driv utvinning av olivinstein frå gruvene i Lefdal, og med knuseverk og utskipingskai på Kalneset ved Bryggja.

Easy Form AS

er ei mekanisk verksemd som vart skipa i 2005 med m.a. Gunnar Carlson, Ken Carlson, Eivind Flister og folk på Sunnmøre som eigarar.

Nordvestvinduet Bygg og Innbu AS

– sjå Bygg og Innbu A/S.

MEIR OM VÅGSØY 
Vågsøy kommune

 
Aviser og media i Vågsøy
Historia i Vågsøy
Industri og næring i Vågsøy
Kjende personar i Vågsøy
Kommunehistoria i Vågsøy
Krigshistoria i Vågsøy
Kyrkjer i Vågsøy
Samferdsle i Vågsøy
Skular i Vågsøy
Verd å sjå i Vågsøy

 
Lyd frå Vågsøy
Video frå Vågsøy
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no