Hopp til innhold
Bodø Remote Control Centre, Norges hovedsete for fjernstyring av tårn.
Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Avinor

Oppsummert

Avinor er statens fagorgan innen sivil luftfart. Selskapet er flyplasseier og planlegger av infrastruktur, og yter lufthavn- og flysikringstjenester overfor flyselskaper og andre brukere. Avinor eier og driver i alt 44 flyplasser i Norge.

 • Flytrafikken aukar

  Så langt i år har 33,2 millionar passasjerar reist med fly i Noreg. Det er to og ein halv gang meir enn i same periode i fjor. Men det er likevel 20 prosent lågare enn i same periode i 2019, skriv Avinor i ei pressemelding.

  – Etter at trafikken tok seg kraftig opp i førre kvartal, ser vi no at flytrafikken flatar noko ut. Det har også vore utfordringar i Europa spesielt, som har bidrege til at flytrafikken ikkje er tilbake på dei nivåa han var før pandemien, seier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

  Han peikar også på at driftskostnadane har auka, blant anna på grunna av auka straum- og drivstoffprisar.

 • Har startet bygging av flyplass i Mo i Rana

  Ledelsen i AF Gruppen og i Avinor har i dag hatt en offisiell oppstart for samarbeidet om bygging av den nye flyplassen i Mo i Rana.

  I midten av august i år ble det avklart at AF Gruppen skulle få oppdraget med å være totalentreprenør for den nye flyplassen.

  I dag har selskapene møttes på toppnivå for å offisielt markere starten på samarbeidet og snakke sammen om hvordan prosjektet skal gjennomføres.

  – Vi har valgt AF Gruppen til jobben, fordi de har overbevist oss om at de er de beste til å gå i samspill med oss om å realisere den nye flyplassen, sier konsernsjef i Avinor Abraham Foss.

  – AF og Avinor skal nå inn i en fase der vi mer detaljert skal bli enige om utformingen av prosjektet og til hvilken pris.

  Konsernsjef i AF Gruppen Amund Tøftum sier det er særlig spennende at prosjektet har så stor entusiasme til lokalt.

  – Vi har stor tro på at det blir et konstruktivt og fruktbart samspill med Avinor, som et stort og seriøst selskap. I tillegg til at dette er et inspirerende og samfunnsnyttig prosjekt, legger vi stor vekt på å jobbe sikkert og trygt, samt at vi skal levere et godt produkt, sier konsernsjef i AF Gruppen Amund Tøftum.

  Ny flyplass i Mo i Rana.
  Foto: Polarsirkelen lufthavnutvikling/Nordic - Office of Architecture
 • Fortsatt mindre flytrafikk enn før pandemien

  Flytrafikken på norske flyplasser økte betraktelig i september sammenlignet med samme måned i fjor. Men det er fortsatt et stykke opp til nivået før pandemien. Totalt reiste 4,5 millioner passasjerer via Avinors lufthavner i september. Dermed har trafikken økt med 62 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

  Likevel var innenlandstrafikken fortsatt 4 prosent under samme måned i 2019, mens utenlandstrafikken må øke med 19 prosent før den når 2019-nivået.

  (NTB)

  Fly på vingene
  Foto: Javad Parsa / NTB
 • Stor auke i flypassasjerar

  I juli reiste 4.201.183 passasjerar til, frå eller via Avinors lufthamner. Det er ein auke på 78 prosent frå i fjor, melder Avinor i ei pressemelding.

  Auken var størst i utanlandstrafikken, medan innanlandstrafikken held seg stabil.

  Men pandemien dei siste to åra spelar inn på tala.

  Dersom vi samanliknar med normalåret 2019 har talet på passasjerar gått ned med 18 prosent.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no