Avinor tror de vil miste inntekter på 8 milliarder – håper på krisepakke

Korona-krisen rammer Avinor knallhardt. Selskapet tror de vil miste inntekter på mellom sju og åtte milliarder i løpet av året. – Det må en krisepakke til for å holde det i gang.

Tomt på Oslo lufthavn

FÅ REISENDE: Strenge korona-tiltak har ført til at færre reiser med fly. Det merker spesielt Avinor, som allerede har mistet store inntekter.

Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Folk flyr mindre enn før. Og det merker naturlig nok Avinor, som i løpet av årets første halvår gikk med 107 millioner kroner i minus, skriver selskapet i en pressemelding.

Men det tallet hadde vært enda verre om ikke staten hadde gitt et tilskudd på drøye 2 milliarder kroner i juni.

– Det er veldig alvorlig. Vi driver hele lufthavnstrukturen i Norge og det er veldig mange faste kostnader knyttet til den strukturen, sier økonomi- og finansdirektør Petter Johannessen i Avinor til NRK.

Vi har jo alle kostnadene fremdeles, mens inntektene er redusert kraftig nærmest over natten, sier Johannessen.

– Må en krisepakke til for å holde det i gang

Til tross for å allerede ha fått én krisepakke fra staten, er ikke det nok ifølge Johannessen. De har nå en grundig gjennomgang av selskapet for å forstå omfanget av krisen.

Petter Johannessen, økonomi- og finansdirektør (CFO) i Avinor.

Petter Johannessen, økonomi- og finansdirektør i Avinor.

Foto: Avinor

– Vi prøver å redusere kostnadene og investeringer så mye vi kan, men det vil ikke være nok til at vi ikke vil trenge flere krisepakker.

– Uten mer penger, hva vil skje da?

– Da vil jo dette stoppe opp. Det er vanskelig å tenke seg. Mange av lufthavnene drives 24 timer i døgnet og er en samfunnsviktig infrastruktur. Det har betydning for helsevesenet, ambulanseberedskapen og så videre.

– Jeg har vanskelig for å se meg at dette skal stoppe opp, så det må jo være en krisepakke til for å holde dette i gang.

Han kan ikke si noe om hvilke prosjekter de eventuelt må kutte i.

– Men vi fortsetter jo for eksempel utbyggingen av terminalen i Tromsø, vi viderefører prosjektene vi har gående på Gardermoen, rullebaneforlengelsen i Kirkenes. Dette er prosjekter som er vanskelig å stoppe fordi de har kommet for langt eller det ikke er noen gevinst i å stoppe dem.

Mister 7–8 milliarder i inntekter år

Antall passasjerer over Avinors lufthavner i første halvår ble redusert med 55,2 prosent sammenliknet med tilsvarende periode i 2019. I andre kvartal alene var nedgangen 85,4 prosent.

Og med fortsatt strenge reiserestriksjoner, er det heller ingen bedring i sikte. I pressemeldingen skriver Avinor at det samlede bortfallet av lufthavnavgifter og kommersielle inntekter anslås å bli sju til åtte milliarder kroner i 2020.

Avinor skriver videre at de har gjort en rekke tiltak for å redusere kostnadene. Blant annet var 509 ansatte helt eller delvis permittert ved utgangen av 2. kvartal 2020.

– Hovedfokus for Avinor nå er å ivareta sikker og stabil drift, samt beredskap under koronapandemien, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen.

– Målet er et lønnsomt Avinor etter at koronapandemiens virkninger er over, slik at vi kan fortsette å levere sikker og stabil drift og sørge for et godt lufthavntilbud i hele landet.