SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Vågsøy:

Forretningsmannen Ulf Lem

Sjøbuda som Ulf Lem reiste i Måløy. Ved kai D/S
Sjøbuda som Ulf Lem reiste i Måløy. Ved kai D/S "Ruth"
Ulf Lem var sonen til lensmann Arnoldus Lem på Trollebø, og gift med dotter til den aktive distriktslegen Johan Nicolay Cappelen som m.a. var dampskipsekspeditør for Amtbaatane då dei tok til i trafikkere Nordfjord i 1859.

Publisert 30.01.2006 11:08. Oppdatert 19.12.2006 14:23.


(Ekteparet Lem fekk sonen Bjørn. Bjørn Lem vart utkommandert som tolk av tyskarane og vart arrestert etter 2. verdskrig, og omkom i eksplosjonsulukka med ammunisjonslekteren ”Thekla” utanfor Florø 1. september 1945.)

Ulf Lem. Foto frå Bygdebok for Selje og Vågsøy

I handelslære i Sogn

Ulf Lem hadde rike slektningar i Sogn, og gjekk mellom anna i handelslære hjå slektningar i Luster frå han i 1882 kom tilbake og starta handel i Skramsbygda. Her tok han over ein landhandel som hadde vorte driven sidan 1871 av Vaagsøy Forbruksforening med Valdemar Ellingsen som styrar.

"Gudfaren" til Måløy

Ulf Lem bygde etter kvart ut eit stort handelshus med m.a. dampskipskai og import- og eksportforretning, og vert rekna som ”gudfaren” og grunnleggjaren av Måløy som ein framsynt og eksport-orientert fiskeriby. Dei fleste handelsmenn og eksportørar som starta for seg sjølv i åra kring 1. verdskrig, hadde vore i teneste hjå Ulf Lem. Kring 1885 skaffa han den første store bankskøyta til Måløy, og i 1899 kjøpte han fiskedampskipet ”Ruth”. I oppgangstida kring første verdskrig auka Ulf Lem formua si til 520.000 kroner!

Økonomiske vanskar

I 1928 kom Ulf Lem, som då var styreformann i Ulvesund Kreditbank, i økonomiske vanskar i samband med at banken gjekk konkurs. Og før Lem rakk å få orden på finansane att, kjøpte Johannes Myrestrand (sjå J. Myrestrand under Fiskeriverksemder i Vågsøy) heile firmaet med alle eigedomane.MEIR OM VÅGSØY 
Vågsøy kommune

 
Aviser og media i Vågsøy
Historia i Vågsøy
Industri og næring i Vågsøy
Kjende personar i Vågsøy
Kommunehistoria i Vågsøy
Krigshistoria i Vågsøy
Kyrkjer i Vågsøy
Samferdsle i Vågsøy
Skular i Vågsøy
Verd å sjå i Vågsøy

 
Lyd frå Vågsøy
Video frå Vågsøy
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no